profil

Mongołowie

poleca 84% 31 głosów

Ojczyzną Mongołów były stepy Mongolii i Mandżurii.W XII wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone przez Czyngis-Chana.

Przyczyną zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna, ale zastosowanie nowej taktyki (dokładna akcja wywiadowcza przed agresją, dowódcy mongolscy nie walczą w bitwie, ale dowodzą wojskami pozostając na tyłach) oraz organizacji wojska (wojsko składa się z jazdy, która może bardzo szybko się przemieszczać).

Od 1227 roku Mongołowie rozpoczynają najazdy na ziemie Rusi. W 1240-1241 roku dokonali oni agresji na tereny Węgier i Polski. Wojska węgierskie zostały rozbite 11 kwietnia 1241 roku w bitwie pod Mohi nad rzeką Sajo. Po zajęciu Węgier Mongołowie wdarli się do Dalmacji i na ziemie austriackie, docierając do Wiednia. Spośród krajów podbitych w latach 1240-1241 Mongołowie podporządkowali sobie jedynie Ruś. W II połowie XIII wieku imperium mongolskie rozpadło się na szereg niezależnych chanatów.

Warto pamiętać

W Europie Zachodniej uważano Mongołów za sprzymierzeńców w walce z Turkami. Papież Innocenty IV w 1245 roku wysłał do władcy Mongołów poselstwo, na czele którego stał Jan Piano Carpini. W jego skład wchodził franciszkanin z Wrocławia, Benedykt Polak. W 1246 roku poselstwo to dotarło do stolicy państwa Mongołów. Panujący wówczas chan Gujuk zażądał, aby król francuski i papież sami stawili się u niego w Karakorum. Poselstwa do władców mongolskich słał również Ludwik IX.

Pojęcia

chanat – państwo feudalne rządzone przez chana. Początkowo tytuł chana był używany jedynie przez władców tureckich i mongolskich

Literatura

S. Kałużyński: Imperium mongolskie. Warszawa 1970.

Daty

1206 rok - początek panowania Czyngis-Chana
lata 1240-1241 - atak wojsk mongolskich na Ruś, Węgry i Polskę

Podoba się? Tak Nie