profil

Część materiałów do sprawdzianu z religi

drukuj
poleca 85% 690 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Z jakich części składa się Msza Święta?
Msza Święta składa się z:
a) Liturgii Słowa,
b) Liturgii Ofiary
— przygotowanie darów ofiarnych,
— dokonanie ofiary (przeistoczenie),
— uczta ofiarna (Komunia Święta),
— dziękczynienie.
Co to jest Najświętszy Sakrament
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina
Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze spotkanie z Chrystusem

Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania:
Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten kto przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich

Skutki sakramentu bierzmowania:
• udoskonala łaskę chrztu,
• głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym;
• ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
• pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
• udoskonala naszą więź z Kościołem;
• umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;

Języki pisma świętego
Hebrajski, grecki, aramejski

Kto udziela chrztu świętego
Najczęściej udziela go ksiądz lub diakon ale może go udzielić każdy wypowiadając słowa „Zdzisławie Zygfrydzie itp. Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca Syna i Ducha św.” Oraz polewając głowę wodą

Biblijne określenie kościoła
Owczarnia, krzew winny, oblubienica baranka, mistyczne ciało Chrystusa,

Ile jest księg w piśmie
46 Starego Testamentu i 27 nowego razem 73


Polecasz? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (4) Brak komentarzy
22.11.2010 (15:52)

za mało

wydaje mi się że mogło być więcej

27.5.2009 (19:31)

no i nie na temat

7.6.2011 (11:05)

no i nie na temat

17.3.2008 (18:49)

hmmm..mało coś tego

Typ pracy