profil

Język angielski

(60)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

52 online
poleca88%

Porównanie czasu present simple i present continuous

CZAS PRESENT SIMPLE Tego czasu używamy, gdy mówimy o: -czynnościach stałych (dziejących się cały czas) -czynnościach powtarzających się (codziennie, raz na tydzień) -uczuciach, wrażeniach (love, hate, like, see, hear) Forma zdania w tym czasie:...

poleca89%

Język angielski - czasy

Present Simple – czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych. Określenia czasu: sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom He, she, it +...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca83%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca81%

Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Continuous,Present Perfect ,Present Perfect Continuous ,Present Perfect Simple ,Past Perfect, Future Continuous

Czasy Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school...

poleca81%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca84%

Czas Future Simple

Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też...

poleca84%

Czasy - j. angielski

Present Continous Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas "sprawozdawczy", "relacjonujący", "opisujący" zdarzenia...

poleca80%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca82%

Czas Present Continuous

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (czas teraźniejszy ciągły) Czas teraźniejszy ciągły informuje o czynnościach, które podmiot wykonuje w danym momencie lub w najbliższej przyszłości. I. Zdania oznajmujące tworzymy według wzoru: PODMIOT +...

poleca83%

Czas teraźniejszy prosty Present Simple

Użycie: Czasu Present Simple używamy, gdy: 1) mówimy o faktach, rzeczach niezmiennych i pewnych , prawach natury np. The earth goes around the sun. ? Ziemia krąży wokół Słońca. 2) mówimy o stanach (tzn. co się z nami lub z kimś dzieje) ,np. I...

poleca82%

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect (w języku polskim możemy porównać ten czas z czasem zaprzeszłym) tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) ? had oraz czasownika w 3 formie, lub czasownika z końcówką -ed. Czasownika...

poleca83%

Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + drugi czasownik posiłkowy have (dla wszystkich osób) + trzeci czasownik posiłkowy been (forma przeszła - be) + bezokolicznik (czasownik w formie...

poleca83%

Budowa Czasu Present Simple

Czas Present Simple mówi o czynnościach które ciągle się powtarzają , jak np . ' Ja chodzę do szkoły ' bo wciąż chodzi się tej szkoły . W zdaniach twierdzących w trzeciej osobie liczby pojedynczej czyli ( on , ona , ono ) do czasownika dodajemy...

poleca78%

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they...

poleca83%

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika...

poleca83%

Past simple and present perfect

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia. I lost my wallet. Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce w...

poleca83%

Czasy z języka angielskiego

w tym dokumencie znajdziecie 13 opracowanych czasów

poleca82%

Czasy

PRESENT SIMPLE ? TERAŹNIEJSZY PROSTY 1) KONSTRUKCJA I CZASOWNIK I LIKE MUSIC. YOU DO I LIKE MUSIC? I DON?T LIKE MUSIC. HE SHE (3 osoba) CZASOWNIK (-S, -ES) SHE LIKES MUSIC. IT DOES SHE LIKE MUSIC? SHE DOESN?T LIKE MUSIC. WE YOU CZASOWNIK...

poleca83%

Czas Past Simple - prosty przeszły

PYTANIE: DID jako operator zdania, np. ""Did he go to the shop"" ZDANIE TWIERDZĄCE: Osoba połączona z II formą czasownika Regularne Dodajemy końcówkę D albo ED (washED). Czasem trzeba zamienić Y na IED. Nieregularne Druga forma, np. (...

poleca82%

Past continuous

PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator czasownik dalsza część zdania (was, were) (z końcówką ?ing) np. I was cooking dinner, while my sister was listening to the music. We were watching TV,...

poleca82%

Present Simple

PRESENT SIMPLE Używamy gdy mówimy o czynnościoch rutynowych lub powtarzających się; gdy podajemy definicje,gdy mówimy o procesach: fizycznych biologicznych oraz chemicznych. Zdania Oznajmujące: PODMIOT (always, sometime never...) CZASOWNIK...

poleca77%

Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) zdanie...

poleca82%

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous - Budowa Budowa: • Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + "been " (III forma czasownika "to be") + czasownik z końcówką -ing I have...

poleca85%

Past Simple - Czas Przeszły Prosty

Twierdzienie: I / you / he / she / it / they / we + czasownik z "ed" ( przy czasownikach regularnych) lub 2 forma czasownika ( przy czasownikach nie regularnych) Przeczenie: ( 1 forma czasownika ) I didn't + czasownik w...

poleca81%

Czas przeszły

Past Simple / Czas Przeszły - + & - to be + I was You were He was She was It was We were You were They were + eg. married wrote - eg. didn’t marry didn’t write Simple Past Tense – regular...

poleca85%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect Zastosowanie: -czynności przeszłe,które MAJĄ związek z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ Typowe określenia: -already-ostatnio... -recenty-właśnie co... -just-właśnie... -yet-jeszcze/już... lately-ostatnio... -since/for-od......

poleca78%

Presents Tenses - czasy teraźniejsze ( Present Simple , Present Countinous , Present Perfect )

1.Present Simple : czasownik - She , he , it - dodajemy -s lub - es gdy koncza sie na :( o , x , ss , ch , sh ) Operatory: Do - I , you , we , they Does - She , he , it zd. twierdzace : osoba + czas ( I tab ) + dopelnienie + reszta zd....

poleca77%

Past Simple - proste zadania

Głównym celem jest powtórzenie wiadomości na temat formy przeszłej czasowników - regularnych i nieregularnych. Dla znających gramatykę angielską - proste zadanka, dla tych, którzy się uczą - ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie.... Bo trening czyni...

poleca85%

Rozpoznawanie czasów

Past Continuous - I was/wasn’t -We were/weren’t -Was/Were? - -ing -when – kiedy, while- podczas gdy Past Simple -2 kolumna lub –ed -Did? -Didn’t -Opisuje to co wydarzyło się wcześniej Present Simple -W 3 osobie- He, She, it –s ,y-ies...

poleca85%

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Użycie: 1) do wyrażania czynności, które dzieją się teraz, np. I am reading a book now. ? Teraz czytam książkę. She is swimming. ? Ona pływa (teraz). 2) do wyrażania czynności, które dzieją się wokół czynności mówienia, np. She is studying Maths...

poleca85%

The Present Continuous Tense

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Użycie: - kiedy mówimy o czynnościach, które trwają w momencie mówienia, w tym momencie; - kiedy planujemy przyszłość; - kiedy chcemy podkreślić tymczasowość obecnego stanu rzeczy; - kiedy mówimy o czynności...

poleca87%

Przykładowy list egzaminacyjny

Hi Tom! Last week I was at Daniel’s new house. He moved to the small village, which is located near to Warsaw. His house is very big and beautiful. Behind the house is a huge garden. The ground floor consist of three rooms plus a bathroom and...

poleca64%

Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne

Tworzenie: W czasie Past Simple do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, natomiast czasowniki nieregularne mogą przybierać różne formy. ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE ( FORMA SKRÓCONA ) I/you played...

poleca85%

Angielskie czasy- Present Continuous

PRESENT CONTINUOUS Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:...

poleca85%

The Great Alone

 "The Great Alone" is a documentary film, which shows amazing story of Lance Mackey. Lance Mackey, who was born in 1970 in Alaska, is American sled dog racer and dog musher. He won four times Yukon Quest (people say, that this is...

poleca85%

Czas present continuous.

Czasu present continuous używamy mówiąc o: -czynnościach odbywających się w chwili obecnej np. He's doing his homework now. -czynnościach odbywających się w okresie, który rozpoczął się przed momentem mówienia i zakończy się po nim np. Robert is...

poleca85%

Czasy teraźniejsze

1. Present Simple: Forma twierdząca: Podmiot (1,2 osoba, l. pojedyncza/mnoga) I forma czasownika Podmiot (3 osoba, l.pojedyncza) I forma czasownika s/es Forma pytająca: Do(J, you, we, they)/Does(he, she, it) podmiot...

poleca85%

Czas Future Perfect

Czas Future Perfect tworzy się następująco: odpowiednia osoba czasownik posiłkowy will drugi czasownik posiłkowy have (dla wszystkich osób) imiesłów bierny (czasownik w III formie - past participle). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will...

poleca85%

Czas Present Simple

Hej. Jestem tu nowa, ale założyłam to konto, aby móc pomóc innym w problemach z nauką. ;) Dzisiaj zajmiemy się czasem Present Simple! A więc kartki i ołówki w dłoń! Czas Present Simple to czas t e r a ź n i e j s z y prosty. Tego czasu...

poleca86%

Future Simple

ZASTOSOWANIE: 1.Do wyrażania przypuszczeń dotyczących przyszłości. 2.Do wyrażania oferty lub propozycji. KONSTRUKCJA: Osoba will czasownik TWIERDZENIA: Przykłady: -Może będę tutaj w następnym tygodniu. I will be here next week PRZECZENIA:...

poleca85%

Czas Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had (używamy go dla wszystkich osób) oraz dodania drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i...

poleca85%

Czas Present Simple

Czas Present Simple-czas teraźniejszy prosty dla określenia czynności,które wyrażają nasze zwyczaje bądź upodobania... Typowe określenia: -always-zawsze -sometimes-czasami -seldom-rzadko -never-nigdy -usually-zazwyczaj -often-często Przykładowe...

poleca85%

Czas przeszły

Czasy i ćwiczenia.

poleca85%

Czas - Present Perfect

CZAS PRESENT PERFECT Tworzymy go dodając HAVE/HAS Dla czasowników regularnych forma imiesłowu biernego i forma czasu przeszłego jest taka sama. np:. WORK;workED;worKED. Czas PRESENT PERFECT uzywamy, gdy mówimy o NIEDAWNO ZAKOŃCZONYCH...

poleca90%

Crime Story

One year ago, a boy called Amadeusz went for a walk with his friends. When they arrived to the forest Stasiek saw Kacper – he is a brother of his girlfriend, Genowefa. He asked Stasiek and Amadeusz if they can help him selling drugs. Stasiek said...

poleca85%

Present Simple

Czas Present Simple jest to czas prosty, przeszły . Czasu Present Simple używamy : a) wyrażając stałe, powtarzające się czynności lub trwałe stany, np. I play the piano . b) Mówiąc o prawach i regułach naukowych . c) Mówiąc o czynności...

poleca85%

Czas ''Present Simple - teraźniejszy - prosty''

Zdanie twierdzące : Podmiot czasownik reszta zdania. (-es -s w 3 os lp.) Przykłady : She eatS ice cream every day. They watch TV every week. Zdanie przeczące :...

poleca85%

Simple present

Zastosowanie Czas Simple Present jako czas teraźniejszy prosty stosujemy: - do wyrażenia czynności powtarzających się i regularnych, stanów, np. We stay at this hotel every year.Co roku zatrzymujemy się w tym hotelu.Lorna goes to classical...

poleca85%

Present simple

PAST SIMPLE Forma twierdząca I/you/we/they drive. He/she/it drives. Forma przecząca I/you/we/they don't drive He/she/it doesn't drive. Forma pytająca Do I/you/we/they drive? Does he/she/it...

poleca85%

Wszystkie czasy

The Past Perfect Tense Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + \"had\" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed\", dla nieregularnych - odpowiednia forma) I had worked for this firm for a year before I gave...

poleca88%

Czas Present Perfect

Jest to czas teraźniejszy mający związki z przeszłością, opisuje czynności, które: 1) Zaczęły się dziać w przeszłości i trwają do teraz. 2) Wydarzyły się w przeszłości, a efekt widoczny jest w przyszłości. 3) Wydarzyły się w przeszłości i nie...

poleca86%

Czas Future Continuous

Czas Future Continuous tworzy się następująco: odpowiednia osoba czasownik posiłkowy will drugi czasownik posiłkowy be bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej) z końcówką -ing. Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will be working hard. 2....

poleca86%

Irregular Verbs - trzy formy

Polski Present Simple Past Simple Past Paticiple starać się become became...

poleca85%

Czasy

SIMPLE PRESENT 1. budowa : osoba czasownik I work you love we like they hate 3 osoba l.poj - końcówka 's' 3 osoba czasownik l.poj. z 's' She loves him He likes me 2. NEGATIONS You...

poleca86%

Czasowniki

Infinitive Tłumaczenie Past Simple Past Participle Let Pozwolić Let Let Lose Tracić Lost Lost Make Robić Made Made Mean Znaczyć Meant Meant Meet Spotykać się Met Met Put Położyć Put Put Read Czytać Read Read Rewrite Przepisać Rewrote...

poleca86%

Bać się przeprosić nauczyciela

Dzisiaj pod koniec lekcji z języka polskiego zaczęłam rozmawiać.Pani to zauważyła i powiedziała żebym pokazała jej co napisałam na lekcji.Podeszłam do jej biurka i dałam.Przeglądała kartkę po kartce,gdy na jednej zobaczyła ,że nie napisałam...

poleca86%

Present Simple - czas teraźniejszy prosty

Konstrukcja TWIERDZENIE: Podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PYTANIE: Do / Does + podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PRZECZENIE: Podmiot + do not / does not + (określnik...

poleca85%

Czas ''Present Continues - teraźniejszy - ciągły"

Zdanie twierdzące : Podmiot to be czasownik reszta zdania. (z końcówką -ing ) I am sleeping at the moment. is not = isn't They are eating...

poleca85%

Future continuous

FUTURE CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator be czasownik dalsza część zdania (will) (z końcówką ?ing) np. We will be watching TV at 8 o?clock. I will be learning tomorrow...