profil

Past simple and present perfect

poleca 85% 971 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT
Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia.
I lost my wallet.
Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce
w przeszłości, ma bezpośrednie konsekwencje dla teraźniejszości.
I have lost my wallet
Zgubiłem portfel (i nadal go nie mam).
Zdarzenie miało miejsce w przeszłości dokładnie określonej, choćby w domyśle.
He won the competition in 2000.
Wygrał ten konkurs w 2000 roku. Zdarzenie miało miejsce w przeszłości, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy
lub nie ma to znaczenia.
He has won the competition unassisted.
Wygrał ten konkurs samodzielnie
Czynność miała miejsce w przeszłości i autor wypowiedzi nie spodziewa się jej powtórzenia.
My grandmother read this book twice.
Moja babcia przeczytała tę książkę dwa razy. Czynność może być powtarzana wielokrotnie, nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś wydarzenie nie będzie miało miejsca.
My grandmother has read this book twice.

Zdarzenie miało miejsce w przeszłości nieokreślonej precyzyjnie, ale z kontekstu wynika, że było to dawno temu.
When I was young I broke my leg.
Gdy byłem mały, złamałem nogę. Podany jest moment, od którego dana sytuacja ma miejsce, lub okres jej
występowania, np.:
Our revenues have grown over the last two years.
Nasze dochody wzrastają od dwóch lat.
Podkreślone jest to, że zdarzenie miało miejsce dosyć dawno.
Newton discovered the
law of gravity./
Newton odkrył prawo ciążenia./ Podkreślone jest to, że zdarzenie miało miejsce niedawno.
Scientists have discovered a potential cure for cancer
Naukowcy wynaleźli potencjalny lek na raka.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata