profil

Fizyka

(284)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Z tymi zjawiskami związane jest chodzenie w butach, których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących? Guma, tworzywa sztuczne, korzystanie z różnego rodzaju sprzętów wykonanych z...

poleca83%

Bezwładność ciał

1. Bezwładność jest to cech ciała polegająca na tym, że ciało dąży do zachowania stanu spoczynku lub stanu ruchu jednostajnego prostoliniowego. 2. Przykłady bezwładności : a) pasażer znajdujący się w ruszającym autobusie jest odrzucony do...

poleca84%

Światło i zjawiska świetlne

Ciała, które mogą wysyłać światło, nazywamy źródłami światła. Ciała, które nie emitują światła, mogą je odbijać, załamywać lub pochłaniać. Wyróżniamy źródła naturalne, a więc np. Słońce, gwiazdy, błyskawice, świecące bakterie, świetliki lub ryby...

poleca84%

Fizyka wzory

I zasada dynamiki (spoczynek lub ruch jednostajny prostoliniowy) Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub się równoważą, to cało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. s = v t - droga w ruchu...

poleca84%

Źródła hałasu

Z akustycznego punktu widzenia, hałasem określimy każdy dźwięk niepożądany, który w jakiś sposób wpływa na tło akustyczne (np. zakłóca je).Poziom hałasu czy choćby siłę głosu można zmierzyć specjalnymi urządzeniami - fonometrami. Medyczny...

poleca83%

Co zawiera układ SI?

Układ SI (franc. Systeme International d'Unites) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI zawiera 7 jednostek...

poleca84%

Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji, wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, co to jest radiofonia, telegrafia, telefonia, telewizja i radar.

„Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i...

poleca84%

Magnetyzm - najważniejsze pojęcia

Pole magnetyczne – jest to własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczoną w niej igłę magnetyczną działają siły. Jego źródła : - magnes
 - ziemia - przewodniki z prądem Reguła prawej dłoni : Jeżeli prawą dłonią obejmiemy...

poleca84%

Silnik cieplny

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

poleca84%
poleca84%

Najważniejsze rzeczy z kinematyki, dynamiki i optyki

PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. DRUGA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało działa...

poleca84%

Zjawisko rezonansu

Jako pierwszy zjawisko rezonansu zauważył Galileusz pod koniec XVI wieku, obserwując ruchy świecznika na wieży w Pizie. Stwierdził, że to, czy świecznik jest mocno rozbujany, czy słabo, jedno wahnięcie trwa ciągle tyle samo. Galileusz dowiódł,...

poleca84%

Skutki zwarcia przewodów elektrycznych i sposoby zapobiegania temu zjawisku

Zwarcie to celowe lub przypadkowe zetknięcie dwóch przewodów doprowadzających prąd z ominięciem odbiornika. Podczas zwarcia prąd nie płynie przez odbiornik, ale np. po jego metalowej obudowie. Natężenie prądu osiąga wtedy bardzo duże wartości,...

poleca84%

Budowa cząsteczkowa ciał

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych...

poleca84%

Cząsteczkowa budowa substancji

Wszystkie substancje zbudowane są z cząsteczek, cząsteczki o tej samej substancji są jednakowe, a o różnej- różne. W ciałach stałych cząsteczki są blisko siebie, oddziaływanie między nimi jest bardzo duże i dlatego wykonują tylko drgania.W...

poleca84%

Oszczędzanie energii elektrycznej

Aby funkcjonował współczesny świat, by mogły pracować wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mógł wygodnie i spokojnie żyć, potrzeba ogromnych ilości energii. Większość tej energii dostarczają surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i...

poleca83%

Elektrostatyka

Elektrostatyka Błyskawice i pioruny od zawsze budziły w ludziach strach i grozę. W cywilizacjach antycznych pioruny były utożsamiane z bronią bogów, a ich moc i zagadkowość ciągnęły śmiałków do poznania tych zjawisk. Dzisiaj wiemy już całkiem...

poleca84%

Trzy zasady dynamiki

Zasady dynamiki i zachowania pędu 1 zasada dynamiki : jeżeli na ciało nie działają żadne inne ciało lub gdy działania na nie innych ciał wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w...

poleca83%

Przykładowy test z fizyki, ogólne wiadomości

Podaj wzór na ciśnienie. Q = m c p = F/S F = m g v = s/t Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego? Stoper Higrometr Kalejdoskop Barometr Platforma o szer. 30m i dł. 40 m jedzie z prędkością...

poleca84%

Optyka - referat

Optyka jest to dział fizyki, który zajmuje się badaniem natury światła, a także prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Pierwotną teorią optyczną była optyka geometryczna, jej...

poleca82%

Wzory 3 klasa Gimnazjum- fizyka

Tutaj zamieszczam kilka wzorów z Fizyki do klasy 3 Gimnazjum. Najpierw podam wam symbole: V - Prędkość s - Droga t - Czas a - Przyspieszenie F - Siła W- Praca Ep - Energia Potencjalna Ek - Energia Kinetyczna c - Ciepło Właściwe q...

poleca84%

Oddziaływania i ich skutki

Rodzaje oddziaływań a) oddziaływania mechaniczne b) oddziaływania grawitacyjne c) oddziaływania elektrostatyczne d) oddziaływania magnetyczne e) oddziaływania jądrowe Skutki oddziaływań a) statyczne (związane ze zmianą kształtu) b)...

poleca84%

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Dział ten zajmuje się wzajemnymi przemianami różnych rodzajów energii ze szczególnym uwzględnieniem jej cieplnej postaci. ENERGIA WEWNĘTRZNA jest sumą energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnej...

poleca84%
poleca84%

Pożyteczne i szkodliwe skutki promieniowania jądrowego

Zjawisko promieniowania jądrowego na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z zagrożeniem życia, chorobami, wszelkim złem. Oczywiście promieniowanie może mieć swoje dobre i złe strony. Wszystko zależy od dawki promieniowania, gdyż promieniowanie w...

poleca83%

Przedrostki do wielokrotności i podwielokrotności jednostek

Przedrostek Skrót Mnożnik peta P 10 15 tera T 10 12 giga G 10 9 mega M 10 6...

poleca84%

Ruch i jego opis (kinematyka)

Kinematyka - to nauka o ruchu ciał (dział mechaniki) Przykłady ruchu: - fruwający ptak - jeżdżące auto - chodzący człowiek - obracający się pies - lecący samolot - obrót wskazówek zegara - ruch cząsteczek w ciele - lecąca woda z...

poleca82%

Jak obliczyć koszt zużytej energii?

Aby obliczyć ile zapłacimy za używanie danego urządzenia potrzebujemy: - MOC urządzenia (podana w kW) - CZAS pracy urządzenia (podany w h) - CENA jednej kWh (podana w PLN) 1. Upewnij się, że wszystkie dane (moc, czas, cena) są podane w...

poleca83%

Izolatory - pojęcia

Kulomb Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym Elektryzowanie przez pocieranie Elektryzowanie laski ebonitowej Na skutek pocierania PCV o materiał przechodzą z materiału na PCV ładunki ujemne. PCV...

poleca84%

Fizyka "Wzory" podstawowe

Wielkość fizyczna Wzór Jednostka Wykres KINEMATYKA Ruch jednostajny prostoliniowy V - prędkość t - czas s - droga Ruch jednostajny prostoliniowy przyśpieszony a - przyspieszenie Ruch jednostajny opóźniony DYNAMIKA Pęd...

poleca84%

Prąd elektryczny

NATĘŻENIE PRĄDU Natężenie prądu informuje nas, jak duży ładunek elektryczny przepływa w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój przewodnika w dowolnym miejscu obwodu. I = q/t (I - natężenie, q - wielkość ładunku, t -jednostka czasu)...

poleca84%

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe

Charakterystyka pola elektromagnetycznego Pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i magnetycznych, np. naładowanych cząstek spoczywających lub będących w...

poleca82%

Zwierciadła

Zwierciadło - to ciało stałe nieprzezroczyste, które odbija promienie świetlne. Zwierciadła 1. Zwierciadło płaskie - powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę. 2. Zwierciadła kuliste -...

poleca84%

Powstawanie obrazu w aparacie fotograficznym

Skąd bierze się obraz? 
Aparaty zmieniały swój wygląd, sposób działania, rozmiary i parametry, ale jest coś, co niezmienione przetrwało do dziś, w każdym - nawet najbardziej profesjonalnym sprzęcie - to sposób powstawania obrazu na matówce,...

poleca84%

Kinematyka

Kinematyka - dział fizyki zajmujący się badaniem geometrycznych właściwości ruchu ciał. Ruch – to zmiana położenia ciała zachodząca w czasie. Odległość między dwoma położeniami nazywa się wartością Przemieszczenia. W omawianym...

poleca84%

Archimedes i jego prawo - prawo Archimedesa

Archimedes był to matematyk i fizyk. Żył w latach 287 – 212 p.n.e w Grecji. Mieszkał w Syrakuzach. Początkowo zajmował się wymyślaniem różnorakich maszyn wojennych. Odkrył zasady działanie dźwigni, wyznaczył prawa działanie równi pochyłej,...

poleca84%

Elektrostatyka - notatka

Oddziaływanie elektryczne - oddziaływanie ciał naelektryzowanych; 2 jednoimiennie naelektryzowane ciała odpychają się, a różnoimiennie naelektryzowane - przyciągają. Prawo Coulomba Wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych...

poleca83%

Wzory fizyczne - gimnazjum

Wzory Fizyczne 1. F=m*a 2. m=F/a 3. a=F/m Przy czym: ‘’F’’ jest siłą ‘’m’’ jest masą ‘’a’’ jest przyspieszeniem 4. v=g*t 5. t=v/g Przy czym: ‘’v’’ jest prędkością spadania ciała w próżni ‘’t’’ jest czasem spadania ‘’g’’ jest...

poleca83%

Siła ciężkości, ciśnienie i gęstość

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (pionowy lub poziomy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca81%

Prąd elektryczny, napięcie, natężenie prądu - pojęcia

PRĄD ELEKTRYCZNY - uporządkowany ruch ładunków, np. elektronów w przewodniku NAPIĘCIE PRĄDU - róznica potencjałów, warunkująca przepływ prądu elektrycznego, jego jednostką jest wolt (1 V) NATĘŻENIE PRĄDU - stosunek wielkości ładunku...

poleca82%

Prawo Archimedesa - krótko

Prawo Archimedesa głosi, że ciało zanurzone w cieczy lub gazie jest poddawane siłom, która wypycha to ciało ku górze. Wartość tej siły, która podlega na ciało jest równa ciężarowi tego płynu. Prawo Archimedesa nie jest wcale...

poleca82%

Pozytywne i negatywne skutki rozwoju techniki

W ostatnim stuleciu nastąpił bardzo szybki i dynamiczny rozwój techniki. Naturalną rzeczą jest, że ludzka cywilizacja posuwa się do przodu. Coraz to nowe rozwiązania w technice tworzone są po to, żeby jak najbardziej ułatwić ludziom życie. Z...

poleca84%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Pole magnetyczne - fizyce jest przestrzenią, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne jest obok pola elektrycznego przejawem pola...

poleca80%

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy...

poleca82%

Ciała fizyczne- właściwości

Dział: Niektóre właściwości fizyczne ciał. Każde otaczające nas przedmioty nazywamy ciałami fizycznymi. Są one wykonywane ze substancji. Te substancje mogą występować w różnych stanach skupienia:...

poleca82%

Naczynia połączone

W życiu spotykamy wiele rodzajów naczyń.Jednymi z nich są naczynia połączone. Są to co najmniej dwa naczynia połaczone ze soba tak, aby ciecz mogła w nich swobodnie przepływać. Są to naczynia różnych kształtów, mogą być połączone systemem...

poleca82%

Termometr cieczowy

Jak zbudowany jest termometr cieczowy? Jaka jest zasada jego działania? Termometr cieczowy składa się z pojemniczka na ciecz połączonego z bardzo cienką rurką tzw. kapilarą oraz skali (dzięki której możemy odczytać ile wynosi temperatura,...

poleca82%

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach. Co to jest...

poleca83%

Sposoby wykorzystywania elektryzowania ciał.

Kopiowanie za pomocą kserokopiarki Polega na utworzeniu na aluminiowym wałku (pokrytym selenem) elektrycznego obrazu kopiowania dokumentu. Wałek elektryzuje się dodatnio w miejscach odpowiadających ciemnym partiom dokumentu. Do tych punktów...

Ciekawostki ze świata