profil

Fizyka

(283)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Bezwładność ciał

1. Bezwładność jest to cech ciała polegająca na tym, że ciało dąży do zachowania stanu spoczynku lub stanu ruchu jednostajnego prostoliniowego. 2. Przykłady bezwładności : a) pasażer znajdujący się w ruszającym autobusie jest odrzucony do...

poleca84%

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Dział ten zajmuje się wzajemnymi przemianami różnych rodzajów energii ze szczególnym uwzględnieniem jej cieplnej postaci. ENERGIA WEWNĘTRZNA jest sumą energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnej...

poleca82%

Wzory 3 klasa Gimnazjum- fizyka

Tutaj zamieszczam kilka wzorów z Fizyki do klasy 3 Gimnazjum. Najpierw podam wam symbole: V - Prędkość s - Droga t - Czas a - Przyspieszenie F - Siła W- Praca Ep - Energia Potencjalna Ek - Energia Kinetyczna c - Ciepło Właściwe q...

poleca85%

Budowa cząsteczkowa ciał

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych...

poleca83%

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach. Co to jest...

poleca84%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Pole magnetyczne - fizyce jest przestrzenią, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne jest obok pola elektrycznego przejawem pola...

poleca83%

Ruch i jego opis (kinematyka)

Kinematyka - to nauka o ruchu ciał (dział mechaniki) Przykłady ruchu: - fruwający ptak - jeżdżące auto - chodzący człowiek - obracający się pies - lecący samolot - obrót wskazówek zegara - ruch cząsteczek w ciele - lecąca woda z...

poleca84%

Wzory z elektrostatyki

OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH RÓWNOLEGŁYCH: 1/Rz = 1/R1 1/R2 1/R3 OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH SZEREGOWYCH: Rz = R1 R2 R3 NAPIĘCIE: U=W/q U--> V W--> J q--> C NATĘŻENIE: I= Q/t I--> A Q--> C t--> s CZAS: t=Q/I...

poleca84%

Ważniejsze wzory z fizyki

?=m/VGĘSTOŚĆ ?[ro]-gęstość[kg/m3] m-masa[kg] V-objętość[m3] v=s/t PRĘDKOSĆ v-średnia prędkość[m/s] s-przebyta droga[m] t-czas ruchu[s] Ep=mgh EN.PO I KIN Ek=mv2/2 ?=m/VGĘST ?[ro]-gęstość[kg/m3] m-masa[kg] V-objętość[m3] v=s/t...

poleca84%

Ściąga z magnetyzmu

Ściąga na sprawdzian z magnetyzmu. (czcionka 5)

poleca84%

Laser

Wyraz laser jest skrótem pełnej angielskiej nazwy mechanizmu jego działania: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Laser jest urządzeniem wytwarzającym światło różniące...

poleca83%

Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej

pobierz załącznik... w nim: Foto, opis, i wiele innych by Kucin from Głowno Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega to zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej w przewodniku pod...

poleca84%

Podstawowe Wzory

Sila gestosci: F=m*g Gestosc: d=m/v Cisnienie: P=F/S Cisnienie hydroststyczne: ph=d*g*h Sila wyporu: F=d*g*V RUCHY; Jednostajny: V=s/t S=v*t Jednostajnie przyspieszony: V=a*t S=a*t2/2 a=^V/^t Ruch po okregu:V=2pir/T Ruch pod wplywem...

poleca83%

Skale temperatur

Skala Celsjusza to jedna ze skal pomiaru temperatury (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742). Anders Celsius w roku 1742 zbudował swój pierwszy termometr rtęciowy. Aby mierzyć temperaturę musiał...

poleca83%

Ruch -definicje

Ruch-zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia. Względność ruchu- określenie czy dane ciało jest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia. Układ odniesienia-wybrany układ ciał, względem którego...

poleca84%

Energia potencjalna i kinetyczna

Ciało posiada Ep gdy znajduje się na wysokości względem układu odniesienia. Ep=mgh (m - masa, h - wysokość, g - przyspieszenie ziemskie = const = 10m/(s*s)) Ciało posiada Ek gdy jest obdarzone prędkością względem układu odniesienia....

poleca81%

Dekalog bezpiecznego użytkowania urządeń elektrycznych.

1. Jeżeli zakupimy jakiekolwiek urządzenie elektryczne należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle się do niej stosować. 2. Należy użytkować urządzenia elektryczne tylko w pełni sprawne i prawidłowo przyłączone do instalacji elektrycznej,...

poleca84%

Co zawiera układ SI?

Układ SI (franc. Systeme International d'Unites) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI zawiera 7 jednostek...

poleca83%

Kryształy - budowa, rodzaje, właściwości i występowanie

Ciało krystaliczne Ciało krystaliczne (kryształ) - rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w objętości ciała, gdyż zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej i mogą...

poleca84%

Prąd przemienny

1. Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy zjawisko polegające na wzbudzaniu prądu elektrycznego w obwodzie w wyniku zmian pola magnetycznego przenikającego przez powierzchnię objętą przewodnikiem. Powstający w ten sposób prąd nazywamy...

poleca83%

Elektrostatyka

1. Rodzaje ładunków proton e 1840m elektron -e 1m neutron 0 1840m 2. Co to jest 1 kulomb? Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym 3. Elektryzowanie przez pocieranie...

poleca82%

Wykorzystanie praw Archimedesa i Pascala

Prawo Archimedesa To podstawowe prawo hydro- i aerostatyki, według którego na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu hydrostatycznego skierowana przeciwnie do ciężaru ciała, równa ciężarowi cieczy, która by się zawierała w...

poleca84%

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu - przyspieszenie dośrodkowe - okres - Częstotliwość Prędkość kątową - rysunki, wzory

poleca84%

Fabryki energii – elektrownie

Na początek przytoczę notatki z encyklopedii PWN dotyczące większości elektrownii: a) elektrownia cieplna, elektrownia cieplna klasyczna, elektrownia, w której energię (przenoszoną w postaci ciepła), wytworzoną gł. w kotłach parowych z chem....

poleca83%

Dźwięk. Co to jest dźwięk, fale dźwiękowe, cechy dźwięku

Co to jest dźwięk? Dźwięk jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku ( takim jak; ciało stałe, płyn i gaz) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między częstotliwościami granicznymi od...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

WPŁYW NA CZŁOWIEKA Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne. Wiadomo również, że najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki istnieniu tego pola może nasz organizmu normalnie funkcjonować, możliwy jest przepływ krwi i...

poleca83%

Wyznaczanie siły wypadkowej metodą graficzną (PowerPoint)

Praca znajduje się w załączniku. Jest przedstawiona slajdem

poleca84%

Hałas zjawisko z którym trzeba walczyć

Źródła hałasu z zewnątrz: ? Środki komunikacji, transportu, ? Lotniska, dworce, zajezdnie, ? Obiekty przemysłowe, rozrywkowe, sportowe, itp. Źródła hałasu w domu: ? Głośna muzyka ? Suszarka Naturalne źródła dźwięków: ? grzmoty, ?...

poleca84%

Fizyka wzory

I zasada dynamiki (spoczynek lub ruch jednostajny prostoliniowy) Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub się równoważą, to cało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. s = v t - droga w ruchu...

poleca83%

Zadania przykładowe- fizyka

1. Oblicz przekładnie transformatora, który napięcie 220 V przetwarza na 5 V. Up=220V Uw=5V Uw Nw Up Np. 5 Nw 220 Np 1/44=Nw/Np. 2. Przekładnia transformatora wynosi 0,2 i napięcie na wejście 220V. Oblicz uzyskane napiecie....

poleca83%

Oddziaływania, siła i jej cechy

Zadanie 1 Znajdź graficznie oraz algebraicznie siłę wypatkową dwóch sił o wartościach: F1=3 N i F2=5 N. Siły te mają takie same kierunki i zwoty oraz wspólny punk przyłożenia. Zadanie 2 Znajdź graficznie oraz algebraicznie siłę wypatkową dwóch...

poleca84%

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Z tymi zjawiskami związane jest chodzenie w butach, których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących? Guma, tworzywa sztuczne, korzystanie z różnego rodzaju sprzętów wykonanych z...

poleca84%

Elektrostatyka

Elektrostatyka Błyskawice i pioruny od zawsze budziły w ludziach strach i grozę. W cywilizacjach antycznych pioruny były utożsamiane z bronią bogów, a ich moc i zagadkowość ciągnęły śmiałków do poznania tych zjawisk. Dzisiaj wiemy już całkiem...

poleca84%

Przedrostki do wielokrotności i podwielokrotności jednostek

Przedrostek Skrót Mnożnik peta P 10 15 tera T 10 12 giga G 10 9 mega M 10 6...

poleca84%

Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji, wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, co to jest radiofonia, telegrafia, telefonia, telewizja i radar

„Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i...

poleca83%

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów

CIAŁO FIZYCZNE to każdy przedmiot, a także istota żywa, która może stanowić obiekt badania fizyki. Zmiany stanów skupienia to: - topnienie - krzepnięcie - parowanie - skraplanie - sublimacja - resublimacja RODZAJE...

poleca84%
poleca84%

Stany skupienia substancji

Każde ciało zbudowane jest z substancji. Substancje znajdują się w określonym tzw. stanie skupienia. Jest to forma, w której występuje materia w aktualnym stanie. Oznacza to, że stan ten może się zmieniać. W przyrodzie występują trzy podstawowe...

poleca82%

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - pojęcia.

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - podstawowe pojęcia. Siła - wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami. Tarcie - (opory ruchu) to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem...

poleca83%

Struktura krystaliczna ciał stałych

CIAŁO STAŁE - ciało wyróżniające się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego...

poleca84%

Silnik cieplny

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

poleca83%

Jak obliczyć koszt zużytej energii?

Aby obliczyć ile zapłacimy za używanie danego urządzenia potrzebujemy: - MOC urządzenia (podana w kW) - CZAS pracy urządzenia (podany w h) - CENA jednej kWh (podana w PLN) 1. Upewnij się, że wszystkie dane (moc, czas, cena) są podane w...

poleca81%

Poznajmy ultradźwięki i infradźwięki

Ultradźwięki to fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za granicę uważa się 20 kHz, choć dla większości ludzi granica ta jest znacznie niższa. Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np....

poleca82%

Wzory fizyka - szkoła podstawowa i liceum

Treść pracy w dołączonym załączniku.

poleca84%

Oszczędzanie energii elektrycznej

Aby funkcjonował współczesny świat, by mogły pracować wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mógł wygodnie i spokojnie żyć, potrzeba ogromnych ilości energii. Większość tej energii dostarczają surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i...

poleca83%

Przykładowy test z fizyki, ogólne wiadomości

Podaj wzór na ciśnienie. Q = m c p = F/S F = m g v = s/t Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego? Stoper Higrometr Kalejdoskop Barometr Platforma o szer. 30m i dł. 40 m jedzie z prędkością...

poleca84%

Izolatory - pojęcia

Kulomb Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym Elektryzowanie przez pocieranie Elektryzowanie laski ebonitowej Na skutek pocierania PCV o materiał przechodzą z materiału na PCV ładunki ujemne. PCV...

poleca83%

Zwierciadła

Zwierciadło - to ciało stałe nieprzezroczyste, które odbija promienie świetlne. Zwierciadła 1. Zwierciadło płaskie - powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę. 2. Zwierciadła kuliste -...

poleca83%

Zegary dawniej i dziś

Kalendarium 3000 p. n. e- gnomon < Chiny > 2500 p. n. e- znany jest pręt pionowy rzucający cień, zegary słoneczne < Chiny, Egipt > 1400 p. n. e- zegar wodny < Egipt > 1500 p. n. e- zegary piaskowe-klepsydry < Grecja >...

Ciekawostki ze świata