profil

Fizyka

(284)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Bezwładność ciał

1. Bezwładność jest to cech ciała polegająca na tym, że ciało dąży do zachowania stanu spoczynku lub stanu ruchu jednostajnego prostoliniowego. 2. Przykłady bezwładności : a) pasażer znajdujący się w ruszającym autobusie jest odrzucony do...

poleca84%

Pole magnetyczne, domeny magn., elekrtomagnas, ferromagnetyki.

1.Ferromagnetyk – cialo zbudowane z domen magetycznych, wykazujace silne właściwości magnetycz. 2.Domeny magnetyczne – bardzo male obszary stalego namagnesowania. w przyrodzie najczesciej ulozone sa chaotycznie a ich pola mogą się wzajemnie...

poleca84%

Wpływ hałasu na organizm ludzki i sposoby jego zwalczania

Hałas to mieszanina dźwięków i szmerów niepożądanych z punktu widzenia kultury i organizacji pracy oraz wypoczynku. Fizyczna charakterystyka hałasu uwzględnia częstotliwość składających się na niego dźwięków (mierzonych w hercach – Hz), ich...

poleca83%

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na zycie człowieka.

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Z tymi zjawiskami związane jest chodzenie w butach, których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących? Guma, tworzywa sztuczne, korzystanie z różnego rodzaju sprzętów wykonanych z...

poleca84%

Czym jest światło?

Niewątpliwie światło jest falą - falą elektromagnetyczną, to znaczy, że należy do tej samej rodziny fal co sygnały radiowe i telewizyjne, mikrofale z kuchenek mikrofalowych i z układów radarowych, promieniowanie podczerwone wykorzystywane w...

poleca83%

Zjawisko tęczy i jej kolory

TĘCZA - to zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, gdy słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku dyspersji (czyli zjawiska rozdzielenia się fali na...

poleca84%

Wielkości fizyczne. Mierzenie wielkości fizycznych

Aby zdobyc mozliwie najscislejsza wiedze o zjawiskach fizycznych, nalezy w czasie przeprowadzania doswiadczen dokonywac pomiarow. Na przyklad, aby dowiedziec sie, jak zalezy objetosc wody od temperatury, trzeba, ogrzewajac wode, mierzyc obie te...

poleca79%

Wykorzystanie praw Archimedesa i Pascala

-Prawo Archimedesa To podstawowe prawo hydro- i aerostatyki, według którego na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu hydrostatycznego skierowana przeciwnie do ciężaru ciała, równa ciężarowi cieczy, która by się zawierała w objętości...

poleca84%

Trzecia Zasada Dynamiki Newtona

Trzecia zasada dynamiki Newtona Sir Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 r. , zmarł 31 marca 1727 r. Był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem, filozofem, historykiem, badaczem Biblii i alchemikiem. W swoim słynnym dziele...

poleca81%

Wzory 3 klasa Gimnazjum- fizyka

Tutaj zamieszczam kilka wzorów z Fizyki do klasy 3 Gimnazjum. Najpierw podam wam symbole: V - Prędkość s - Droga t - Czas a - Przyspieszenie F - Siła W- Praca Ep - Energia Potencjalna Ek - Energia Kinetyczna c - Ciepło Właściwe q...

poleca84%

Siła sprężystości, ciężkości, spadek swobodny, tarcie...

Siła sprężystości- siła pojawiająca się w ciele przy jego odkształceniu. Dąży ona do przywrócenia ciału jego początkowych rozmiarów i kształtów. Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do odkształcenia. Fs~x –siła sprężystości jest...

poleca83%

Światło i zjawiska świetlne

Ciała, które mogą wysyłać światło, nazywamy źródłami światła. Ciała, które nie emitują światła, mogą je odbijać, załamywać lub pochłaniać. Wyróżniamy źródła naturalne, a więc np. Słońce, gwiazdy, błyskawice, świecące bakterie, świetliki lub ryby...

poleca83%

Silnik cieplny

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

poleca83%

Budowa cząsteczkowa ciał

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych...

poleca84%

Gęstość, siła ciężkości, ciśnienie.

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (północny lub południowy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca83%

Źródła hałasu

Z akustycznego punktu widzenia, hałasem określimy każdy dźwięk niepożądany, który w jakiś sposób wpływa na tło akustyczne (np. zakłóca je).Poziom hałasu czy choćby siłę głosu można zmierzyć specjalnymi urządzeniami - fonometrami. Medyczny...

poleca84%

Ruch

1.1 Pojęcie ruchu Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem drugiego ciała. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał, względem którego rozpatrujemy ruch innych ciał. Względność ruchu polega na tym, że nie ma ruchu...

poleca84%

Fale radiowe

Fale radiowe to nośniki sygnału, dzięki którym możemy słuchać radia. Każda stacja w postaci sygnałów analogowych ma swój generator połączony z anteną nadawczą, urządzenia, te służą do wytwarzania fali elektromagnetycznej o określonej...

poleca83%

Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji, wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, co to jest radiofonia, telegrafia, telefonia, telewizja i radar.

„Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i...

poleca83%

Magnetyzm - najważniejsze pojęcia

Pole magnetyczne – jest to własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczoną w niej igłę magnetyczną działają siły. Jego źródła : - magnes
 - ziemia - przewodniki z prądem Reguła prawej dłoni : Jeżeli prawą dłonią obejmiemy...

poleca83%

Laser i jego historia - prezentacja

Wszystko znajdziecie w wykonanej przeze mnie prezentacji

poleca83%

Zjawisko rezonansu

Jako pierwszy zjawisko rezonansu zauważył Galileusz pod koniec XVI wieku, obserwując ruchy świecznika na wieży w Pizie. Stwierdził, że to, czy świecznik jest mocno rozbujany, czy słabo, jedno wahnięcie trwa ciągle tyle samo. Galileusz dowiódł,...

poleca82%

Fizyka wzory

Fizyka wzory I zasada dynamiki (spoczynek lub ruch jednostajny prostoliniowy) : Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub się równoważą, to cało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. s = v t - droga w...

poleca82%

Struktura krystaliczna ciał stałych

CIAŁO STAŁE - ciało wyróżniające się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego...

poleca83%

Fizyka jądrowa - referat (promieniotwórczość, rozpad promieniotwórczy, rozszczepienie jądra, synteza termojądrowa)

FIZYKA JĄDROWA 1) PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ 2) ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY 3) ROZSZCZEPIENIE JĄDRA 4) SYNTEZA TERMOJĄDROWA

poleca83%

Skutki zwarcia przewodów elektrycznych i sposoby zapobiegania temu zjawisku

Zwarcie to celowe lub przypadkowe zetknięcie dwóch przewodów doprowadzających prąd z ominięciem odbiornika. Podczas zwarcia prąd nie płynie przez odbiornik, ale np. po jego metalowej obudowie. Natężenie prądu osiąga wtedy bardzo duże wartości,...

poleca84%

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

Prąd elektryczny Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych przez potarty bursztyn. W XVI w. William Gilbert wprowadził pojęcie sił...

poleca81%

Co zawiera układ SI?

Układ SI (franc. Systeme International d'Unites) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI zawiera 7 jednostek...

poleca83%

Siła ciężkości, ciśnienie i gęstość

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (pionowy lub poziomy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca84%

Powstawanie obrazu w aparacie fotograficznym

Skąd bierze się obraz? 
Aparaty zmieniały swój wygląd, sposób działania, rozmiary i parametry, ale jest coś, co niezmienione przetrwało do dziś, w każdym - nawet najbardziej profesjonalnym sprzęcie - to sposób powstawania obrazu na matówce,...

poleca82%

Prawo Archimedesa - krótko

Prawo Archimedesa głosi, że ciało zanurzone w cieczy lub gazie jest poddawane siłom, która wypycha to ciało ku górze. Wartość tej siły, która podlega na ciało jest równa ciężarowi tego płynu. Prawo Archimedesa nie jest wcale...

poleca83%

Optyka - Referat

Optyka jest to dział fizyki, który zajmuje się badaniem natury światła, a także prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Pierwotną teorią optyczną była optyka geometryczna, jej...

poleca83%

Ruch i jego opis (kinematyka)

Kinematyka - to nauka o ruchu ciał (dział mechaniki) Przykłady ruchu: - fruwający ptak - jeżdżące auto - chodzący człowiek - obracający się pies - lecący samolot - obrót wskazówek zegara - ruch cząsteczek w ciele - lecąca woda z...

poleca84%

Charakterystyka ciśnienia atmosferycznego

Powietrze wyższych warstw atmosfery naciska na warstwy znajdujące się poniżej. Nacisk ten spowodowany jest tym, że powietrze, jak każde inne ciało, ma swój ciężar. Pierwszym, który zauważył ten fakt, był Galileusz (w XVII w.) Do wniosku tego...

poleca84%

Siły tarcia - krótko

Siły tarcia działające w trakcie poruszania powstrzymują nas przed upadkiem i pozwalają poruszać sie do przodu lecz gdyby tarcia nie było nie mogli byśmy poruszać sie po powierzchni ziemi ponieważ była by zbyt gładka jak wypolerowany lód. Życie na...

poleca83%

Pożyteczne i szkodliwe skutki promieniowania jądrowego

Zjawisko promieniowania jądrowego na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z zagrożeniem życia, chorobami, wszelkim złem. Oczywiście promieniowanie może mieć swoje dobre i złe strony. Wszystko zależy od dawki promieniowania, gdyż promieniowanie w...

poleca82%

Zegary dawniej i dziś

Kalendarium 3000 p. n. e- gnomon < Chiny > 2500 p. n. e- znany jest pręt pionowy rzucający cień, zegary słoneczne < Chiny, Egipt > 1400 p. n. e- zegar wodny < Egipt > 1500 p. n. e- zegary piaskowe-klepsydry < Grecja >...

poleca83%

Sposoby wykorzystywania elektryzowania ciał.

Kopiowanie za pomocą kserokopiarki Polega na utworzeniu na aluminiowym wałku (pokrytym selenem) elektrycznego obrazu kopiowania dokumentu. Wałek elektryzuje się dodatnio w miejscach odpowiadających ciemnym partiom dokumentu. Do tych punktów...

poleca83%
poleca82%

Przedrostki do wielokrotności i podwielokrotności jednostek

Przedrostek Skrót Mnożnik peta P 10 15 tera T 10 12 giga G 10 9 mega M 10 6...

poleca84%

Entropia - procesy odwracalne i niedwracalne

Procesy termodynamiczne możemy podzielić na odwracalne i nieodwracalne. Procesy odwracalne to takie, które spełniają poniższe warunki: 1. Proces równie łatwo może być przeprowadzony w dwóch odwrotnych kierunkach; 2. W obydwu układ i...

poleca84%

Wzajemność oddziaływań i III zasada dynamiki

Wzajemność oddziaływań Każdemu działaniu (akcja) towarzyszy przeciwdziałanie (reakcja). Przykłady oddziaływań: - pchanie ściany - cumowanie łódki - naciskanie na stół Siły wzajemnego oddziaływania wartości tych sił i ich...

poleca82%

Oszczędzanie energii elektrycznej

Aby funkcjonował współczesny świat, by mogły pracować wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mógł wygodnie i spokojnie żyć, potrzeba ogromnych ilości energii. Większość tej energii dostarczają surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i...

poleca83%

Budowa i zastosowanie naczyń połączonych

Naczynia połączone są zbudowane z conajmniej dwóch naczyń skonstruowanych ta, by ciecz mogła spokojnie przepływać. Dzięki połączeniu ciecz, która znajduje się na dnie naczynia może spokojnie przepływać między naczyniami. Niezależnie ile wody...

poleca82%

Trzy zasady dynamiki

Zasady dynamiki i zachowania pędu 1 zasada dynamiki : jeżeli na ciało nie działają żadne inne ciało lub gdy działania na nie innych ciał wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w...

poleca83%

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe

Charakterystyka pola elektromagnetycznego Pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i magnetycznych, np. naładowanych cząstek spoczywających lub będących w...

poleca81%

Termometr cieczowy

Jak zbudowany jest termometr cieczowy? Jaka jest zasada jego działania? Termometr cieczowy składa się z pojemniczka na ciecz połączonego z bardzo cienką rurką tzw. kapilarą oraz skali (dzięki której możemy odczytać ile wynosi temperatura,...

poleca83%

Tarcie

Występowanie tarcia podczas ruchu ciał wymaga, w celu utrzymania tego ruchu, działania stałej siły pokonującej tarcie i tak np. : podczas ruchu wozu pokonuje siła mięśni konia, podczas ruchu pociągu - lokomotywa, samochodu - silnik. Znaczenie...

poleca83%

Kinematyka

Kinematyka - dział fizyki zajmujący się badaniem geometrycznych właściwości ruchu ciał. Ruch – to zmiana położenia ciała zachodząca w czasie. Odległość między dwoma położeniami nazywa się wartością Przemieszczenia. W omawianym...