profil

Future Simple

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZASTOSOWANIE:
1.Do wyrażania przypuszczeń dotyczących przyszłości.
2.Do wyrażania oferty lub propozycji.
KONSTRUKCJA:
Osoba will czasownik
TWIERDZENIA:
Przykłady:
-Może będę tutaj w następnym tygodniu.
I will be here next week
PRZECZENIA:
Przykłady:
-On nie kupi książek
He won't buy books.
PYTANIA(inwersja):
Przykłady:
-Czy on kupi dla niej kwiaty?
Will He buy flowers for her?
KRÓTKIE ODPOWIEDZI:
Yes,I will
No, I won't

Podoba się? Tak Nie
Gramatyka