profil

Czas Past Perfect Continuous

drukuj
poleca 85% 238 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Past Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had (używamy go dla wszystkich osób) oraz dodania drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika (czasownika w formie podstawowej). Zasada dodawania końcówki -ing jest taka jak w przypadku czasu Present Continuous.

Liczba pojedyncza
1 os. I had been failing exam.
2 os. You had been failing exam.
3 os. He,She,It had been failing exam.

Liczba mnoga
1 os. We had been failing exam.
2 os. You had been failing exam.
3 os. They had been failing exam.


Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego had.

Liczba pojedyncza
1 os. I hadn't been working...
2 os. You hadn't been working...
3 os. He,She,It hadn't been working...

Liczba mnoga
1 os. We hadn't been working...
2 os. You hadn't been working...
3 os. They hadn't been working...


Formę pytającą tworzy się poprzez inwersję - przestawienie czasownika posiłkowego had przed podmiot.

Liczba pojedyncza
1 os. Had I been driving...?
2 os. Had You been driving...?
3 os. Had He,She,It been driving...?

Liczba mnoga
1 os. Had We been driving...?
2 os. Had you been driving...?
3 os. Had They been driving...?


Polecasz? Tak Nie
Polecane prace:
(0) Brak komentarzy
Gramatyka