profil

Język angielski

(735)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

50 online
poleca89%

Język angielski - czasy

Present Simple – czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych. Określenia czasu: sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom He, she, it +...

poleca85%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca81%

Maria Skłodowska Curie - biografia po angielsku

Maria Skłodowska Curie was very famous women. She and her husband devoted their lives to Science and radioactivity. In 1903, they won the Nobel Prize for Physic. In 1906, she took her husband's job at Sorbonne in Paris . I like her, because she...

poleca81%

Przepis po angielsku

Easy Pizza Recipe Dough: Ingredients (for 4 people) • 1 cup of warm water • 3 1/2 cups of flour • 2 tablespoons of olive oil • 2 teaspoons of honey • 1 teaspoon of salt • 1 teaspoon of yeast Method: 1. Put warm water into a bowl. Add...

poleca82%

Dni tygodnia,pory roku,miesiące i pory dnia

1.Dni tygodnia On Sunday - w niedziele On Monday - w poniedziałek On Tuesday - we wtorek On Wednesday - w środę On Thursday - w czwartek On Friday - w piątek On Saturday - w sobotę 2.Pory Roku in spring- na wiosnę in summer - w lecie in autumn -...

poleca81%

Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Continuous,Present Perfect ,Present Perfect Continuous ,Present Perfect Simple ,Past Perfect, Future Continuous

Czasy Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school...

poleca84%

Biografia Fryderyka Chopina

Frederic Chopin was born in Żelazowa Wola, Poland. He lived in 1810-1849. He was the famous Polish composer and pianist. He can play the piano when he was six years old. When he was 7 years old he created his first work. In 1823 he began...

poleca84%

Czasowniki nieregularne dla gimnazjum

STRONA 1 1.be-was/were-been=być 2.beat-beat-beaten=bić 3.become-became-become=stawać się 4.blow-blew-blow=wiać 5.break-broke-broken=łamać 6.bring-brought-brought=przynieść 7.build-built-built=budować 8.buy-bought-bought=kupować...

poleca84%

Personality - cechy osobowości

ambotious-ambitny boring-nudny brave-odwazny calm-spokojny character-charakter clever-bystry cruel-okrutny fair-sprawiedliwy funny-zabawny generous-hojny hard-working-pracowity helpful-pomocny independent-niezależny intelligent-inteligentny...

poleca84%

A czy An- angielski

Przedimki sprawiają uczącym się wiele kłopotów, pewnie także dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim... Najkrócej mówiąc przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik - no dobrze, to troche mało wyjaśniająca definicja. Ale...

poleca85%

Podstawowe czasowniki i ich użycie

Czas teraźniejszy Czasownik ,, to be'' - być I am Ja jestem You are Ty jesteś He is On jest She is Ona jest It is Ono jest We are My jesteśmy You are Wy jesteście They are Oni/one są W mówionym angielskim zazwyczaj używa...

poleca84%

J.Angielski - słownictwo podstawowe - czas i pogoda

Time-czas Pory roku: ( ang.Seasons ) Summer-lato Winter-zima Spring-wiosna Autumn-jesień Miesiące: ( ang.Months of the year ) January-styczeń Febrary-luty March-marzec April-kwiecień May-maj June-czerwiec July-lipiec...

poleca84%

Czas Future Simple

Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też...

poleca84%

Adam Mickiewicz - Biografia w języku angielskim i polskim

Adam MICKIEWICZ, Born on 24 December 1798 in Zaosie near Nowogródek or in Nowogródek itself. He was baptised on 12 February 1799 and given the names Adam Bernard. He came from a family of low nobility. His father, Mikołaj, was an attorney in...

poleca84%

My favourite sports star - Moja ulubiona gwiazda sportu

My favourite sports star - Adam Małysz Adam Małysz is my favourite sports star. He was born on 3rd of December 1977. He comes from Poland. His nationality is Polish. He lives in Wisła with his family. He is a famous sportsman. He is short...

poleca83%

So do I, Nor do I - użycie

Kiedy chcemy zgodzić się z czyjąś wypowiedzią: a) w zdaniu oznajmującym: So, operator + I (albo jeśli w zdaniu jest czas. Modalny, to on będzie zamiast operatora) np. So, am I. So, can I. I like driving. So, am I We would be a...

poleca84%

Rozprawka na temat paparazzi.

Paparazzi - definition of sensation-hungry and intrusive photographers. So what to do with them? Let's start with the fact that the paparazzi give us entertainment, because who does not like to read magazines? In addition, celebrities earn...

poleca84%

Recenzja twojego ulubionego filmu

freaky friday (2003) directed by Mark Waters is a comedy film. The main stars are Lindsay Lohan (Annabell Coleman) , Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) , Chad Michael Murray(Jake). Tess and her daughter couldn't understand each other. Tess didn't...

poleca84%

Reporting verbs (czasowniki do mowy zależnej)

accuse of (oskarżać)- dodajemy końcówkę "-ing" np. She accused me of taking her book. insist on (nalegać) - dodajemy końcówkę "-ing" np. They insisted on his coming without dog. refuse (odmawiać) - przed drugim czasownikiem piszemy "to" She...

poleca83%

Biografia po angielsku Johnny Depp

Johnny Depp He was born June 9, 1963 in Owensboro. Johnny is the son of John, an engineer from Owensboro, and Betty Sue Wells, working as a waitress. She has three older siblings - brother Danny and sisters, Christie and Debbie. In 1979, Johnny...

poleca84%

My Life picture - Obraz mojego życia

In my picture the colours are Black , red and silver becouse they're my favorite. I'm hardly ever quite but I'm usualy friendly , and just because I have lots of friends. In photo I'm in tramway , day after music concert. Music is my passion ,...

poleca84%

Irregular verbs

w załączniku

poleca83%

Zdrowie Angielski słówka

Accident -wypadek Bandaże-nabdaż Black eye- podbite oko Bleed-krwawić Break-złamać złamanie Burn-oparzyć się poparzyć się oparzenie Cut-zaciąć, zacięcie Disabled-niepełnosprawny First-aid kit- apteczka Health-zdrowie Hospital-szpital...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect Zastosowanie: -czynności przeszłe,które MAJĄ związek z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ Typowe określenia: -already-ostatnio... -recenty-właśnie co... -just-właśnie... -yet-jeszcze/już... lately-ostatnio... -since/for-od......