profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(44)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
poleca82%

Domowa instalacja elektryczna- zasady bezpiecznego użytkowania, wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny. Są to odgałęzienia od sieci ulicznej, najczęściej prowadzone pod ziemią do piwnic, skąd energia w postaci prądu trafia do naszych...

poleca84%

Sztuka Indyjska

Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się do powstania w kraju tym hinduizmu, dżinizmu i buddyzmu. Mieszkańców Indii cechowała...

poleca78%

Zasady gry w piłke nożna

W meczu biorą udział dwie drużyny. Na boisku może przebywać 11 zawodników z każdej drużyny, w tym z każdej po jednym bramkarzu. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie gry, gdy drużyna posiada mniej niż 7 zawodników. Gra polega na strzelaniu bramek bez...

poleca83%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca80%

Rodzaje gazu używanego w gospodarstwie domowym. Instrukcje w razie wykrycia ulatniającego się gazu.

W gospodarstwie domowym używamy dwa rodzaje gazów: propan-butan i gaz ziemny. Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy...

poleca82%

Wypadek drogowy.

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, w każdej chwili możesz zostać świadkiem takiego zdarzenia. Często od reakcji świadków i ich prawidłowego działania zależą bezpieczeństwo miejsca zdarzenia i losy ofiar wypadku. W wielu przypadkach...

poleca82%

Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą.

Osoby przebywające w rejonie skażonym, które bywają bez dostępu do zapasów nieskażonej żywności i wody, mogą być zmuszone do korzystania z żywności i wody, które uległy skażeniu. Aby je uzdatnić do spożycia i zminimalizować ich szkodliwe...

poleca82%

"Oko za oko, ząb za ząb" - przyczyny agresji

Przekleństwa i bójki to najczęstsze przejawy agresji w każdej szkole. Tak wynika z obserwacji i ze spływających informacji Zdarzają się przypadki, kiedy grupka uczniów typuje sobie tak zwaną ofiarę klasową. Takiego ucznia poniżają,...

poleca82%

Porozumienie administracyjne

Porozumienie administracyjne należąca do niewładczych form działania administracji dwustronna lub wielostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego, dokonywana przez podmioty wykonujące administrację publiczną, a dochodząca do skutku...

poleca80%

Oznakowanie niebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych

Materiał niebezpieczny to taki, który ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne może powodować życiu i zdrowiu lub powodować straty materialne. Substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i biologiczne, znajdujące się w...