profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(44)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

108 online
poleca87%

Grupy pożarów - Podział w zależności od materiałów palących się

A - Pożar ciał stałych Stałe materiały palne [np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli...

poleca81%

Zasady gry w piłke nożna

W meczu biorą udział dwie drużyny. Na boisku może przebywać 11 zawodników z każdej drużyny, w tym z każdej po jednym bramkarzu. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie gry, gdy drużyna posiada mniej niż 7 zawodników. Gra polega na strzelaniu bramek bez...

poleca81%

Wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.

W naszym otoczeniu mamy do czynienia z dwoma rodzajami promieniotwórczości. Promieniotwórczość naturalna występuje w przyrodzie. Promieniują rudy niektórych metali, pierwiastki zawarte w skałach i glebie: dociera do nas również tzw. promieniowanie...

poleca78%

Koszykówka

KOSZYKÓWKA Mecz składa się z czterech kwart po dziesięć minut. Przerwy dwu minutowe maja miejsce pomiędzy kwartą pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą jak również przed każdą dogrywką. Przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi piętnaście...

poleca78%

Domowa instalacja elektryczna.

Domowa instalacja elektryczna - zasady bezpiecznego używania W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny, który jest doprowadzany do domów za pomocą tzw. przyłączy. Są to...

poleca83%

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy.

DOBRZE WYPOSAŻONA APTECZKA POWINNA ZAWIERAĆ: * maść rozgrzewająca na stłuczenia, itp. (np. Voltaren Gel) * chusta trójkątna; * codofix (siatki opatrunkowe -elastyczne różnych rozmiarów); *opaski elastyczne; *opaski dziane (czyli zwykły...

poleca84%

Dokumenty

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...

poleca84%

Utonięcia

Utonięcie jest to śmierć poprzez uduszenie spowodowane zablokowaniem dróg oddechowych cieczą, najczęściej wodą. Wyróżniamy 4 fazy tonięcia: 1. Wstrzymanie oddechu 2. Łapczywe nabieranie powietrza pod wodą 3. Wymioty 4. Zamieranie narządów...

poleca80%

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.

Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa jest oddalenie się od tego źródła lub miejsca jego występowania. Kiedy pozwala na to czas, a zagrożenie jest jeszcze stosunkowo niewielkie, oprócz ratowania ludzi i...

poleca84%

"Oko za oko, ząb za ząb" - przyczyny agresji

Przekleństwa i bójki to najczęstsze przejawy agresji w każdej szkole. Tak wynika z obserwacji i ze spływających informacji Zdarzają się przypadki, kiedy grupka uczniów typuje sobie tak zwaną ofiarę klasową. Takiego ucznia poniżają,...

poleca83%

Oznakowanie niebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych

Materiał niebezpieczny to taki, który ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne może powodować życiu i zdrowiu lub powodować straty materialne. Substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i biologiczne, znajdujące się w...

poleca84%

Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą.

Osoby przebywające w rejonie skażonym, które bywają bez dostępu do zapasów nieskażonej żywności i wody, mogą być zmuszone do korzystania z żywności i wody, które uległy skażeniu. Aby je uzdatnić do spożycia i zminimalizować ich szkodliwe...

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca83%

Domowa instalacja elektryczna- zasady bezpiecznego użytkowania, wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny. Są to odgałęzienia od sieci ulicznej, najczęściej prowadzone pod ziemią do piwnic, skąd energia w postaci prądu trafia do naszych...

poleca83%

Rodzaje gazu używanego w gospodarstwie domowym. Instrukcje w razie wykrycia ulatniającego się gazu.

W gospodarstwie domowym używamy dwa rodzaje gazów: propan-butan i gaz ziemny. Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy...

poleca84%

Wypadek drogowy.

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, w każdej chwili możesz zostać świadkiem takiego zdarzenia. Często od reakcji świadków i ich prawidłowego działania zależą bezpieczeństwo miejsca zdarzenia i losy ofiar wypadku. W wielu przypadkach...

poleca82%

Zagrożenia pożarowe.

Kiedy człowiek nauczył się rozniecać i świadomie wykorzystywać ogień, rozwój cywilizacyjny uległ znacznemu przyśpieszeniu. Jednak ogień nie zawsze wspiera i chroni człowieka. Stał się także narzędziem zniszczenia. Mieszkańcy antycznych i...

poleca82%

Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym można zaliczyć: · rękawice ochronne; · odzież ochronną; · obuwie ochronne; · środki ochrony oczu i twarzy Środki te muszą charakteryzować się m.in....

poleca80%

Jak udzielać piewszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach?

1. Co to jest złamanie? Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i...

poleca81%

Postępowanie w przypadku awarii.

Rozwój gospodarczy powoduje stałe zwiększenie się zapotrzebowania na energię i surowce oraz dobra konsupcyjne. W produkcji stosuje się coraz bardziej skomplikowane technologie i wykorzystuje coraz nowocześniejsze urządzenia. Każdy większy zakład...

poleca85%

Sztuka Indyjska

Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się do powstania w kraju tym hinduizmu, dżinizmu i buddyzmu. Mieszkańców Indii cechowała...

poleca85%

Porozumienie administracyjne

Porozumienie administracyjne należąca do niewładczych form działania administracji dwustronna lub wielostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego, dokonywana przez podmioty wykonujące administrację publiczną, a dochodząca do skutku...

poleca87%

Zatrucia

czym są trucizny i zatrucia? Trucizną nazywamy substancję, która wprowadzona w małej dawce do organizmu wskutek swojej aktywności biochemicznej powoduje zaburzenia chorobowe lub śmierć. Zatrucia to zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu...

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca85%

Szczegółowy opis konkursu „Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki”

Temat pracy: Szczegółowy opis konkursu ?Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki? Pomysłodawca: Michał Pieniak Opracowanie: Agata Siwirska Przypuszczalny termin trwania akcji: 1 luty ? 15 czerwiec Cel: obniżenie ?złej aktywności? uczniów,...