profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(44)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Domowa instalacja elektryczna- zasady bezpiecznego użytkowania, wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny. Są to odgałęzienia od sieci ulicznej, najczęściej prowadzone pod ziemią do piwnic, skąd energia w postaci prądu trafia do naszych...

poleca84%

Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym można zaliczyć: · rękawice ochronne; · odzież ochronną; · obuwie ochronne; · środki ochrony oczu i twarzy Środki te muszą charakteryzować się m.in....

poleca83%

Zagrożenia pożarowe

Kiedy człowiek nauczył się rozniecać i świadomie wykorzystywać ogień, rozwój cywilizacyjny uległ znacznemu przyśpieszeniu. Jednak ogień nie zawsze wspiera i chroni człowieka. Stał się także narzędziem zniszczenia. Mieszkańcy antycznych i...

poleca82%

Jak udzielać piewszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach?

1. Co to jest złamanie? Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i...

poleca83%

Wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.

W naszym otoczeniu mamy do czynienia z dwoma rodzajami promieniotwórczości. Promieniotwórczość naturalna występuje w przyrodzie. Promieniują rudy niektórych metali, pierwiastki zawarte w skałach i glebie: dociera do nas również tzw. promieniowanie...

poleca84%

Rodzaje gazu używanego w gospodarstwie domowym. Instrukcje w razie wykrycia ulatniającego się gazu.

W gospodarstwie domowym używamy dwa rodzaje gazów: propan-butan i gaz ziemny. Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy...

poleca81%

Zasady gry w piłkę nożną

W meczu biorą udział dwie drużyny. Na boisku może przebywać 11 zawodników z każdej drużyny, w tym z każdej po jednym bramkarzu. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie gry, gdy drużyna posiada mniej niż 7 zawodników. Gra polega na strzelaniu bramek bez...

poleca84%

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy.

DOBRZE WYPOSAŻONA APTECZKA POWINNA ZAWIERAĆ: * maść rozgrzewająca na stłuczenia, itp. (np. Voltaren Gel) * chusta trójkątna; * codofix (siatki opatrunkowe -elastyczne różnych rozmiarów); *opaski elastyczne; *opaski dziane (czyli zwykły...

poleca83%

Postępowanie w przypadku awarii.

Rozwój gospodarczy powoduje stałe zwiększenie się zapotrzebowania na energię i surowce oraz dobra konsupcyjne. W produkcji stosuje się coraz bardziej skomplikowane technologie i wykorzystuje coraz nowocześniejsze urządzenia. Każdy większy zakład...

poleca83%

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.

Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa jest oddalenie się od tego źródła lub miejsca jego występowania. Kiedy pozwala na to czas, a zagrożenie jest jeszcze stosunkowo niewielkie, oprócz ratowania ludzi i...

poleca80%

Koszykówka

KOSZYKÓWKA Mecz składa się z czterech kwart po dziesięć minut. Przerwy dwu minutowe maja miejsce pomiędzy kwartą pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą jak również przed każdą dogrywką. Przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi piętnaście...

poleca80%

Domowa instalacja elektryczna.

Domowa instalacja elektryczna - zasady bezpiecznego używania W naszych mieszkaniach i domach jest wiele urządzeń elektrycznych zasilanych prądem. Jest to prąd zmienny, który jest doprowadzany do domów za pomocą tzw. przyłączy. Są to...

poleca85%

Porozumienie administracyjne

Porozumienie administracyjne należąca do niewładczych form działania administracji dwustronna lub wielostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego, dokonywana przez podmioty wykonujące administrację publiczną, a dochodząca do skutku...

poleca85%

Wypadek drogowy.

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, w każdej chwili możesz zostać świadkiem takiego zdarzenia. Często od reakcji świadków i ich prawidłowego działania zależą bezpieczeństwo miejsca zdarzenia i losy ofiar wypadku. W wielu przypadkach...

poleca85%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca86%

Grupy pożarów - Podział w zależności od materiałów palących się

A - Pożar ciał stałych Stałe materiały palne [np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli...

poleca85%

Oznakowanie niebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych

Materiał niebezpieczny to taki, który ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne może powodować życiu i zdrowiu lub powodować straty materialne. Substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i biologiczne, znajdujące się w...

poleca85%

Wolontariat

Wolontariat kojarzy się ludziom z pracą, z której nic się nie ma. W rzeczywistości jest inaczej. Każdy, kto pomaga uczy się odpowiedzialności, cierpliwości i dzielenia się z innymi swoją pracą. W naszym kraju jest około 2 miliony wolontariuszy,...

poleca85%

Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą.

Osoby przebywające w rejonie skażonym, które bywają bez dostępu do zapasów nieskażonej żywności i wody, mogą być zmuszone do korzystania z żywności i wody, które uległy skażeniu. Aby je uzdatnić do spożycia i zminimalizować ich szkodliwe...

poleca85%

"Oko za oko, ząb za ząb" - przyczyny agresji

Przekleństwa i bójki to najczęstsze przejawy agresji w każdej szkole. Tak wynika z obserwacji i ze spływających informacji Zdarzają się przypadki, kiedy grupka uczniów typuje sobie tak zwaną ofiarę klasową. Takiego ucznia poniżają,...

poleca85%

NBP

Narodowy Bank Polski Działalność NBP: Działalność Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo...

poleca85%

Utonięcia

Utonięcie jest to śmierć poprzez uduszenie spowodowane zablokowaniem dróg oddechowych cieczą, najczęściej wodą. Wyróżniamy 4 fazy tonięcia 1. Wstrzymanie oddechu 2. Łapczywe nabieranie powietrza pod wodą 3. Wymioty 4. Zamieranie narządów...

poleca85%

Dokumenty

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...

poleca85%

Sztuka Indyjska

Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się do powstania w kraju tym hinduizmu, dżinizmu i buddyzmu. Mieszkańców Indii cechowała...

poleca85%

Szczegółowy opis konkursu „Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki”

Temat pracy: Szczegółowy opis konkursu ?Najgrzeczniejsza klasa 80-dziesiatki? Pomysłodawca: Michał Pieniak Opracowanie: Agata Siwirska Przypuszczalny termin trwania akcji: 1 luty ? 15 czerwiec Cel: obniżenie ?złej aktywności? uczniów,...

poleca85%

Nie taki konflikt straszny.

W kontaktach międzyludzkich często pojawiają się trudności, wynikające np. z różnicy zdań lub niewłaściwego odebrania wypowiedzianych słów. Jeżeli przynajmniej jedna strona uważa, że jej interesy są naruszane, i w sposób gwałtowny próbuje temu...

poleca85%

Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych. Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo: indywidualne (osobiste) oraz zbiorowe...

poleca85%

Sztuki Walki

Istnieje bardzo wiele szkół walki, różniących się od siebie, jednak generalnie nauczają one sposobów fizycznego pokonania przeciwnika w bezpośrednim starciu (bez użycia broni dalekiego zasięgu jak karabin). Większość wschodnich szkół walki stawia...

poleca93%

Alarmowanie

Jan Kowalski [email protected] Gimnazjum nr4 w Poznaniu Poznań ALARMOWANIE Wyróżniamy dwa alarmy powietrzny i o skażeniach. Alarm powietrzny ostrzega nas przed uderzeniem nas z powietrza np. ataku samolotu wroga. Może być ogłoszony za...

poleca85%

Nato

NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia,...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą nawet do...

poleca89%

Dzień oszczędzania

Już 109 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ponad 54 tysiące uczniów z całej Polski, zgłosiło swój udział w społecznej akcji edukacyjnej ?Tydzień dla oszczędzania?, związanej z polskimi obchodami Światowego Dnia Oszczędzania, który...

poleca85%

Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

Rodzina w czasach współczesnych ma wiele definicji. Jedną z nich podaje A. Kamiński uznając rodzinę za podstawowy zespół wspólnoty życia. Definicja ta mówi głównie o wspólnocie emocjonalnej w której przez wiele lat wspólnego życia nastąpiło...

poleca89%

Pierwsza pomoc.

Żyjesz w ciągłym ruchu. Budzisz się i wychodzisz do szkoły. Wracasz do domu, pomagasz rodzicom. Realizujesz swoje zainteresowania: grasz w piłkę, rysujesz, czytasz książki, jeździsz na rowerze. W każdej chwili możesz zostać świadkiem zdarzenia, w...

poleca88%

Sztuki Walki

Na świecie są stki różnych sztuk walk są sztuki walki popularne i zapomniane jak ta o kturej jest mowa w poniższym tekście....

poleca88%

Kolejność czynności wykonywanych w ramach RK-O.

1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenie. 2.Sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne (zapytać coś, potrząsnąć), a jeżeli nie ma reakcji, głośno wołać o pomoc. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozpiąć i rozchylić ubranie pod szyją (nawet rzy...

poleca87%

Zatrucia

czym są trucizny i zatrucia? Trucizną nazywamy substancję, która wprowadzona w małej dawce do organizmu wskutek swojej aktywności biochemicznej powoduje zaburzenia chorobowe lub śmierć. Zatrucia to zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu...

poleca85%

Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, to niewielkie miasto o powierzchni 5,02 km2 liczące ponad 15 tys. mieszkańców. Położone jest 60 km na zach. od Poznania i 200 km na wsch. od Berlina. W herbie Nowego Tomyśla widnieje żółta łódź na...

poleca85%

Noriquno zapomniana sztuka walki

Chinska sztuka walki W601 rVIIw. 1 marca Norique Morr wymyślił Noriquno nazwa ta pochodzi od imienia jego...

poleca86%

Resuscytacja.

Każdy człowiek może stać się ogniwem łańcucha przeżycia. Dlaczego? Rocznie w Europie dochodzi do około 700 tys. nagłych zatrzymań krążenia. Jeśli świadkowie zdarzenia natychmiast nie podejmą resuscytacji, to szansa na życie osoby zagrożonej...

poleca85%

Zatrucia.

Zatrucia to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem trucizny na nasz organizm. W zależności od rodzaju substancji toksycznej objawy mogą być łagodne, ograniczające się do dolegliwości przewodu pokarmowego, lub ciężkie, które prowadzą...

poleca85%

Porażenie prądem elektrycznym i pioruny.

Skutki porażenia prądem elektrycznym są bardzo zróżnicowane -począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zależy od wielu...

poleca85%

Co jest najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące.

Moim zdaniem najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące, są substancje, które wydostają się z tych środków i rozprzestrzeniają się w otaczającym środowisku. W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60...

poleca85%

Powodzie

Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne, które jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny położone nad rzekami i potokami, a także rejony nadmorskie. Istnieje wiele przyczyn powodzi. W...

Ciekawostki ze świata