profil

Czasy

poleca 85% 1333 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRESENT SIMPLE ? TERAŹNIEJSZY PROSTY

1) KONSTRUKCJA

I CZASOWNIK I LIKE MUSIC.
YOU DO I LIKE MUSIC?
I DON?T LIKE MUSIC.
HE
SHE (3 osoba) CZASOWNIK (-S, -ES) SHE LIKES MUSIC.
IT DOES SHE LIKE MUSIC?
SHE DOESN?T LIKE MUSIC.
WE
YOU CZASOWNIK WE LIKE MUSIC.
THEY DO THEY LIKE MUSIC?
WE DON?T LIKE MUSIC.

2) ZASTOSOWANIE

GDY MÓWIMY, ŻE COŚ POWTARZA SIĘ REGULARNIE
GDY MÓWIMY O SWOICH ZWYCZAJACH I OBOWIĄZKACH
GDY MÓWIMY O SIŁACH NATURY

3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:

USUALLY ? ZWYKLE
ALWAYS ? ZAWSZE
OFTEN ? CZĘSTO
NEVER ? NIGDY
SELDOM ? RZADKO
SOMETIMES ? CZASAMI
EVERY ? (CO NP. KILKA DNI)

PRESENT CONTINOUS ? TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

1) KONSTRUKCJA

I AM I AM WORKING / AM I...? / I?m NOT ....
YOU ARE YOU ARE WORKING / ARE YOU.../ YOU AREN?T...

HE
SHE IT CZASOWNIK ING SHE IS WORKING
IT IS SHE WORKING?
SHE ISN?T WORKING.

WE WE ARE WORKING.
YOU ARE ARE WE WORKING?
THEY WE AREN?T WORKING.

2) ZASTOSOWANIE
GDY MÓWIMY O CZYMŚ CO DZIEJE SIĘ W TEJ CHWILI, W TYM MOMENCIE, TERAZ!!!

3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:

NOW - TERAZ
AT THE MOMENT ? W TEJ CHWILI

PAST SIMPLE ? PRZESZŁY PROSTY
1) KONSTRUKACJA

I II FORMA CZASOWNIKA

I GAVE/WORKED I GAVE HER A KISS YESTERDAY
YOU -//- DID I GIVE HER A KISS YESTERDAY?
I DIDN?T GIVE HER A KISS YESTERDAY.
HE
SHE GAVE/WORKED -//- -//-
IT

WE
YOU GAVE/WORKED -//- -//-
THEY

2 ) ZASTOSOWANIE
GDY MÓWIMY O CZYMŚ CO DZIAŁO SIĘ W PRZESZŁOŚCI. ZDARZENIA TE NIE MAJĄ SWOJEGO DALSZEGO CIĄGU W TERAŹNIEJSZOŚCI. W OPOWIADANIACH.
2) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:

AGO ? TEMU (3 LATA TEMU)
YESTERDAY ? WCZORAJ

PAST CONTINOUS (PROGRESSIVE)

1) KONSTRUKCJA

I WAS/WERE CZASOWNIK ING

I WAS WORKING I WAS WORKING ALL THE DAY YESTERDAY
YOU WERE WORKING WAS I WORKING ALL THE DAY YESTERDAY?
I WASN?T WORKING ALL THE DAY YESTERDAY.
HE
SHE WAS WORKING -//- -//-
IT

WE WE WERE WORKING........
YOU WERE WORKING WERE WE WORKING........?
THEY WE WEREN?T WORKING....

2) ZASTOSOWANIE
- DLA WYRAŻENIA CZYNNOŚCI, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ W PRZESZŁOŚCI I ODBYWAŁA SIĘ WTEDY, JAKIŚ CZAS W TYM MOMENCIE
At 7 he was still talking on the phone.

- DLA WYRAŻENIA CZYNNOŚCI PRZESZŁEJ, KTÓRA TRWAŁA GDY NASTĄPIŁA INNA CZYNNOŚĆ PRZESZŁA
She was sitting when I begun to speak.
When he come in his son was running around the table.

- DLA WYRAŻENIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI CIĄGŁEJ, KTÓRA ODBYWAŁA SIĘ W PRZESZŁOŚCI
I was working all the day yesterday.

PRESENT PERFECT

I HAVE/HAS III FORMA CZASOWNIKA
(CLOSED-REG, GONE-NIEREG)

1) KONSTRUKCJA

I HAVE CLOSED I HAVE ALREADY CLOSED THE WINDOW.
YOU HAVE CLOSED HAVE I ALREADY CLOSED THE WINDOW?
I HAVEN?T CLOSEG THE WINDOW.
HE
SHE HAS CLOSED SHE HAS ALREADY CLOSED THE WINDOW.
IT

WE
YOU HAVE CLOSED J.W.
THEY

2) ZASTOSOWANIE

3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:
ALREADY DOPIERO CO, WŁAŚNIE
RECENTLY OSTATNIO
JUST WŁAŚNIE
YET JUŻ, JESZCZE
SINCE OD
FOR PRZEZ
NEVER NIGDY
EVER KIEDYKOLWIEK

FUTURE SIMPLE

1) KONSTRUKCJA

I WILL CZASOWNIK

I WILL I WILL GO WITH YOU TOMORROW.
YOU WILL WILL I GO WITH YOU TOMORROW?
I WON?T GO WITH YOU TOMORROW.
HE
SHE WILL J.W.
IT

WE
YOU WILL J.W.
THEY

2)ZASTOSOWANIE
UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY, ŻE COŚ SIĘ WYDAŻY.

now future
3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:
TOMORROW JUTRO
NEXT (WEEK) W NASTĘPNYM (TYGODNIU)
IN (3 DAYS) ZA 3 DNI

FUTURE CONTINOUS

1) KONSTRUKCJA

I WILL BE CZASOWNIK ING

I WILL BE I WILL GO WITH YOU TOMORROW.
YOU WILL BE WILL I GO WITH YOU TOMORROW?
I WON?T GO WITH YOU TOMORROW.
HE
SHE WILL BE J.W.
IT

WE
YOU WILL BE J.W.
THEY

2)ZASTOSOWANIE
UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY, ŻE COŚ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W PRZYSZŁOŚCI W JAKIMŚ PRZEDZIALE CZASOWYM.

now future

3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:
TOMORROW JUTRO
NEXT (WEEK) W NASTĘPNYM (TYGODNIU)
IN (3 DAYS) ZA 3 DNI

FUTURE PERFECT

2) KONSTRUKCJA

I WILL HAVE III FORMA CZASOWNIKA

I WILL HAVE BUILT I WILL HAVE BUILT THE HOUSE BY JUNE.
YOU -//- WILL I HAVE BUILT THE HOUSE BY JUNE?
I WON?T HAVE BUILT THE HOUSE BY JUNE
HE
SHE -//- J.W.
IT

WE
YOU -//- J.W.
THEY

2)ZASTOSOWANIE
UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY, ŻE JAKAŚ CZYNNOŚĆ SKOŃCZY SIĘ DO OKREŚLONEGO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI.

now future

3) CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY, PO KTÓRYCH MOŻNA ROZPOZNAĆ CZAS:
BY DO
UNTILL DO, DO MOMENTU

FUTURE PERFECT CONTINOUS
1)KONSTRUKCJA

I WILL HAVE BEEN CZASOWNIK ING

I WILL HAVE BEEN LIVING I WILL HAVE BUILT THE HOUSE BY JUNE.
YOU -//- WILL I HAVE BEEN BUILT THE HOUSE...
I WON?T HAVE BEEN BUILT THE HOUSE...
HE
SHE -//-
IT

WE
YOU -//-
THEY

2)ZASTOSOWANIE
UŻYWAMY GO W ZDANIACH JUBILEUSZOWYCH. ICH SENS ODNOSI SIĘ DO PRZESZŁOŚCI

past now future

INNE MOŻLIWOŚCI WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI

PRESENT SIMPLE
Gdy mówimy o czymś z góry zaplanowanym, ustalonym.
Należy pamiętać jednak, że nie my jesteśmy autorami tego planu. Są to urzędy, siły wyższe etc.
The train leaves at 8.
The sun rises at 6 tomorrow.

PRESENT CONTINOUS
Gdy mówimy o czymś z góry zaplanowanym, ustalonym.
W tym przypadku to my jesteśmy autorem tego planu.
I am having a party on Saturday.

TO BE GOING TO ? MIEĆ ZAMIAR COŚ ZROBIĆ
I am going to sleep long tomorrow.

TO BE TO ? MIEĆ COŚ ZROBIĆ
I am to go there tonight.

(to doing)
simple (to be doing)
cont (to have done)
perfect (to have been doing) perfect cont
Past I played golf ? Tom cleaned his room yesterday I was playing golf ?
Children were sitting alone I had played golf ? They had opened the shop at 7 I had been playing golf
Present I play golf ? We close this room properly I am playing golf ? I am painting the wall now I have played golf ? I have finished this work already I have been playing golf ? I have been playing chess since 5 now
Future I will play golf ? You will see it yourself I will be playing golf ?
Ann will be playing the piano when you come I will have played golf ?
Birds will arrived in 2 months I will have been playing golf
Future in the
past I would play golf if possible I would be playing golf if possible I would have played golf if possible I would have been playing golf if possible

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata