profil

Czas Present Perfect

drukuj
satysfakcja 85 % 918 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym.
Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle.

Listę czasowników nieregularnych znajdziesz na stronie:
http://www.czasowniki.zyjespox.com/

Peter has gone out.

Liczba pojedyncza
1 os. I have broken a window.
2 os. You have broken a window.
3 os. He,She,It has broken a window.

Liczba mnoga
1 os. We have broken a window.
2 os. You have broken a window.
3 os. They have broken a window.

Do czasowników regularnych, tak jak w czasie past simple dodajemy końcówkę -ed.

Liczba pojedyncza
1 os. I have lived in the country.
2 os. You have lived in the country.
3 os. He,She,It has lived in the country.

Liczba mnoga
1 os. We have lived in the country.
2 os. You have lived in the country.
3 os. They have lived in the country.


Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego have/has.

have not -->haven't
has not -->hasn't

Liczba pojedyncza
1 os. I haven't done.
2 os. You haven't done.
3 os. He,She,It hasn't done.

Liczba mnoga
1 os. We haven't done.
2 os. You haven't done.
3 os. They haven't done.

Formę pytającą tworzy się poprzez inwersję - przestawienie czasownika posiłkowego have/has przed podmiot.

Liczba pojedyncza
1 os. Have I painted a house ?
2 os. Have You painted a house ?
3 os. Has He,She,It painted a house ?

Liczba mnoga
1 os. Have We painted a house ?
2 os. Have You painted a house ?
3 os. Have They painted a house ?


Czasu Present Perfect używamy mówiąc:

1. O wydarzeniach z przeszłości, których skutki są widoczne w chwili mówienia:
She has baked a cake. - Ona upiekła ciasto. (Ciasto można w tej chwili zjeść).

2. O czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.
I have been soldier. - Byłem żołnierzem (i nadal jestem).

3. O czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, a ich czas nie jest znany, bądź istotny.
I have learned English. - Nauczyłem się angielskiego. (nie ważne kiedy, ważne że się udało).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka