profil

Język angielski - czasy

poleca 88% 3573 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Simple


Czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych.
Określenia czasu:
sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom
He, she, it + s/es

T: Osoba + czasownik +...
Py: Do/Does + osoba + czasownik + …
P: Osoba + don’t/doesn’t + czasownik + …

Present Continous


Czas teraźniejszy dotyczy czynności mających miejsce w chwili mówienia, czynności zaplanowanych na najbliższą przyszłość.
Określenia czasu : now, at the moment, at present

T: osoba + be + czasownik 1f + Ing
Py: be + osoba + czasownik + Ing
P: osoba + be + not + czasownik + Ing

Past Simple


Czas przeszły dokanany
okreslenia – yesterday, last week, ago

T: osoba + czasownik II (ed) +…
Py: Did + osoba + czasownik 1 FORMA!!!
P: Osoba + didn’t + czasownik 1 FORMA!!!

Past Continous


Uzywamy gdy mówimy o czynności, która odbywała się w przeszłości przez dłuższy okres czasu, dwie czynności odbywały się jednoczesnie, jedna czynność trwała druga ją przerwała ( przerywająca jest w past Simple) czynność odbywala się w określonym momencie w przesłośći.

T: osoba + be (was/were) + czasownik + Ing
Py: Be + osoba + was+ ing
P:osoba + be +not +czas+ ing
Przykład:
Oglądaliśmy telewizje gdy ktoś zapukał do drzwi.
We were watching TV when some body knocked the door.
Określenia: yesterday, last week, ago, All, from-to

Present Perfect


Czynność rozpoczeła się w przeszłośći I trwa nadal, czynność miała miejsce w przeszłości ale jej skutki są widoczne teraz, czynność przed chwilą się zakończyła.

T: osoba +have/Has + czasownik 3 FORMA!!
Py: Have/ Has + osoba+ czasownik 3 FORMA!!
P: osoba + haven’t/hasn’t + czasownik 3 FORMA!!
Określenia czasu
yet - jeszcze (koniec zdania)
never – nigdy ( po operatorze w zdaniu twierdzącym)
ever – kiedykolwiek (w pytaniu po osobie)
already – dopiero co (po operatorze)
since – od ( pod koniec zdania) od 1995
for – od/przez ( pod koniec zdania) od 15 lat
just – własnie (po operatorze )

Past Perfect


Używamy gdy mówimy o czynności która odbyła się przed inną czynnością przeszłą. Czynność która została wykonana jako pierwsza jest w Past Perfect

T: osoba+ had + czasownik 3f
Py: Had + osoba + czasownik 3f
P: osoba + hadn’t + czasownik 3f.
Before – zanim, przedtem
After - po tym

Future Simple


Czas przyszły
Tomorrow, next, soon, In

T: osoba + will + czas.
Py: will + osoba + czas.
P: osoba + won’t + czas.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
8.4.2019 (13:57)

Mega przydatne, bardzo mi sie to przydało jako powtórzenie, dzięki

5.9.2017 (18:58)

mega przydatne, dzięki za zrobienie tej pracy :)

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty