profil

Biologia

(1293)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
poleca82%

Choroba brudnych rąk

Choroby brudnych rąk to z reguły takie, które przenosimy drogą pokarmową na skutek braku dostatecznej higieny, dlatego trzeba staranne myć ręce wodą i mydłem. Są to na przykład: Wirusowe zapalenie wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa). To...

poleca80%

Parki Narodowe w Polsce i ich symbole

1. Słowiński Park Narodowy - mewa 2. Woliński Park Narodowy - bielik 3. Park Narodowy Bory Tucholskie - głuszec 4. Drawieński Park Narodowy - wydra 5. Park Narodowy Ujście Warty - gęś zbożowa 6. Wielkopolski Park Narodowy - sowa...

poleca84%

Budowa i rola mózgu oraz rdzenia kregowego.

Mózg: a) Leży w jamie czaszki b) Waga od 1200-1400 g c) otoczony jest trzema oponami: - opona twarda (zewnętrzna) - pajęczynówka (opona pośrednia) - opona miękka (najbardziej wewnętrzna) d) mózg podzielony jest szczeliną podłużną na 2...

poleca85%

Cietrzew i bażant.

Cietrzew. Większość ptaków w okresie godowym łączy się w pary, które później zajmują się wspólnie wychowywaniem potomstwa. Takie ptaki nazywamy monogamicznymi. Cietrzew należy do mniej licznej grupy ptaków poligamicznych, to jest takich, których...

poleca83%

Tkanki zwierzęce

Tkanka Nabłonkowa Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają. Mogą tworzyć jedną warstwę ( nabłonek jednowarstwowy) lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy). Ze względu na...

poleca79%

Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.

Bakterie mają bardzo duże znaczenie w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Czasami źle wpływają na środowisko i gospodarkę człowieka, lecz są takie przypadki bakterie pomagają. Pozytywna rola bakterii w środowisku: - Bakterie powodują rozkład...

poleca84%

Jak ja mogę chronić środowisko?

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż są pewne sposoby... 1) Gaszenie światła po wyjściu...

poleca87%

Znaczenie bakterii

Pozytywne znaczenie bakterii: - Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować - Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć na mało żyznych glebach - Wychwytują one gazowy azot z...

poleca79%

Ciekawe sposoby rozsiewania nasion przez rośliny

Rośliny niesamowicie przystosowały się do rozsiewania swych nasion. Rozsiewają one nasiona bardzo często przy udziale różnych zwierząt, ( zwierzęcosiewność ) np. rozsiewanie nasion przez nietoperze nazywamy chiropterochorią; przez zwierzęta które...

poleca84%

Tkanki zwierzęce - ściąga

Treść w załączniku

poleca79%

Rola mchów w życiu człowieka

Znaczenie mszaków w przyrodzie Mszaki spotykamy na jałowych wydmach gdzie utrwalają ruchome podłoŻe i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym. Wielkie znaczenie mają w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorników, szczególnie leśnych....

poleca81%

Budowa kwiatu.

Kwiat jest skróconym pędem ,służącym do rozmnażania płciowego.W kwiatach znajdują się męskie orany rozrodcze - słupki z zalążkami.Oprócz pręcików i słupków w kwiatach wyróżniamy okwiat złożony z kielicha i korony.Pełni ona funkcje ochronne i...

poleca82%

Cechy istot żywych

1. Odżywianie 2. Oddychanie 3. Wydalanie 4. Wzrost 5. Pobudliwość 6. Ruch (tylko u zwierząt) 7. Rozmnażanie Sposoby odżywiania Samożywność -organizmy roślinne same wytwarzają sobie pokarm w procesie fotosyntezy Cudzożywność-...

poleca83%

Tkanki roślinne i zwierzęce - tabelka

Tkanki roślinne nazwa budowa funkcja okrywająca żywe, prostokatne komórki, ściśle przylegające do siebie, obecność kutykuli, włosków mechanicznych, aparat ów szparkowych oddzielanie środ. Zewnętrznego od wewnętrz. Chroni...

poleca83%

Cechy populacji

Cechy populacji: rozmieszczenie, liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa. Rozmieszczenie to sposób występowania osobników na określonym terenie. Liczebność to liczba osobników danej populacji...

poleca83%

Ptaki- kręgowce latające.

Ptaki fascynowały ludzi od wieków. Chcieli poznać ich zwyczaje i sposób życia. Niektórzy dokarmiali je, aby pomóc tym stworzeniom przetrwać okres, w którym brakuje im pożywienia. Inni zajęli się ich hodowlą. Umiejętność lotu i śpiew ptaków stały...

poleca81%

Tkanki twórcze

Tkanki twórcze- merystymatyczne przechodzą intensywne podziały w wyniku, których zwiększa się ich ilość lub rozmiar Rodzaje tkanek twórczych: a)merystem wierzchołkowy- występuje na szczycie łodygi i korzenia powodując wzrost na długość...

poleca81%

Rola wody w organiźmie

Woda spełnia w organizmie wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim jest głównym składnikiem organizmu i może stanowić 45-75% masy ciała. Będąc prawie idealnym rozpuszczalnikiem woda stanowi środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie...

poleca74%

Mchy- rośliny lądowe

Mchy to rośliny żyjące na lądzie.Mają one bardzo prostą budowę.Wykształciły prymitywne organy:liście,lodyżkę i chwytniki,które utrzymują roślinę w podlożu.Nie są one jednak typowymi korzeniami,bo nie pobierają wody i substancji mineralnych.Tę...

poleca84%

Przystosowania kręgowców

Przystosowania ryb do życia w wodzie: - opływowy kształ ciała - ciało pokryte śluzem - obecność płetw - brak powiek - obecność pęcherza pławnego - linia boczna - zrośniećie czaszki z tułowiem Przystosowania płazów do życia na...

poleca86%

Tabela kalori i produktów

Pieczywo: bagietka 1 sztuka - 282 grahamka 1 sztuka - 258 kajzerka 1 sztuka - 296 chleb graham 1 kromka - 84 chleb pszenny 1 kromka - 128 chleb razowy 1 kromka - 105 pumpernikiel 1 płatek - 51 Nabiał: mleko tłuste 3,5% 1...

poleca76%

Organella komórkowe

Organellum to każda struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Organella (liczba pojedyncza od organelle, wg SJP nieistniejąca; formalnie tak powinna brzmieć l.mn. od "organellum") jest to...

poleca74%

Kwiat - budowa i funkcje

KWIAT jest organem rozmnażania płciowego. Występuje tylko u roślin nasiennych. Wytwarza nasiona. Kwiat jest skróconym, przekształconym pędem. Jego części to przekształcone liście. BUDOWA KWIATU OKWIAT to zewnętrzna część kwiatu, która...

poleca81%

Bory Tucholskie

BORY TUCHOLSKIE 1. Rok założenia: Bory Tucholskie powstały w 1996 roku. 2. Kontakt: ul. Długa 33 89-606 Charzykowy tel./fax. 052-39-88-397 e- mail: [email protected] 3. Powierzchnia:...

poleca75%

Sposoby rozsiewania nasion.

Nasiona nasion muszą zostać rozsiane dla zachowania zróżnicowania w przyrodzie. Gdyby każda roślina rozsiewała kwiaty tylko wokół siebie, nie mielibyśmy możliwości obserwowania tak wielu różnych roślin zgromadzonych w jednym skupisku....

poleca85%

Zasady zachowania się w parku narodowym.

1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych. 2. Nie niszcz i nie zbieraj roślin w tym owoców runa leśnego. 3. Nie chwytaj i nie płosz zwierząt. 4. Na rowerze poruszaj się tylko po wyznaczonych do tego celu drogach. 5....

poleca76%

Znaczenie roślin nagonasiennych

Znaczenie roślin nasiennych - Występują we wszystkich biocenozach lądowych, jak również w wodnych, dlatego są podstawowym elementem szaty roślinnej we wszystkich biomach naszej planety. - Są głównymi producentami tlenu i materii organicznej...

poleca75%

Mieszkańcy tundry

Występowanie tundry na ziemi (kolor pomarańczowy) Strefa tundry jest prawie zupełnie pozbawiona ludzkich osiedli. Rdzenni mieszkańcy tundry są myśliwymi i rybakami. Należą do nich północnoamerykańscy Inuici (Eskimosi). Jeszcze do niedawna...

poleca79%

Modyfikacja korzeni

*KORZENIE SPICHRZOWE np u buraka i rzodkiewki. Magazynują one substancje odżywcze *KORZENIE KURCZLIWE np u storczyków. Mogą one sie skracać i wciągać roślinę głebiej w glebę. *KORZENIE PODPOROWE np u pandana. Ich funkcją jest dodatkowe...

poleca82%

Proces rozmnażania u roślin okrytonasiennych

1. Kwiaty rośliny wytwarzają liczne słupki(zbudowane ze znamienia słupka, szyjki oraz zalążni)oraz liczne pręciki(zbudowane z nitek pręcikowych, 2 pylników, a w nich woreczków pyłkowych). 2. W woreczkach pyłkowych tworzą się ziarna pyłku. 3. W...

poleca84%

Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza - podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa się z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy. W telofazie zachodzi...

poleca81%

Budowa i funkcje oka i ucha

W załączniku budowa oka i ucha + funkcje oka Funkcje ucha: - małżowina uszna - Skupia fale dźwiękowe i umożliwia zlokalizowanie źródła dźwięku - kanał słuchowy - zawiera liczne gruczoły łojowe i woskowe. Fala dźwiękowa przechodzi przez...

poleca77%

Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki

RYBY środowisko:w wodach budowa zewnętrzna: -opływowy krztałt ciała -skóra produkująca śluz(zawiera komórki barwnikowe) -płetwy parzyste(odbytowa, ogonowa) i nieparzyste -skóra wytwarza luski. budowa wewnętrzna: -szkielet może byc...

poleca81%

Zwierzęta Afryki.

ZWIERZĘTA AFRYKI Krokodyl nilowy (Crocodylus niloticus), gad z rodziny krokodyli właściwych rzędu krokodyli, z nadrzędu gadów naczelnych. Krokodyl nilowy występuje w środkowej i południowej Afryce. Zamieszkuje duże jeziora, rzeki i rozległe...

poleca84%

Narządy zmysłów - Oko i ucho

Oko umożliwia człowiekowi widzenie otaczającego go świata. Rogówka – Jest przejrzystym „oknem” z przodu oka Siatkówka – Odbiera światło i zapisuje informacje wzrokowe. Występują tam komórki światłoczułe – czopki i pręciki. Czopki są...

poleca81%

Zanieczyszczenie Wody i Ochrona przed zanieczyszczeniami

Zanieczyszczenia wody i metody ich usuwania ZANIECZYSZCZENIE WÓD Zanieczyszczenie wód jest obecnie problemem całego świata. Najbardziej nasiliło się ono w XX wieku. Jest to bardzo poważny problem,...

poleca78%

Różnice między łodygą zielną, a zdrewniałą

Łodygi zielne są charakterystyczne dla roślin, u których zachodzi tylko wzrost pierwotny (nie przyrastają na grubość). Obumierają na koniec każdego sezonu wegetacyjnego. Występują u roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin np. marchew, mak polny,...

poleca70%

Modyfikacja liści, łodygi i korzenia

Modyfikacja liści: Liście spichrzowe - magazynują substancje zapasowe, są zazwyczaj mięsiste, grube i bezzieleniowe, np. liście cebuli, rojnika, rozchodnika, agawy. Liście okrywające - ochraniają i okrywają organy roślin; często są łuskowate,...

poleca84%

Stekowce.

Większość ssaków jest żyworodna. Wyjątkiem są stekowce - jedyne ssaki, które składają jaja. Wyróżnia się trzy gatunki: dziobaka, kolczatkę australijską i prakolczatkę. Ich młode wykluwają się z jaj o cienkiej skorupce już po dziesięciu dniach. Są...

poleca80%

Co to są worki powietrzne i jaka jest ich rola?

Worki powietrzne- (Sacci pneumatici) - grubościenne pęcherzykowate worki rozłączone z płucami i rozmieszczone wewnątrz tułowia ptaka, a nawet wchodzące do wnętrza niektórych kości. Zmniejszają ciężar ciała zwierzęcia i ułatwiają oddychanie w...

poleca89%

Rodzaje kości i ich przykłady

1. KOŚCI PŁASKIE: - kości czaszki - łopatka - kości sklepienia mózgoczaszki - mostek - kość biodrowa 2. KOŚCI KRÓTKIE: - kości nadgarstka - kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna, klinowata) 3....

poleca80%

Zwierzęta drapieżne w Polsce

SSAKI DRAPIEŻNE Tutaj są opisy niektórych ssaków drapieżnych występujących w Polsce. Wilk Wilki występują głównie na północy, wschodzie i południowych wschodzie, ale pojedyncze osobniki spotyka się na całym obszarze Polski. Żyją w stadach...

poleca79%

„Znaczenie ptaków w naturze i gospodarce człowieka” w punktach

?Znaczenie ptaków w naturze i gospodarce człowieka? -Maleńki koliber na przykład żywi się nektarem z kwiatów, przy czym pijąc nektar z jednego przenosi pyłek na następny, z którego się pożywi. Bierze więc udział w zapylaniu kwiatów....

poleca85%

Grupy lasów

Grupy lasów to: 1) las iglasty- występują na glebach bielicowych oraz w strefie umiarkowanej. Lasy te można podzielić ze względu na gatunek drzewa: a) bór sosnowy- dominacja sosna zwyczajna b) las świerkowy- przeważa świerk pospolity, a także...

poleca83%

Mutualizm

ODDZIAŁYWANIA NIEANTAGONISTYCZNE 1.MUTUALIZM Mutualizm- jest to jedno z oddziaływań nieantagonistycznych, cechujące się obopólnymi korzyściami, w stopniu tak dużym, że praktycznie uzależnia obydwie populacje. Rozróżniamy kilka rodzajów...

poleca83%

Systematyka organizmów.

Systematyka to termin określający proces grupowania zjawisk na podstawie wspólnych cech.Organizmy podzielono na 5 głównych grup-królestw: MONERA- skupiające jednokomórkowe organizmy,które nie mają jądra komórkowego- czyli bakterie i sinice,...

poleca80%

Proces krzepnięcia krwi ( na czym polega krzepniecie krwi )

Krzepniecie krwi polega na wytraceniu sie z rozpuszczalnego bialka osocza zwanego fibrynogenem w nierozpuszczalna postac zwana wloknikiem albo fibryna.Jest to zlozony proces uwarunkowany dzialaniem szeregu enzymow i cial czynnych wystepujacych w...

poleca85%

Znaczenie Mszaków

Po obumarciu mszaki wzbogacają glebę w próchnicę, przygotowując glebę dla innych, bardziej wymagających roślin. Pełnią ważną funkcję w zasiedlaniu nieużytków, np.: hałd. Wzbogacają podłoże, umożliwiają stopniowe zagospodarowania tych terenów....

poleca78%

Budowa i funkcje tkanki nabłonkowej

Budowa tkanki nabłonkowej Nabłonek jest to zespół komórek, które są ułożone ściśle obok siebie, tworzące jednolitą warstwę. Komórki nabłonka oraz ich jądra są różnego kształtu. Większość komórek posiada jedno jądro, ale także zdarzają się komórki...

poleca83%

Budowa kości, szkielet, czaszka

O budowie kosci. itp