profil

The Present Continuous Tense

poleca 85% 390 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
1. Użycie:
- kiedy mówimy o czynnościach, które trwają w momencie mówienia, w tym momencie;
- kiedy planujemy przyszłość;
- kiedy chcemy podkreślić tymczasowość obecnego stanu rzeczy;
- kiedy mówimy o czynności ciągłej.

2. Konstrukcja:
a) zdania twierdzące:
PODMIOT + „TO BE” + czasownik + „ing” + reszta zdania.
They’re reading books now.
He’s playing football at the moment.

b) zdania pytające:
„TO BE” + PODMIOT + czasownik + „ing” + reszta zdania ?
Are they reading books now?
Is he playing football at the moment?

c) zdania przeczące:
PODMIOT + „TO BE” + not + czasownik + „ing” + reszta zdania.
They aren’t reading books now.
He isn’t playing football at the moment.

3. Określniki:
- now
- at the moment
- at present
- this morning/day/month/…
- today
- tonight
- Look!
- Listen!
- Excuse me…

4. Dodawanie końcówki ‘ing’ do czasowników głównych:
- do czasowników głównych dodajemy końcówkę ‘ing’
watch- watching
wear- wearing
- kiedy czasownik kończy się na ‘e’, wówczas ‘e’ wyrzucamy i dodajemy ‘ing’
ride- riding
write- writing
- kiedy czasownik kończy się na pojedynczą spółgłoskę, która jest poprzedzona pojedynczą samogłoską, wówczas tę spółgłoskę podwajamy i dodajemy ‘ing’
sit- sitting
swim- swimming
- kiedy czasownik kończy się na spółgłoskę i ‘y’, wówczas ‘y’ usuwamy i dodajemy ‘ing’
carry- carring
marry- marring

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata