profil

Plastyka

(184)
poleca84%

Opis obrazu Vincenta van Gogha pt. "Dwanaście słoneczników w wazonie" "Słoneczniki"

Obraz "Słoneczniki" jest najbardziej znanym dziełem holenderskiego malarza - Vincenta van Gogha. Namalowany został w sierpniu 1888 roku na południu Francji. Jest częścią serii obrazów zawierających motyw słoneczników. Obraz ten...

poleca79%

Rodzaje Malarstwa

Pejzaż - Obraz przedstawiający krajobraz (np.górski, nadmorski, wiejski, miejski). Portret - Obraz przedstawiający określoną osobę lub grupę osób z zachowaniem podobieństwa; podobizna, wizerunek. Martwa Natura - Obraz przedstawiający...

poleca81%

Klasycyzm

Klasycyzm (z łac. classicus doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) - styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. W Europie klasycyzm pojawił się już w renesansie, a...

poleca84%

Fowizm - notatka

Treść w załączniku ;D

poleca83%

Impresjonizm - notatka

Treść w załączniku ;D

poleca83%

Impresjonizm

1. Czym jest impresjonizm? Impresjonizm to kierunek w sztuce, którego zaistnienie zawdzięczamy francuskim artystom. W latach 70-tych XIX w. dokonali oni rewolucji w malarstwie oraz ukierunkowali dalszy rozwój sztuk pięknych. 2. Impresjoniści...

poleca80%

Przykłady sztuki antycznej

1.architektura; -Akropol -Partenon -Panteon -Koloseum -Akwedukty 2.Rzeźba; -Dyskobol -Posejdon -Zeus -Dawid -Perykles -Wenus z Milo 3.Inne; -Czara attycka -Głowa posągu Zeusa -Waza attycka -Zawody w biegu -Rzeźba przedstawiająca wilczycę wraz z...

poleca82%

Abstrakcjonizm - najważniejsze informacje

Abstrakcjonizm – kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, zapoczątkowany na początku XX wieku. Prekursorem abstrakcjonizmu byli: Wassily Kandinsky, Edward Munch oraz Ernst Ludwig Kirchner. Abstrakcjonizm dzieli się na geometryczny...

poleca85%

Realizm w Polsce

Niewiele da się znaleźć cech łączących realizm francuski z jego polskim odpowiednikiem. Wspólne były w zasadzie tylko ogólne idee epoki oświecenia, różna natomiast pozycja obu krajów – tak pod względem swobód narodowych i politycznych, jak i...

poleca76%

Styl Gotycki

Gotyk. Powstał i rozwijał się w XII wieku, około 1120 roku, we Francji. Następnie ogarnął chrześcijańską Europę. Narodzenie się gotyku, ma dużo wspólnego, z rozwijającą się kulturą dworską i rycerską, pod koniec średniowiecza. Gotyk dzieli...

poleca82%

Leonardo da Vinci "Ostatnia wieczerza" - opis obrazu.

Obraz "Ostatnia wieczerza" jest malowidłem ściennym znajdującym się w kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Został namalowany przez Leonarda da Vinci w latach 1495-1498 na zamówienie księcia Mediolanu Ludovico Sforzy. Obraz...

poleca75%

Opis obrazu "Mona Lisa"

Prezentacja dzieła autor: Leonardo da Vinci tytuł: „Mona Lisa” rok (wiek) powstania: ok. 1503-1506 r. technika: olej, deska wymiary: 97 cm x 53 cm miejsce przechowywania: Paryż – Luwr Analiza formy Na pierwszym planie widać...

poleca82%

Monet

Monet Claude urodził się w 1840 roku, a zmarł w 1926. był malarzem francuskim i głównym przedstawi-cielem impresjonizmu. W 1859 r. przybył z Hawru do Pa-ryża i zetknął się z artystami, którzy tak jak on, malowali w plenerze krajobrazy....

poleca81%

"Ostatnia Wieczerza" opis obrazu

`Ostatnia Wieczerza` Leonarda da Vinci to jedno z najsłynniejszych malowideł ściennych świata. Artysta malował go od 1494 do 1498 na ścianie refektarza klasztoru przy kościele Santa Maria della Grazie w Mediolanie. Obraz przedstawia Jezusa wraz z...

poleca77%

Zamki średniowieczne w Polsce

Przykłady zamków średniowiecznych w Polsce: * Zamek w Malborku * Zamek w Toruniu * Zamek w Barcinach * Zamek w Będzinie Zamek w Malborku: Zamek krzyżacki w Malborku - trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250...

poleca79%

Klasycyzm - najważniejsze informacje

Klasycyzm (1760-1830) – styl w architekturze, muzyce, sztuce i literaturze. Nastąpił po baroku. Nawiązywał do wzorów antycznych, harmonii i doskonałych proporcji. Oznacza też zespół cech charakterystycznych dla sztuki antycznej Grecji i Rzymu....

poleca85%

Opis Obrazu „Kazanie św. Franciszka do ptaków”

Dzieło pt. „Kazanie św. Franciszka do ptaków” jest freskiem wykonanym przez Giotto di Bondone'go 2. Fresk ten nawiązuje do gotyku 3. Tematem obrazu jest św. Franciszek wygłaszający kazanie do ptaków więc jest on zgodny z tytułem który...

poleca85%

Opis fresku Michała Anioła "Stworzenie Ewy"

Fresk "Stworzenie Człowieka" jest dziełem Michała Anioła, które znajduje się obecnie w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Został stworzony w drugiej połowie XIV w. Artysta zainspirowany księgą Rodzaju "Genesis" namalował wspaniały fresk...

poleca82%

Secesja i malarze polscy przełomu XIX i XX wieku.

W końcu XIX stulecia młodzi twórcy z różnych krajów Europy uznali, że nadszedł czas na stworzenie nowego stylu, nowych wspólnych zasad, wedle których można by zaprojektować budowlę i sprzęt, jak też skomponować obraz. Tak powstał styl nazywany...

poleca82%

Środki uzyskiwania oraz zagadnienie ruchu w baroku.

Ruch i światło w baroku są głównym środkiem wyrazu stanowiąc tym samym wyraźną opozycję do renesansu.Ruch, który przyszło mi omówić jest łatwo dostrzegalny w architekturze i powiązanej z nią rzeźbie jak i zarówno a może nawet przede wszystkim w...

poleca81%

Styl Rokoko

Styl Rokoko Rokoko, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w okresie ok. 1720-1790, wieńczący epokę baroku, a jednocześnie zajmujący wobec niej pozycję antagonistyczną. Zapoczątkowany we Francji, stanowił...

poleca82%

Fowizm

Fowizm - kierunek ekspresyjnego koloryzmu w malarstwie francuskim początku XX w., reprezentowany głównie przez H. Matisse'a, A. Marqueta, R. Dufy'ego, G. Braque'a. Stanowił reakcję na impresjonizm i symbolizm. Salę z płótnami fowistów wystawionymi...

poleca82%

Barwy - paleta

Barwy podstawowe, zwane też barwami pierwszorzędowymi - barwy, z których połączenia otrzymuje się barwy pochodne. Barwy podstawowe są charakterystyczne dla danej konkretnej metody tworzenia barw pochodnych. Każdą barwę można potraktować jako...

poleca76%

Rodzaje malarstwa

Action painting- malarstwo akcji, malarstwo gestu, jest to instynktowny i emocjonalny sposób malowania np. energiczne ruchy pędzla i rozlewania farby na płótnie. Taszyzm-niekonwencjonalne metody malowania np. rozpryskiwanie farby rozlewanie ich z...

poleca83%

Cechy stylu zakopiańskiego

głowne cechy stylu zakopianskiego: - wysokie podmurówki, - duża ilość załomów, uskoków i ryzalitów, - ozdobne tarasy, ganki, wystawki i wyględy (małe facjatkowe pokoiki), - wielkie ozdobne kominy, - duża ilość pazdurów na zakończeniach...

poleca84%

Abstrakcjonizm

Abstrakcjonizm to jeden z głównych kierunków w malarstwie, rzeźbie i grafice XX wieku, który w przeciwieństwie do dotychczasowej sztuki stawia sobie za cel tworzenie dzieł nie odzwierciedlających natury i nie wykazujących żadnego doń podobieństwa....

poleca83%

Abstrakcjonizm, taszyzm i action painting

ABSTRAKCJONIZM - abstractio (łac.) ozn. odciągnięcie, odłączenie; w sztuce plastycznej to oderwanie się od przedstawień rzeczywistego, znanego nam świata na rzecz czystej gry formą, kolorem, bryłą, czy układem brył. - korzystano z...

poleca83%

Architektura klasycystyczna w Warszawie.

1. Pałac Myślewicki Pałac Myślewicki – pałac w warszawskich Łazienkach. Powstał dzięki Augustowi Poniatowskiemu w latach 1775-1779, wg projektu Dominika Merliniego w stylu wczesnoklasycystycznym. Korpus główny o trzech kondygnacjach posiada...

poleca79%

Analiza obrazu pt. "Słoneczniki"

1. Tytuł obrazu i autor: "Słoneczniki" Vincent van Gogh 2. Rok powstania: 1881r 3. Wymiary: 92 cm na 73 cm 4. Obecne miejsce przechowywania : Obecnie znajduje się w monachijskim muzeum Nowa Pinakoteka 5....

poleca84%

Proporcje człowieka - materiały

W okresie renesansu nastąpiło istotne przesunięcie w powszechnie uznawanym systemie wartości. Zaczęto dostrzegać jak również doceniać możliwości twórcze człowieka. Skutkiem tego był intensywny rozwój sztuk pięknych i nowa rola sztuki oraz artysty...

poleca83%

Perspektywy - notatka

Treść w załączniku ;D

poleca81%

Analiza obrazu - dzieci w ogrodzie

1. Prezentacja dzieła: Autor: Władysław Podkowiński Tytuł: ?Dzieci w ogrodzie? Rok powstania: 1892r. Technika: Olej na płótnie Wymiary: 47 cm x 62 cm Miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe, Warszawa 2. Analiza formy: Na pierwszym planie...

poleca84%

A.kotsis "Ostatnia Chudoba''

,,OSTATNIA CHUDOBA’’- A.KOTSIS Aleksander Kotsis urodził się w 1836r. w Ludwinowie. Całe dzieciństwo spędzał w tym miasteczku a jego rodzice posiadali w tam małe gospodarstwo, które po roku 1846 sprzedali. Cztery lata później w roku...

poleca85%

Surrealizm

Kierunek, zapoczątkowany we Francji w latach 20. Jego celem było osiągnięcie spontaniczności artystycznej poprzez wydobycie, uwolnienie i twórcze spożytkowanie elementów zawartych w podświadomych pokładach psychiki człowieka, skrępowanych...

poleca83%

Barok -pałace i parki opis

PAŁACE I PARKI Pałace te wznoszono z myślą o reprezentacji, były to bogato ukształtowane bryły. Fasady dzielono na 3 części. Część środkowa z wejściem była najbardziej okazała, była wysunięta ku przodowi ,tworząc tzw. ryzalit, albo też cofnięta....

poleca83%

Analiza obrazu "Panny Dworskie" Diega Velzqueza

Obraz Panny dworskie został namalowany w 1656 roku i jest to obraz hiszpańskiego malarza okresu baroku, Diego Velzqueza. Jest to obraz namalowany farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 318 276 cm. Scena widniejąca na obrazie...

poleca79%

Najsłynniejsze muzea świata

MUZEUM W LUWRZE Luwr (fr. Louvre, Muse du Louvre), dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie jdno z najważniejszych muzeów sztuki na świecie. Znajduje się w renesansowej rezydencji, wzniesionej przez Franciszka I w XVI wieku. Póżniej wielokrotnie...

poleca82%

Realizm w malarstwie od XV do XIX w.

W historii sztuki, realizmem nazywa się kierunek artystyczny w malarstwie drugiej połowy XIX wieku, zakładający wierne odtwarzanie rzeczywistości i kwestionujący akademizm. Realizm w tym sensie charakteryzuje się spokojną i cichą...

poleca98%

Sztuka współczesna i sztuka przyjaźni. Na motywach grafiki "Parada" Zbigniewa Rabsztyna.

Nigdy nie interesowałem się sztuką, a już zupełnie - współczesną. Pojęcie sztuki było mi zawsze obce. Okazało się jednak, że do czasu. Często bywam w domu mojego kolegi. Zwykle siedzimy sobie u niego w pokoju i rozmawiamy o różnych sprawach....

poleca84%

Holbein "Ambasadorzy"

Hans Holbein to autor obrazu ?Ambasadorzy? , który został namalowany w 1533 roku. Autor jest zaliczany do najsłynniejszych malarzy epoki renesansu, gdyż był mistrzem w ukazywaniu szczegółów oraz świetnym portrecistą. Głównym motywem tematycznym...

poleca81%

Charakterystyka stylu romańskiego i gotyckiego

Styl romański charakteryzował się: - masywnością i prostotą konstrukcji, - grubymi ścianami, - małymi oknami, - ciężkim sklepieniem kolebkowym, - budowle stylu romańskiego były budowane z ciosów kamienia, - budowano głównie budowle...

poleca84%

Styl secesyjny - główne cechy

Łacińskie SECESSIO oznacza "oddzielenie", "odłączenie". Czas trwania: 1895-1905 r. Cechy - głównym środkiem artystycznego wyrazu była linia: dekoracyjna, giętka, elastyczna, tworząca swobodne i asymetryczne układy kompozycyjne. - brak...

poleca78%

Ołtarz Wita Stwosza

Najcenniejszym zabytkiem Kościoła Mariackiego jest trzyczęściowy ołtarz główny, tzw. tryptyk. Wykonany został on przez niemieckiego rzeźbiarza o nazwisku Veit Stoss, spolszczone Wit Stwosz pochodzącego z Norymbergii, który osiedlił się w Krakowie,...

poleca84%

Malarstwo historyczne II połowy XIX wieku

"Główną cechą naszego wieku jest zmysł historyczny. Musimy się właśnie dlatego ograniczyć do zdawania sprawy z faktów." Gustave Flaubert W sztuce drugiej połowy XIX wieku pojawiło się kilka prądów i kierunków. Rozwinął się w...

poleca83%

Awangarda

Awangarda (franc. avant garde- "straż przednia") - zespół tendencji i trendów w sztuce na początku XX wieku odrzucający dotychczasowe style, kierujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu. Twórcy...

poleca81%

Analiza obrazu ''Mona Lisa''

Autorem obrazu "Mona Lisa" jest Leonardo da Vinci. Dzieło powstało ok. 1503-1507 roku. Jego wymiary to 77cm./53cm. Technika: olej, deska. Miejsce przechowywania to paryski Luwr. Orientacja obrazu pionowa, perspektywa linearna. Mona Lisa to...

poleca84%

Funkcje budowli

Funkcje budowli: -służyły wygodzie mieszkańców lub użytkowników - świątynie były miejscem gdzie przebywali bogowie -odbywały się w nich wielkie widowiska -średniowieczne warowne zamki miały chronić przed wrogami -funkcja estetyczna -funkcja...

poleca79%

Ekspresjonizm

Ekspresjonizm ? terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J. A. Herv? w 1901 roku nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salon Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku...

poleca84%

Opis obrazu "Madonna Sykstyńska"

Obraz zatytuowany "Madonna Sykstyńska" został namalowany przez Rafaela Santii w latach około 1513 - 1514 olejem na płótnie. Dzieło Santiego o wymiarach 265 x 196 cm. jest eksponowane w Galerii Starych Mistrzów w Dreźnie. Można go podziwiać na...

poleca84%

Surrealizm - notatka

Treść w załączniku ;D