profil

Język angielski

(23)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Konstrukcja ''be going to''

Oprócz czasów przyszłych tworzony za pomoca czasownika modalnegon WILL,w jezyku angielskim istnieje sporo innych konstrukcji służacych do mówienia o przyszłości.Omówimy najważniejsza z nich ''be going to''.Poza wymienionymi juz elemetami ,które...

poleca82%

Going to

Do wyrażania zamiarów używamy konstrukcji be going to. ? I am going to do the shopping after work - Zamierzam zrobić zakupy po pracy. ? When are you going to visit your grandma? - Kiedy zamierzasz odwiedzić babcię? ? She is not going to talk to...

poleca84%

Odmiana czasownika ''to be''

Liczba pojedyńcza : Liczba mnoga : I am We are You are You are She is They are He is It is

poleca82%

Test z języka angielskiego

1.) Wybierz wyraz, który najlepiej pasuje w zdaniu. 1 A policeman ........ to wear a unifrom. a.) have to b.) has to c.) must 2 She ....... tidy her room. a.) have to b.) has got c.) has to 3 I ....... clean my...

poleca82%

Pierwszy Tryb Warunkowy

Pierwszego trybu warunkowego używamy, aby wyrazić czynność, która może mieć miejsce w przyszłości i spowodować określony skutek. If he gets in the book, the beets will attack him. (możliwa czynność przyszła) (skutek)...

poleca84%

Present Simple

Czas Present Simple Czasu Present Simple używamy m.in. kiedy mówimy o: -przyzwyczajeniach lub powtarzających się czynnościach He goes to the cinema every saturday. I cykle to school. -sytuacjach lub stanach żeczy, które mają charakter stały She...

poleca85%

Adverbs of place - przysłówki miejsca

Miejsca in- w [ np. Ubrania znajdują się w szafie- Clothes are in the wardrobe] on- na [ np. Na choince jest gwiazdka-On tree is a star] next to- obok [np. Szkoła jest obok kina- The school is next to cinema] between-pomiędzy...

poleca85%

A czy An - przedimki - jak poprawnie używać

Przedimki sprawiają uczącym się wiele kłopotów, pewnie także dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim... Najkrócej mówiąc przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik - no dobrze, to troche mało wyjaśniająca definicja. Ale...

poleca85%

Czasownik w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy. Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe. Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach. Najczęściej spotykane to: 1. Forma...

poleca85%

Ściąga czasowniki nieregularne

czasowniki nieregularne Wszystko w załączniku :)

poleca85%

Zestaw czasów teraźniejszych Present Continues i Simple Present

Present Continues - uzywany jako czas terazniejszy jesli cos robimy natychmiast, teraz w tym czasie. THE SCOTTS ARE HAVING BREAKFAST NOW. CHRISTOPHER IS PLAYING TINNES. Simple Present - Uzywany jest zatem wtedy kiedy dajmy na to czynnosci sa...

poleca85%

Podstawowe czasowniki i ich użycie

Czas teraźniejszy Czasownik ,, to be'' - być I am Ja jestem You are Ty jesteś He is On jest She is Ona jest It is Ono jest We are My jesteśmy You are Wy jesteście They are Oni/one są W mówionym angielskim zazwyczaj używa...

poleca85%

Czasowniki Nieregularne z opisem - Irregular Verbs

I forma Infinitive (Base from) II forma Past simple tense III forma Past participle Wybrane znaczenie słowa A abide abode/abided abode wytrzymywać, trwać arise arose arisen powstawać, nadarzać się awake awoke / awaked awoken obudzić,...

poleca86%

Strona bierna Passive Voice

SIMPLE PRESENT Somebody cleans the room every dat. - strona czynna The room is cleaned every day. - strona bierna SIMPLE PAST Somebody cleaned the room yesterday. - strona czynna The room was cleaned yesterday. - strona bierna FUTURE SIMPLE...

poleca85%

Przedimki a,an,the.

A/AN - Jest to przedimek nieokreślony, którego używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. 1) przed zawodami np. a teacher, a doctor, a nurse 2)przed zwrotami określającymi częstotliwość np. once a week, twice a year THE...

poleca85%

Phrasal verbs - Look

Look 1) look about - rozglądać się; I was just looking about in the shop. Tylko rozglądałem się po sklepie. 2) look around - rozglądać się; They've been looking around the city all day. Cały dzień rozglądali się po mieście. 3)...

poleca85%

Present Simple, Present continuous, Past Continuous, Past simple

PRESENT SIPMLE: ZASTOSOWANIE: -tego czasu używamy, aby opisać fakty, powtarzające się czynności lub stany niezmienne. -z czasem present simple używamy przysłówków częstotliwości, takich jak: never, sometimes, usually. Przykłady:...

poleca85%

Funkcje czasownika w języku angielskim

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy. Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe. Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach. Najczęściej spotykane to: 1....

poleca85%

Czasowniki nieregularne - pogrupowane w tabelce

Aby było łatwiej się nauczyć pogrupowałem czasowniki w tabelce wg. pewnych zasad. czasowników jest ok 100 najczęściej używanych. Całość w załączniku Enjoy :)

poleca85%

Grammar corner - słówka some i any

W języku angielskim , jak wielokrotnie mówiliśmy w tej rubryce , większość rzeczowników nie może stać samodzielnie . Stawiamy przed rzeczownikami różne słowa * liczebnik (najczęściej) np. She has eaten **-twenty-*** rolls - Ona zjadła...

poleca85%

Przedimki - gramatyka

Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia się w języku angielskim przed rzeczownikami. Przedimek nieokreślony "a/an" Przedimek nieokreślony "a/an" oznacza, że następujący po nim...

poleca85%

Odmiana czasowników

załącznik zawiera ładnie przedstawioną tabelkę z odmianami czasów

poleca85%

Phrasal verbs- Look

LOOK- patrzeć, obserwować, przypatrywać się, przyglądać się. 1)look about- rozglądać się; 2)look around- rozglądać się; 3)look after- opiekować się, doglądać, pilnować; 4)look ahead- planować, przygotowywać się, patrzeć w przyszłość; 5)look alike-...

Ciekawostki ze świata