profil

Język angielski

(23)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

140 online
poleca84%

Przedimki a,an,the.

A/AN - Jest to przedimek nieokreślony, którego używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. 1) przed zawodami np. a teacher, a doctor, a nurse 2)przed zwrotami określającymi częstotliwość np. once a week, twice a year THE...

poleca84%

Podstawowe czasowniki i ich użycie

Czas teraźniejszy Czasownik ,, to be'' - być I am Ja jestem You are Ty jesteś He is On jest She is Ona jest It is Ono jest We are My jesteśmy You are Wy jesteście They are Oni/one są W mówionym angielskim zazwyczaj używa...

poleca82%

Zestaw czasów teraźniejszych Present Continues i Simple Present

Present Continues - uzywany jako czas terazniejszy jesli cos robimy natychmiast, teraz w tym czasie. THE SCOTTS ARE HAVING BREAKFAST NOW. CHRISTOPHER IS PLAYING TINNES. Simple Present - Uzywany jest zatem wtedy kiedy dajmy na to czynnosci sa...

poleca83%

A czy An- angielski

Przedimki sprawiają uczącym się wiele kłopotów, pewnie także dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim... Najkrócej mówiąc przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik - no dobrze, to troche mało wyjaśniająca definicja. Ale...

poleca82%

Czasowniki Nieregularne z opisem - Irregular Verbs

I forma Infinitive (Base from) II forma Past simple tense III forma Past participle Wybrane znaczenie słowa A abide abode/abided abode wytrzymywać, trwać arise arose arisen powstawać, nadarzać się awake awoke / awaked awoken obudzić,...

poleca80%

Czasownik w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy. Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe. Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach. Najczęściej spotykane to: 1. Forma...

poleca81%

Odmiana czasownika ''to be''

Liczba pojedyńcza : Liczba mnoga : I am We are You are You are She is They are He is It is

poleca79%

Konstrukcja ''be going to''

Oprócz czasów przyszłych tworzony za pomoca czasownika modalnegon WILL,w jezyku angielskim istnieje sporo innych konstrukcji służacych do mówienia o przyszłości.Omówimy najważniejsza z nich ''be going to''.Poza wymienionymi juz elemetami ,które...

poleca77%

Going to

Do wyrażania zamiarów używamy konstrukcji be going to. ? I am going to do the shopping after work - Zamierzam zrobić zakupy po pracy. ? When are you going to visit your grandma? - Kiedy zamierzasz odwiedzić babcię? ? She is not going to talk to...

poleca78%

Present Simple

Czas Present Simple Czasu Present Simple używamy m.in. kiedy mówimy o: -przyzwyczajeniach lub powtarzających się czynnościach He goes to the cinema every saturday. I cykle to school. -sytuacjach lub stanach żeczy, które mają charakter stały She...