profil

Czas Present Perfect Continuous

drukuj
poleca 81% 361 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czas Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika (czasownika w formie podstawowej).

Zasada dodawania końcówki -ing jest taka sama, jak w przypadku czasu Present Continuous.

Liczba pojedyncza
1 os. I have been working...
2 os. You have been working...
3 os. He,She,It has been working...

Liczba mnoga
1 os. We have been working...
2 os. You have been working...
3 os. They have been working...


Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego have/has.

Liczba pojedyncza
1 os. I haven't been working...
2 os. You haven't been working...
3 os. He,She,It hasn't been working...

Liczba mnoga
1 os. We haven't been working...
2 os. You haven't been working...
3 os. They haven't been working...


Formę pytającą tworzy się poprzez inwersję - przestawienie czasownika posiłkowego have/has przed podmiot.

Liczba pojedyncza
1 os. Have I been working...?
2 os. Have You been working...?
3 os. Has He,She,It been working...?

Liczba mnoga
1 os. Have We been working...?
2 os. Have You been working...?
3 os. Have They been working...?


Polecasz? Tak Nie
Polecane prace:
(0) Brak komentarzy
Gramatyka