profil

Muzyka

(549)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość kompozytora

Urodzony 1685 roku w Eisenach zmarł w 1750 roku w Lipsle. Rok jego śmierci uznano za symboliczną klamrę zamykającą epokę muzycznego baroku. Był muzycznym samoukiem. Co kilka lat zmieniał pracę i miejsce pobytu. Od 1722 roku aż do śmierci...

poleca82%

Beethoven - krótki życiorys

Ludwig van Beethoven, największy kompozytor w historii, urodził się w Bonn w 1770 r. Bardzo wcześnie ujawnił swój talent; jego pierwsze opublikowane utwory pochodzą z 1783 r. Jako młody człowiek odwiedził Wiedeń, gdzie poznał Mozarta; ich...

poleca84%

Kultura hip hop

Po krótkiej definicji „subkultury” dalszym etapem mojej pracy będzie przedstawienie jednej z grup subkulturowych jaką jest HIP HOP i kultura z tym związana. Subkultura - wzory, normy itp. obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część...

poleca82%

Libretto baletu "Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego

Libretto: Władimir Biegiczew, Wasilij Gelcer Muzyka: Piotr Czajkowski Choreografia: Marius Petipa, Lew Iwanow Premiera: Teatr Balszoj w Moskwie, 4. marca 1877r. Premiera nowej wersji: Teatr Maryjski w Petersburgu, 27. stycznia 1895r....

poleca83%

Polska muzyka popularna

Początki polskiej muzyki popularnej sięgają połowy ubiegłego stulecia. W teatrzykach ogródkowych występowali wówczas wędrujący piosenkarze będący jednocześnie autorami wykonywanych przez siebie utworów. Prawdziwy rozwój piosenkarstwa nastąpił...

poleca84%

Franz Schubert - życie i twórczość

Kompozytorzy ery klasycznej i romantycznej tworzyli często muzykę bardzo osobistą, ale niewielu tak zniewalającą, tak ludzką, juk Franz Peter Schubert. Muzyka Mozarta jest pełna majestatycznego. magicznego piękna. Haydn zachwyca bogactwem swego...

poleca80%

Życie Chopina

Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego 1810 roku, w czwartek, o godzinie 18.00 w Żelazowej Woli. Jego rodzicami byli Justyna Chopinowa, z domu Krzyżanowska i Mikołaj Chopin. Miał trójkę rodzeństwa: Ludwikę, Izabelę i Emilię. Gdy Fryderyk miał pół...

poleca84%

Polskie tańce narodowe

Krakowiak Pochodzi z ziemi Krakowskiej. Nazwa krakowiak pojawiła się w XVIII w. na określenie dwumiarowych tańców. Metrum 2/4 Tempo: Żywe, Charakter skoczny wesoły ,Tonacje durowe Najsławniejsi kompozytorzy krakowiaka to: - F. Chopin...

poleca84%

Renesans w muzyce

W muzyce renesansowej najbardziej interesuje mnie muzyka lutniowa, z powodu dużego pokrewieństwa z gitarą. Muzyka lutniowa jest – oczywiście – muzyką instrumentalną. W renesansie właśnie pojawiła się muzyka instrumentalna (na lutnię i instrumenty...

poleca83%

Mikołaj Gomółka

Mikolaj Gomólka Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 roku i zmarł ok. 1591. Był najsłynniejszym i najwybitniejszym polskim kompozytorem renesansu. Był także chórzystą i instrumentalistą na dworze króla Zygmunta Augusta. W 1566 roku powrócił do...

poleca84%

Wolfgang Amadeusz Mozart - klasyk wiedeński

Wolfgang Amadeusz Mozart Ten słynny klasyk wiedeński urodził się 27 stycznia 1756 roku, w Salzburgu, z małżeństwa Leopolda Mozarta oraz Anny Marii jego pełne imię i nazwisko brzmiało Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, jednak...

poleca83%

Krótko o Mozarcie

Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się w 1756 r. w Salzburgu, na granicy alp austriackich Jego ojciec Leopold był znanym kompozytorem i pedagogiem. Mozart okazał się niezwykłym dzieckiem. Już mając sześć lat podróżował z ojcem i siostrą po...

poleca84%

Chorał Gregoriański

w roku 313 w Mediolanie cesarz rzymski Konstantyn Wielki ogłosił EDYKT, czyli rozporządzenie przyznające chrześcijanom wolność wyznawania swej religii. Chrześcijaństwo powiększające szybko rzesze wiernych, umęczone wielowiekowymi prześladowaniami,...

poleca83%

Libretto opery "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego

AKT 1 Wieczór Wigilijny Bożego Narodzenia. Dzieci Pana Radcy, Klara i Fred, z niecierpliwością oczekują prezentów, jakie pod choinką przygotowali dla nich rodzice. Zjawiają się oczekiwani goście - ciocie i wujkowie ze swoimi dziećmi; także...

poleca84%

Średniowiecze w muzyce

Pogląd ludzi średniowiecza (476-1453/1492) na muzykę był znacznie odmienny od współczesnego. Przede wszystkim, przejęto od starożytnych pogląd, że muzyka (oparta na proporcjach liczbowych) jest odbiciem ustanowionego przez Stwórcę porządku...

poleca84%

Kompozytorzy

Ludwik van Beethoven 1770-1827 Był jednym i jednocześnie najmłodszym z przedstawicieli muzyki klasycznej ,którzy doprowadzili do najwyższego rozkwitu i artyzmu przygotowane przez poprzednią epokę formy oraz wspólnie z G.F Haendlem i J.S Bachem...

poleca84%

Jazz

JAZZ to rodzaj muzyki powstały u schyłku XIX w. w wyniku nakładania się elementów muzyki europejskiej, afrykańskiej i amerykańskiej na gruncie praktyki muzycznej Czarnych w Stanach Zjednoczonych. U źródeł jazzu splatały się: 1) europejska...

poleca83%

Joseph Haydn - życie i twórczość

Muzyka klasyczna obejmuje okres sięgający od śmierci J.S.Bacha, od r.1750 do ostatnich dzieł Beethovena w 1820 r. Charakterystyczną jej cechą jest wprowadzenie form klasycznych, takich jak sonata: sonata, symfonia i muzyka kameralna w formie cyklu...

poleca84%

Źródła muzyki

Czym jest dla Ciebie muzyka? Spotykasz ją codziennie przy różnych okazjach i w różnych sytuacjach życiowych. Czy towarzyszy Ci ona jako przyjaciel, czy też jest uprzykrzonym natrętem? A może w ogóle jej nie zauważasz? Muzyka...

poleca81%

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven urodził się w 1770r. w Bonn, wówczas obskurnym mieście prowincjonalnym. Przyszedł na świat w rodzinie o muzycznym rodowodzie - jego ojciec i dziadek byli muzykami bońskiej kapeli dworskiej - ale przez pierwszych kilkanaście...

poleca80%

Ignacy Jan Paderewski

IGNACY JAN PADEREWSKI żył w latach 1860–1941. Był nie tylko wybitnym polskim pianistą i kompozytorem, ale również znakomitym politykiem i działaczem społecznym. Urodził się w Warszawie, a w latach 1872–78 studiował grę na fortepianie wInstytucie...

poleca84%

Muzyka regionalna w województwie podkarpackim

Muzyka regionalna, inaczej zwana muzyką ludową - jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Obecnie przetrwała jedynie na wsi. Przekazywana była drogą...

poleca79%

Krótko o Chopinie

Fryderyk Chopin (1810-1849), kompozytor i pianista polski. Urodzony w Żelazowej Woli, był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina, nauczyciela pochodzącego z Lotaryngii. Od 1816 uczył się gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego.Od...

poleca83%

Galeria sławnych dyrygentów i zespołów

Zespół muzyczny - grupa wykonawców muzycznych wspólnie wykonujących muzykę z wykorzystaniem głosów (z. wokalny), instrumentów muzycznych (z. instrumentalny) lub jednocześnie głosów i instrumentów (z. wokalno-instrumentalny). Zespoły muzyczne...

poleca83%

Witold Lutosławski

Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 1913 w Warszawie, ale do 15-go roku życia przebywał w Drozdowi. Był on kompozytorem, pianistą oraz od 1963 r. dyrygentem głównie własnych utworów. Naukę gry na fortepianie rozpoczął już jako...

poleca83%

Henryk Wieniawski - kronika życia

Henryk Wieniawski-Urodził się w 1835 roku.Jego starszy brat,Julian znany pod pseudonimem JORDAN,ogłosił w roku 1911 dwutomowe"Kartki z mego pamiętnika".Ojciec jego, Tadeusz,był lekarzem.Matka,Regina,pochodziła z rodziny Wolffów.Bratem jej był...

poleca83%

Klasycyzm w muzyce - przedstawiciele.

Klasycyzm w muzyce Nurt klasycystyczny w muzyce ujawnił się w drugiej połowie XVIII wieku i trwał do lat 20. XIX wieku. Po barokowym nieumiarkowaniu i kontrastach zwrócono się ponownie w stronę wzorów starożytnych (klasycznych), to znaczy w...

poleca84%

Muzyka starożytnej Grecji

Muzyka starożytnej Grecji znana jest głównie ze źródeł pośrednich. Znana jest ze stosunkowo licznych traktatów teoretycznych i dzieł filozoficznych oraz tylko nielicznych zachowanych źródeł muzyki, z których najstarsze nie sięgają poza V wiek...

poleca84%

W grocie króla gór

Wsłuchując się w kanony muzyki romantycznej nie sposób nie dostrzec geniuszu Edvarda H. Griega (żył on na przełomie romantyzmu i modernizmu, ale w jego dziełach widać wyraźny wpływ tej pierwszej epoki). Był twórcą narodowej szkoły norweskiej w...

poleca83%

Muzyka rockowa

Bogactwo stylów, setki nowych zespołów i idole noszeni na rękach przez nastolatków to trzy elementy, które najtrafniej charakteryzują muzykę rock lat 70. Tłumy fanów tańczyły w rytm nowego typu muzyki, która stała się elementem codziennego życia....

poleca83%

Klasycyzm w muzyce

W dziejach muzyki za zaczątek klasycyzmu uważa się okres od 1720 do 1760 roku. Czas ten stylowo pokrywa się z późnym barokiem, jednak jest znacznie prostszy. W tym okresie rozwijała się głównie muzyka instrumentalna z jej najważniejszą formą –...

poleca84%

Muzyka w starożytnej Grecji

W starożytności nastąpił rozwój muzyki. Powstały przede wszystkim liczne instrumenty strunowe i dęte drewniane. Poznano wiele pojęć i stworzono muzykę wokalną, tzw. spiew jednogłosowy. Twórcą pierwszej szkoły muzycznej był Terpendet, działający w...

poleca84%

Stanisław Moniuszko

MONIUSZKO Stanisław (1819-72) kompozytor, twórca pol. opery narodowej; po studiach muz. w Warszawie i Berlinie osiadł w Wilnie jako organista w kościele św. Jana, później zaś jako dyrygent tamtejszego teatru; w tym też czasie rozpoczął pracę...

poleca83%

Mozart - życie i twórczość

Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się w 1756 r. w Salzburgu, na granicy alp austriackich Jego ojciec Leopold był znanym kompozytorem i pedagogiem. Mozart okazał się niezwykłym dzieckiem. Już mając sześć lat podróżował z ojcem i siostrą po...

poleca84%

Muzyka regionalna na Podkarpaciu

Polska muzyka ludowa wykazuje wiele podobieństw do muzyki ludowej innych krajów słowiańskich: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Wykazuje również wiele analogii do muzyki krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w wątkach pieśni balladowych,...

poleca82%

Jan Sebastian Bach

Wielki kompozytor Jan (Johann) Sebastian Bach był pierwszym muzykiem, który z powodzeniem połączył odmienne narodowe style muzyczne występujące w Europie Zachodniej. Łącząc to, co było najlepsze w muzycznych tradycjach Włoch, Francji i Niemiec,...

poleca82%

Historia muzyki od starożytności do dziś - superr skrót

MUZYKA towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Ludzie prymitywni muzykowali przy różnych okazjach związanych z ich codziennym życiem np. przy polowaniu. Jako instrumenty wykorzystywali pałki oraz dzidy, którymi uderzali rytmicznie w ziemię. Naturalnym...

poleca82%

Ludwik van Beethoven

Ludwik van Beethoven, największy kompozytor w historii, urodził się w 1770 roku w Bonn w Niemczech. Bardzo wcześnie ujawnił swój talent; jego pierwsze opublikowane utwory pochodzą z 1783 roku. Jako młody człowiek odwiedził Wiedeń, gdzie poznał...

poleca83%

Sprawozdanie z koncertu

WIELKA GALA OPERETKOWA Bogusław Kaczyński Grażyna Brodzińska Bogusław Morka Ewa Ciechomska Ryszard Wróblewski Joanna Rawik Grzegorz Bayer Koncert odbył się 25 października 1999, w...

poleca84%

Stanisław Moniuszko

Stanisław Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej. ur. 5 maja 1819 w Ubielu koło Mińska, Mimo iż mieszkał niedaleko państwa Chopinów, nigdy się nie spotkał z Fryderykiem Chopinem. Mając 14 lat pojechał studiować w Berlinie. Po kilku latach...

poleca84%

Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin urodził się 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli koło Sochaczewa na Mazowszu a zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu. Najwybitniejszy polski kompozytor a także wybitny pianista. Czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu....

poleca82%

Polskie tańce narodowe - charakter, tempo, metrum

Polonez: - charakter: dostojny, poważny, uroczysty - tempo: umiarkowane - metrum: 3/4 Mazur: - charakter: energiczny, wesoły, skoczny - tempo: szybkie - metrum: 3/4 Krakowiak: - charakter: wesoły, pogodny, żywy - tempo: dość...

poleca83%

Różnice między muzyką renesansu i muzyką średniowiecza

W średniowieczu na szczycie stoi Bóg, jest istotą najważniejszą, trzymającą pieczę nad światem, stąd podporządkowanie całego świata europejskiego (politycznie też) kościołowi; w renesansie kościół odchodzi na dalsze miejsce z powodu reformacji,...

poleca84%

Muzyka baroku

Marc-Antoine Charpentier (ur. 1643 , zm. 24 lutego 1704) był francuskim kompozytorem epoki baroku. Charpentier był wybitnym i płodnym kompozytorem bardzo cenionym przez współczesnych. Zajmował się wszystkimi gatunkami muzycznymi. Największe...

poleca84%

Franz Peter Schubert

Franz Peter Schubert Życie wśród cyganerii W 1817 roku Schubert porzucił nauczanie, aby poświęcić się muzyce. Opuścił dom i zamieszkał w centrum Wiednia przyłączając się do tutejszej cyganerii. Wszystkie poranki bez wyjątku spędzał na...

poleca83%

Historia muzyki klasycznej

Muzyczną stolicą Europy w drugiej połowie XVIII wieku stał się Wiedeń. Tu odbywały się publiczne koncerty, teatry operowe wystawiały swoje przedstawienia. Dla wielkich kompozytorów epoki klasycyzmu Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i...

poleca83%

Felix Mendelssohn

DZIECIŃSTWO. Rodzicami naszego bohatera byli Abraham i Lea Mendelssohn-Bartholdy. Warto tu wspomnieć o historii tego nazwiska. Otóż byli rodziną żydowską, jednakże krótko po przyjściu na świat ich dzieci przyjęli chrzest i zostali katolikami, (na...

poleca82%

Muzyka na przestrzeni wieków

Trudno jednoznacznie określić datę pojawienia się muzyki. Wiemy jednak, że już monotonne śpiewy ludzi jaskiniowych były pierwszą próbą jej stworzenia. Człowiek prehistoryczny zapewne śpiewał, by dodać sobie otuchy i poprawić sobie nastrój....

poleca84%

Muzyka w średniowieczu

1) Muzyka liturgiczna muzyka jednogłosowa: * CHORAŁ GREGORIAŃSKI (papież Grzegorz I) - tractus – śpiew ciągły, nie przerywany - śpiew responsorialny – wierni i księża na zmianę - śpiew antyfonalny – melizmaty (ozdobniki)...

poleca83%

Forma sonatowa (allegro sonatowe)

Forma sonatowa jest jakby trzyaktowym dramatem muzycznym, gdzie bohaterami są melodie – tematy muzyczne. W formie sonatowej wyodrębniamy 3 etapy: ekspozycja, przetworzenie i repryza. I Ekspozycja – jest pokazem tematów. Ukazuje się najpierw...