profil

Język angielski

(17)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Second conditional (drugi okres warunkowy)

Drugi okres warunkowy używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach nierealnych, mało prawdopodobnych lub kiedy udzielamy rad. Forma 1. Zdanie podrzędne - Past Simple (II forma czasownika) 2. Zdanie nadrzędne - Future in the past (would/wouldn't)...

poleca83%

Pierwszy (1) tryb warunkowy i drugi (2) tryb warunkowy z ćwiczeniami

Pierwszy tryb warunkowy Dotyczy przyszłości, warunku który najprawdopodobniej się spełni. Czyli – co zrobimy, albo co się stanie jeśli spełni się jakiś warunek. np. jeśli będzie ładna pogoda to pójdziemy na spacer Konstrukcja (Future...

poleca83%

Pierwszy okres warunkowy

Pierwszego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o skutkach różnych zdarzeń np. Jeżeli nie zjem śniadania będę głodna. jeśli się nie nauczę nie będę przygotowana. By zbudować pierwszy okres warunkowy użyjemy 2 czasów - Present Simple i Future...

poleca83%

Zdania warunkowe typu 1

Zdania warunkowe typu 1 składają się ze zdania podrzędnego okolicznościowego rozpoczynającego się od if oraz zdania nadrzędnego. Tworzenie • If + Present Simple – Future Simple If you work hard, you ’ll make it. • If + Present Simple – tryb...

poleca74%

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

Tworzenie KRÓTKIE PRZYMIOTNIKI *Do przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych w stopniu wyższym dodajemy końcówkę - er, natomiast w stopniu najwyższym końcówkę - est. - small - smaller - smallest - big - bigger -...

poleca85%

Opis obrazu "Bitwa pod Grundwaldem" po angielsku

 My favourite painting is Jan Matejko's "The Battle fo Grunwald". This painting was painted with oil paints in 1875–1878. Painting symbolically represents the battle of the Teutonic Order with Poland and Lithuania. We can see...

poleca85%

Końcówki -ly w języku angielskim

Dodając do przymiotnika końcówkę -ly tworzymy przysłówek  bad --> bad ly - zły   oud --> loud ly  - głośny         Jeśli  przymiotnik ma końcówkę spółgłoska + y  zamieniamy y na i i dodajemy końcówkę -ly  spółgłoska + y...

poleca85%

Reported speech - mowa zależna

Reported speech - mowa zależna TWIERDZENIA!!!: Mowa zależna w języku angielskim polega na przetaczaniu czyjeś wypowiedzi bez cytowania. W zdaniach w mowie zależnej nie ma cydzysłowia. W tych zdaniach po słówkach takich jak: say, tell może, lecz...

poleca85%

Conditional'e i wish

Tabela w załączniku :)

poleca85%

So do I, Nor do I - użycie

Kiedy chcemy zgodzić się z czyjąś wypowiedzią: a) w zdaniu oznajmującym: So, operator + I (albo jeśli w zdaniu jest czas. Modalny, to on będzie zamiast operatora) np. So, am I. So, can I. I like driving. So, am I We would be a...

poleca85%

Conditionale (0,1,2,3)

macie w tabelce w załączniku :)

poleca85%

Teścik z J. angielskiego.

1.Wstaw w puste pola There are lub There is ....................a fridge in the kitchen. ......................an evercise book under my chair. ......................three CDs on the table. ......................a TV in my bedroom....

poleca85%

Reported Speech

Reported Speech jest to mowa zależna. Zamieniamy na: present simple -> past simple ( I watch TV -> I watched TV) present cont. -> past cont. (I am holding my bag -> I was holding my bag) present perfect -> past perfect (I've done it -> I had done...

poleca85%

Australia

1.-Premierem Australii jest John Howard The Prime Minister of Australia is John Howard. 2.- Parlament znajduje się w Cannberze i to tam ustanawia się prawo dla całego kraju. The Australian Parliament sits in Canberra and makes laws for the...

poleca91%

Historia powstania komórki ( po angielsku)

In 1876, Alexander Graham Bell, using copper cable, performed the first in the history of the transmission of human speech. The same scholar, four years later, its first wireless transmission of human speech, using for this purpose the light. The...

poleca85%

Tryb rozkazujący

Trybu rozkazującego używamy w instrukcjach, radach, wskazówkach i rozkazach, a także w zaproszeniach: Call me Harry (Mów/mówcie do mnie Harry) Follow the signs ( Kieruj/kierujcie się znakami) Don't mind...

poleca86%

Tryby warunkowe

Tryby Warunkowe Tryby warunkowe mogą rozpoczynać się od zwrotów (should,supposing,but for) Gdy składamy zdanie w trybie warunkowym zawiera ono : *zdanie warunkowe, podrzędne<zawierające warunek wystąpienia danego zdarzenia> * zdanie...

Ciekawostki ze świata