profil

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

poleca 78% 1060 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych.
1.Was i were
Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli.
Was łączy się z I, she, he, it
Were łączy się z you, we, you (wy), they
Zdania oznajmujące :
Byłem w sklepie.- I was in shop. Oni byli w sklepie.- They were in the shop.
Zdania pytające:
W zdaniach pytających was/were dajemy na początek zdania, np. Czy ona była w sklepie? - Was she in shop? Czy wy byliście w sklepie?- Were you in the shop?
Zdania przeczące:
Was- was not, w skrócie wasn't
Were- were not, w skrócie weren't
On nie był w sklepie.- He wasn't in the shop. Ty nie byłeś w sklepie.- You weren't in the shop.
2.Did
Did- operator do czasu przeszłego Past Simple, oznaza też robić w czasie przeszłym.Did łączy się z każdą osobą.
Zdania oznajmujące:
Ania szła do szkoły.- Ania went to school.
Zdania pytające:
Czy Ania szła do szkoły?- Did Ania go to school?
Zdania przeczące:
Ania nie szła do

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka