profil

Presents Tenses - czasy teraźniejsze ( Present Simple , Present Countinous , Present Perfect )

poleca 79% 1145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Present Simple :
czasownik - She , he , it - dodajemy -s lub - es gdy koncza sie na :( o , x , ss , ch , sh )
Operatory:
Do - I , you , we , they
Does - She , he , it
zd. twierdzace : osoba + czas ( I tab ) + dopelnienie + reszta
zd. przeczace . :osoba + Operator + czasownik + dopelnienie + reszta
zd. pytajace : Operator + osoba + czasownik + dopelnienie + reszta
Słowka charakterystyczne : Never, Often , Always , Sometimes

2. Present Countinous:
zd. twierdzace : . Am , is , are + czasownik + ing + dopelnienie + reszta
zd. przeczace : Am , is , are + not + czasownik + ing + dopelnienie + reszta
zd. pytajace: Am , is , are + czasownik + ing + dopelnienie + reszta
Słowka charakterystyczne : at the moment, now

3.Present Perfect:
Operator:
Have - I , you , we , they
Has - she, he it
Czasownik dodajemy : - ed lub III tabela
zd. twierdzace : Osoba + operator + czasownik + dopelnienie + reszta
zd. przeczace : Osoba + operator + not + czasownik + dopelnienie + reszta
zd. pytajace : Operator + osoba + czasownik + dopelnienie + reszta
Słówka charakterystyczne : For , since, already, just,recently, lately

Podoba się? Tak Nie