profil

Język polski

(883)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10412 online
poleca84%

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia. W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim. Oświecenie za symbol...

poleca82%

Porównaj sposób kreacji świata przedstawionego i podmiotu lirycznego w przytoczonych poniżej wierszach, zwracając uwagę na funkcję motywów horacjańskich w utworze Adama Mickiewicza

1. Horacy Oda III, 30 („Exegi monumentum aere perennius...”) Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu, strzelający nad ogrom królewskich piramid nie naruszą go deszcze gryzące nie zburzy oszalały Akwilon oszczędzi go nawet łańcuch lat...

poleca83%

Świętoszek

Epoka Barok, który jednak nie zadomowił się w XVII-wiecznej Francji. Tryumfy święcił tam klasycyzm – zwłaszcza w teatrze. Największymi przedstawicielami tego nurtu byli, obok Moliera, Pierre Corneille i Jean Baptiste Racine – znani głównie z...

poleca82%

Matura ustna z polskiego: Dokonując analizy tekstów piosenek rapowych wyjaśnij zasadność doboru środków językowych

W mojej prezentacji chciałabym przybliżyć państwu temat muzyki rapowej i zasadność doboru środków językowych w tekstach tej muzyki. Uważam, że artystow rapowych można określić mianem „poetów naszej epoki”. Tak jak kiedyś wielcy poeci jak Herbert,...

poleca83%

I Rzeczpospolita

I RZECZPOSPOLITA Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. Po długim, burzliwym bezkrólewiu, sejm elekcyjny, zebrany we wsi Kamień pod Warszawą, w dniu 6 kwietnia 1573 r wybrał na króla, głównie dzięki...

poleca83%

Antyk - oświecenie

Antyk 1.Filozofia • Sokrates • Sokrates zajmował się tylko człowiekiem. Zajmowało go jedynie to, co można było ulepszyć, czyli działał na polach etyki i logiki. Jego poglądy etyczne można sformułować w trzy główne tezy: Cnota jest dobrem...

poleca83%

Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Kochanowskiego?

Każdy człowiek zadaje sobie pytanie ; jak ma żyć? Odpowiedzi można znaleźć w zarówno ; Jana Kochanowskiego jak i w innych jego utworach. Jan Kochanowski to znakomity poeta polskiego renesansu. On jako pierwszy tworzył swą poezję w...

poleca83%

Motywy marynistyczne w literaturze i sztuce. Rola motywu morza

Marynistyka jest twórczością plastyczną oraz literacką o charakterze publicystycznym zajmująca się problematyką morza i ludzi z nim związanych. . Pejzaż morski to stały motyw zarówno w malarstwie, jak i w poezji. Często przedstawiano...

poleca82%

Motyw Tańca W Literaturze Polskiej.

Taniec w literaturze polskiej ma różne oblicza, raz jest symbolem pojednania, optymizmu, nadzieją na przyszłość, a znów, kiedy indziej może być aluzją lub nawet porównaniem do władz politycznych . Jakby nie nazwać tańca – pląsem lub nawet hasaniem...

poleca83%

Baudelaire i Rimbaud.

57. W jaki sposób poeci drugiej połowy XIX w. Korzystają z językowych i poetyckich doświadczeń poprzedników? Czy godzisz się na określenie ich twórczości mianem ,,epigońskiej”? 58. Jakie tematy i zjawiska w poezji drugiej połowy XIX w....