profil

Felieton, reportaż,nowela, realizm, polifonizm.

poleca 83% 664 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

FELIETON:
- gatunek publicystyki, odznaczający się swobodnym charakterem,
- luźne rozważania, nierzadko utrzymane w tonie satyrycznym,
- stanowi najczęściej stałą pozycję w czasopiśmie i jest poświęcony problemom aktualnym, społecznym, politycznym, obyczajowym, kulturowym, ujętym zazwyczaj w sposób humorystyczny,
- J. Lam, A. Świętochowski, B. Prus, H. Sienkiewicz.

REPORTAŻ:
- aktualność, wyrazistość, konkretność,
- ujęcia sprawozdawcze, skupione na wybranym wydarzeniu,
- liczne opisy,
- beletryzacja,
- opiera się na realnych, bezpośrednio poznawanych faktach,
- główny temat: opis wybranego miejsca, często wsi lub miejsca leżącego poza granicą kraju,
- H. Sienkiewicz – „Listy z podróży”
- A.Dygasiński – „Listy z Brazylii”.

NOWELA: utwór epicki, pisany prozą, odznaczający się niewielkimi rozmiarami i wyraziście skonstruowaną akcją o zagęszczonych wydarzeniach, ograniczone zostają motywy luźne, epizody, postaci dalszoplanowe, elementy opisowe czy komentarze, fabuła jest skupiona wokół określonego ośrodka kompozycyjnego, istnienie punktu kulminacyjnego(np. B.Prus”Katarynka”).
REALIZM: określał wymagania wobec powieści i noweli współczesnej w jej odmianie społ.-obycz.; odtwarzanie wyglądu rzeczywistości i przekazywanie takiego obrazu świata, który jest najbliższy jego wyglądowi „obiektywnemu”, opisywanie zjawisk ważnych i typowych(jednostkowych losów, charakterów).
POLIFONIZM: (wielogłosowość), zbieg polegający na prezentacji poprzez wypowiedzi i działania postaci różnych (często sprzecznych) postaw światopoglądowych i życiowych, bez jakiejkolwiek sugestii lub komentarza narratora, za jakimi postawami opowiada się autor i jaki światopogląd jest przez niego „polecany”. W ten sposób narrator, mimo iż występuje w trzeciej osobie, przestaje pełnić funkcję komentatora i przewodnika po świecie przedstawionym, oceny zaś pozostawia czytelnikowi.(np.”zbrodnia i kara”).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta