profil

Energie

poleca 85% 263 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Energia termiczna, zwana też energią cieplną to ta część energii wewnętrznej układu, która może być przekazywana innemu układowi w formie ciepła.
Wszystkie ciała posiadają określoną energię wewnętrzną, która jest związana, z chaotycznym ruchem i drganiami wszystkich cząstek tworzących to ciało. Energia wewnętrzna ciał jest wprost proporcjonalna do ich temperatury. Ta część energii wewnętrznej, która może być bezpośrednio, spontanicznie wymieniana między ciałami jest nazywana energią termiczną. Jeśli między ciałami o różnej temperaturze następuje odpowiedni kontakt, część energii wewnętrznej ciała o wyższej temperaturze przepływa spontanicznie do ciała o temperaturze niższej, aż do wyrównania temperatur obu ciał. Ilość energii która przepłynęła w ramach tego procesu równoważna jest ilości ciepła jaką oba ciała między sobą wymieniły. Energia swobodna przemian, które odbywają się tylko poprzez zmiany energii kinetycznej ruchu cząsteczek, jest dokładnie równa co do wartości ciepłu tych przemian i dlatego często całkowicie utożsamia się te pojęcia. Trzeba jednak pamiętać, że ciepło może przepływać także w procesach, które nie ograniczają się tylko do zmian energii kinetycznej cząstek.

Energia jądrowa to energia uzyskiwana na drodze kontrolowanych przemian jądrowych. Uzyskiwana jest głównie w wyniku rozszczepienia ciężkich jąder atomowych w niewielkim stopniu w wyniku rozpadów promieniotwórczych, trwają prace nad kontrolowanym przeprowadzaniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych.
Reakcje rozszczepienia ciężkich jąder atomowych, głównie uranu-235, przeprowadza się w reaktorach atomowych, gdzie energia jądrowa zamienia się na energię wewnętrzną (cieplną). Energia wewnętrzna jest wykorzystywana do napędzania turbin generatorów energii elektrycznej oraz do napędu okrętów podwodnych i lotniskowców

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata