profil

Magnetyzm.

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawo Columba
1.Prawo powszechnego ciążenia Newtona F=M*n/r2
2.Prawo Columba - Siła wzajemnego oddziaływania ładunków
elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczyna tych
ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości
między nimi.
F=kQ1Q2/r2
F -siła
r- odległość między ładunkami
k- współczynnik proporcjonalny
Q1 i Q2-ładunki
3.Współczynnik proporcjonalny k.-zależy on od rodzaju środowiska
W którym się znajdują.
4.Wnioski z prawa Columba:
a)ładunki przyciągają się tym mocniej im są bliżej siebie i na odwrót,
b)im większa odległość między ładunkami tym przyciąganie mniejsze
np.: jeżeli odległość wzrośnie 2 razy to siła zmaleje o 2do potegi2 czyli 4.
Pole elektrostatyczne, elektryzowanie przez indukcję
1.Pole elektrostatyczne-jest to najbliższa przestrzeń wokół ciała naelektryzowanego.
Ładunki umieszczone w takim polu są przyciągane lub odpychane.
2.Natężenie pola elektrostatycznego
E =F/q Jednostka [E=1N1C]
E- natężenie pola
F-siła[N]
(+)q-ładunek próbny[C]
Natężenie pola elektrycznego jest to stosunek siły działającej na ładunek próbny umieszczony
W polu do wartości tego ładunku .
3.Rodzaje pól elektrostatycznych:
a)centralne,
b)niejednorodne,
c)jednorodne
4.Elektryzowanie przez indykcje-polega na rozsunięciu ładunków dodatnich i ujemnych wewnątrz
Ciała pod wpływem innego ciała naelektryzowanego.
Rozkład ładunków na powierzchni przewodnika
1.Rozkład ładunków na powierzchni przewodnika-ładunki naelektryzowanego przewodnika gromadzą
Się na jego powierzchni bardzo cienkiej warstwie o grubości 10-9m
2.Rozkład ładunków na ostrzach i krawędziach-Na ostrzach i krawędziach gęstość ładunku jest
największa
3.Puszka Faradaya-jeżeli naelektryzujemy puszkę Faradaya ładunek gromadzi się tylko na zewnątrz,
We wnurz ładunku nie ma. Świadczy o tym brak wychylenia wskazuje elektroskopu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata