profil

Książęta i władcy Polscy

poleca 83% 1039 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II

PIASTOWIE:
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Śmiały
Władysław Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Władysław III Laskonogi
Leszek Biały
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk Probus
PRZEMYŚLIDZI:
Przemysł II
Wacław II
PIASTOWIE:
Władysław Łokietek
Kazimierz III Wielki
ANDEGAWENOWIE:
Ludwik Węgierski
Jadwiga
JAGIELLONOWIE:
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz Jagielończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagielończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
ELEKCYJNI:
Henryk Walezy
Stefan Batory
WAZOWIE:
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
WETTINOWIE:
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III
Stanisław August Poniatowski

Podoba się? Tak Nie