profil

Państwo Mieszka I

poleca 85% 1344 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I bitwa pod Cedynią

1. Hipotezy dotyczące powstania państwa polskiego:
- Do centralizacji plemion polskich doszło na skutek najazdu plemion normańskich, stojących na wyższym poziomie cywilizacyjnym.
- Na skutek wewnętrznej ewolucji doszło do wykształcenia się dynastii panującej, która poprzez podbój wewnętrzny zjednoczyła plemiona polskie.
- W rzeczywistości decydowali konkretni przywódcy (Mieszko I). To oni dokonali przełomu politycznego. To ich inteligencja, charyzma, szczęście i przypadek sprawiły, że osiągnęli sukces.

2. Położenie międzynarodowe państwa gnieźnieńskiego Mieszka I w przededniu przyjęcia chrztu.
- Państwo gnieźnieńskie w I połowie X w. W zasadzie nie miało groźnych przeciwników zewnętrznych. Niemcy byli jeszcze daleko i dopiero w latach 50-tych zaczęli zbliżać się do Odry. Jednak obszar niepodległej i pogańskiej Połabszczyzny skutecznie izolował Polan od groźnego sąsiada. Na wschodzie Ruś zajęta była sporami i rywalizacją z Bizancjum. Węgrzy skierowali swą ekspansję na zachód.
- W latach 60-tych sytuacja zmieniła się na niekorzyść Mieszka : na Połabszczyźnie ukształtował się silny związek Luciców, na południu znaczenia nabrały Czechy, na zachodzie rozpoczęły się konflikty z margrabiami niemieckimi, a na wschodzie Ruś sięgnęła po Grody Czerwieńskie.
- Niekorzystna zmiana w położeniu geopolitycznym państwa gnieźnieńskiego przyśpieszyła decyzję Mieszka I o przyjęciu chrztu.

3. Terytorium Polski za Mieszka I.
- poprzednicy Mieszka I posiadając Wielkopolskę narzucili swą władzę Kujawianom i Mazowszanom
- na pierwszy okres panowania Mieszka (960-970) przypadła walka o włączenia Pomorza i Ziemi Lubuskiej, na ostatnie lata (989-992) walka o przyłączenie Małopolski i Śląska
- w 967 Mieszko pokonał grafa saskiego Wichmana, Redarów i Wolinian, następnie 24 VI 972 pod Cedynią pokonał margrabiego Marchii Wschodniej – Hodona i jego sojuszników Wieletów (Luciców)
- 979 – nieudana wyprawa cesarza Ottona II na Polskę – całe Pomorze w rękach polskich
- Mieszko przyłączył : Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie, Śląsk, Małopolskę; utracił Grody Czerwieńskie na rzecz Rusi Kijowskiej
- Zarys obszaru pierwszego państwa piastowskiego jest znany z dokumentu Dagome iudex (992), w którym Mieszko oddaje swój kraj pod opiekę Stolicy Apostolskiej.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata