profil

Teorie ewolucji

poleca 83% 1049 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Kreacjonizm – (do połowy XIX wieku) Teoria głosiła, że gatunki nie zmieniają się, czyli ewolucja nie zachodzi, a wszystkie żywe organizmy powstały w drodze nadnaturalnego stworzenia.

2. Lamarkizm – I teoria ewolucji stworzona przez Jana Baptystę Lamarcka w 1809 roku głosiła ona, że:
- Oddziaływania środowiska wmuszają stopniowe zmiany organizmu
- Wewnętrzną siłą każdego organizmu doprowadza do wzrostu jego doskonałości
- Używanie danego narządu powoduje jego rozwój, a nie używanie prowadzi do uwstecznienia
- Wszystkie cechy nabyte przez organizm podlegają dziedziczeniu

3. Darwinizm (teoria doboru naturalnego) – Jest to teoria ogłoszona przez Karola Darwina w 1859 roku pt. "O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego".

Teoria ta głosiła, że:
- Jest nadwyżka różnorodności, czyli organizmy mają tendencję do pozostawiania jak najliczniejszego potomstwa, ale liczebność poszczególnych gatunków jest stała, bo część potomstwa ginie
- Między osobnikami jednego gatunku występuję zmienność
- Osobnik, które mają geny warunkujące najlepsze przystosowanie do środowiska warunkuję walkę o byt
- Osobniki, które wygrały walkę o byt uczestniczą w doborze naturalnym, czyli przekazują potomstwu korzystne geny, które warunkują przystosowanie do środowiska.

4. Współczesna teoria ewolucji oparta jest na darwinizmie i omawia ewolucję językiem współczesnej genetyki. Głównym powodem jest mutacja.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta