profil

Antropogeneza.

poleca 85% 326 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Antropogeneza-nauka o procesach które doprowadziły do rozwoju człeka. Biogeneza-to proces powstawania Życia. Koacerwaty ?pęcherzyki powstające samorzutnie w wodzie z białek i cukrów. Teoria samoróbstwa ?żywe orga- -nizmy powstały z martwej materii organicznej. Teoria abiotyczna-pierwsze formy życia na ziemi powstały ze związków nieorganicznych. Teoria panstermi ?Życie pochodzi z Kosmosu. Ewolucja-stopniowa , nie ustanna Zmiana. Proces stopniowego przek- -ształcania się i rozwoju organizmów, polegający na utrwalenia się i przeka- -zywania nowych cech dziedzicznych. Australopitek-prognatyzm , były małe i ważyły ok. 35 g , 1-150 m wzrostu , postacie pionizowane ,przystosowane do życia na otwartym terenie , nie ma zdolności myślenia abstrakcyjnego. <500cm3> Homo habilis-wyższy od poprzednika, Wszystkożerny , pojemność puszki Mózgowej 630-800 cm3 , miał zdolność Myślenia abstrakcyjnego . Homo erectus- 800-1300cm3, duży mózg , długi okres dzieciństwa , miał odzienie , mniejsze owłosienie, myślenie abstrakcyjne , miał narzędzie do polowania , prognatyzm. Homo neanderthalensis ? człowiek neandertalski. Wyższy od poprzednika, mniejsze owłosienie , odzienie , pojemność puszki mózgowej 1200-1750 cm3 , dłuższy spłaszczony nos , dobrze widoczne łuki brwiowe , umiejętność rzeźbienia , grzebanie zmarłych , umieli rozpalać ognisko , polowanie na duże zwierzęta przy wykorzystaniu przyrody. Homo sapiens- dwunożność , nogi dłuższe i silniejsze ręce , wysklepienie stopy , naturalne wygięcie kręgosłupa (lordozy w kierunku brzusznym ; Kifozy-w kierunku grzbietowym) pojemnośc mózgu ok. 1300cm3, kły niewystające poza linię zgryzu, słabe owłosienie , paluch nie przeciw- -stawny ? w jednej płaszczyźnie z pozostałymi palcami stopy, wystająca bródka, bruzda nad górna wargą, dobrze wykształcona przegroda nosowa, długa opieka nad potomstwem , zdolność abstrakcyjnego myślenia , zaawansowany rozwój mowy , przyswajanie zachowań określanych mianem kultury , przekazywanie doświad- -czeń następnym pokoleniom. Myślenie abstrakcyjne ?wystepowało od 650 Cm3 pojemnosci puszki mózgowej. Kromaniończyk ? najstarszy z przedstawicieli Homo sapiens . Miał zdolnośc posługiwania się mową dzięki specyficznej budowie krtani. 4,6 mld lat temu ?wybuchy wulkanów , gazy Tworzące płaszcz atmosfery : (Co2, H2, H2S,NH3,SO2). Wtedy atmosfera ziemi nie posiadała tlenu, a równo- -cześnie jej składnikiem był wodór .. otrzymała więc nazwe Atmosfery Redukcyjnej. 4 mld lat temu ? pojawienie się koacelwatów i minisfery , DNA 3,8mld- powstają pierwsze komórki prebiotyczne tz. że nie posiadają jądra komórkowego, odychały beztlenowo , odzywiały się cudzożywnie 3,6 mld lat temu ? zmiana atmosfery na utleniającą, Powstają pierwsze fotoautotrofy , sinice. 2mld lat temu-pojawiaja się pierwsze komórki eukariotyczne . 670 mln lat temu wystepują pierwsze organizmy Wielokomórkowe żyjące w wodzie. Rodzaje ewolucji : Królestwo Typ Gromada= Mega Ewolucja , Rząd Rodzina Rodzaj Makroewolucja , Gatunek = Mikroewolucja

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty