profil

Dowody ewolucji pośrednie i bezpośrednie

poleca 84% 1010 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pośrednie
a) genetyka i biochemia
-identyczny kod genetyczny (z tych samych aminokwasów...)
-identyczny skład chemiczny
-podobne zasady dziedziczenia cech
-podobnie zachodzące reakcje chemiczne
-zjawiska mutacji zachodzące w komórkach
b) dowody biogeografii
*rozmieszczenie organizmów jest związane ze strefami geograficznymi, który wpływa na zmiany w budowie i fizjologii
*na zmiany genetyczne wpływają izolacje (mechaniczne, geograficzne)
*na migracje wpływa mieszanie puli genowej w obrębie populacji
c)embriologia w rozwoju zarodkowym i płodowym każdy osobnik przechodzi podobne zmiany i wygląd jak jego wcześniejsi przodkowie
d) dowody z anatomii porównawczej
-podobny plan budowy (układów, narządów)
-atawizmy (cechy od przodków)
-narządy szczątkowe, resztki struktur dobrze rozwiniętych u przodków, nie spełniające żadnej ważnej funkcji (zęby mądrości)
-narządy analogiczne (nie mające wspólnego pochodzenia które na skutek wykonywania podobnych czynności upodobniły się do siebie cechami zewnętrznymi - skrzydło owada i skrzydło ptaka)
oraz homologiczne (mające wspólne pochodzenie jednakowy plan budowy choć spełniać mogą różne funkcje a przez to różnią się wyglądem - szyja myszy i żyrafy; kończyna przednia kreta i nietoperza)

Bezpośrednie
a) skamieniałości - wykopane z ziemi twarde elementy szkieletu
b) odlewy i organizmy zatopione w podłożu, inkluzje - w całości (np w bursztynie)
odlew - wypełnienie elementów szkieletu które zostały wypełnione podłożem zastygniętym a zarazem wypuklenie i odciśnięcia tych części
c) ślady ruchu - zastygłe ślady świadczące o poruszaniu się
d) koprolity - zastygłe odchody zwierząt
e) żywe skamieniałości - latimeria - forma która przetrwała z dawnych epok w niezmiennym stanie
f) skamieniałości przewodnie - formy które żyły w bardzo dużych ilościach w określonych erach, stanowiąc jeden z głównych składników świata żywego a obecnie wyginęły z końcem ery (np. dinozaury)
g) ogniwa łączące poszczególne grupy ewolucyjne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta