profil

Dowody ewolucji pośrednie i bezpośrednie

poleca 84% 1246 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pośrednie dowody ewolucji


a) genetyka i biochemia
- identyczny kod genetyczny (z tych samych aminokwasów...)
- identyczny skład chemiczny
- podobne zasady dziedziczenia cech
- podobnie zachodzące reakcje chemiczne
- zjawiska mutacji zachodzące w komórkach
b) dowody biogeografii
- rozmieszczenie organizmów jest związane ze strefami geograficznymi, który wpływa na zmiany w budowie i fizjologii
- na zmiany genetyczne wpływają izolacje (mechaniczne, geograficzne)
- na migracje wpływa mieszanie puli genowej w obrębie populacji
c) embriologia w rozwoju zarodkowym i płodowym każdy osobnik przechodzi podobne zmiany i wygląd jak jego wcześniejsi przodkowie
d) dowody z anatomii porównawczej
- podobny plan budowy (układów, narządów)
- atawizmy (cechy od przodków)
- narządy szczątkowe, resztki struktur dobrze rozwiniętych u przodków, niespełniające żadnej ważnej funkcji (zęby mądrości)
- narządy analogiczne (niemające wspólnego pochodzenia, które na skutek wykonywania podobnych czynności upodobniły się do siebie cechami zewnętrznymi - skrzydło owada i skrzydło ptaka)
oraz homologiczne (mające wspólne pochodzenie jednakowy plan budowy, choć spełniać mogą różne funkcje a przez to różnią się wyglądem - szyja myszy i żyrafy; kończyna przednia kreta i nietoperza)

Bezpośrednie dowody ewolucji


a) skamieniałości - wykopane z ziemi twarde elementy szkieletu
b) odlewy i organizmy zatopione w podłożu, inkluzje - w całości (np. w bursztynie)
odlew - wypełnienie elementów szkieletu, które zostały wypełnione podłożem zastygniętym, a zarazem wypuklenie i odciśnięcia tych części
c) ślady ruchu - zastygłe ślady świadczące o poruszaniu się
d) koprolity - zastygłe odchody zwierząt
e) żywe skamieniałości - latimeria - forma, która przetrwała z dawnych epok w niezmiennym stanie
f) skamieniałości przewodnie - formy które żyły w bardzo dużych ilościach w określonych erach, stanowiąc jeden z głównych składników świata żywego a obecnie wyginęły z końcem ery (np. dinozaury)
g) ogniwa łączące poszczególne grupy ewolucyjne

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty