profil

Ewolucja świata zwierząt

poleca 86% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwszymi żywymi formami organicznymi były bakterie, które pojawiły się na Ziemi przed około 3500mln lat.
Życie na ziemi powstało w warunkach, które dla dzisiejszych żywych form byłyby zabójcze. W atmosferze znajdowało się wiele trujących związków chemicznych. Tlen występował w małych ilościach albo nie było go wcale, a wody mórz przenikało silne słoneczne promieniowanie nadfioletowe. Zdaje się w takich warunkach powstało życie.
Około 3800mln lat temu kilka substancji chemicznych połączyło się ze sobą tworząc związek, który był w stanie odtwarzać się samodzielnie. Taki był początek życia na naszej planecie.
Sposób powstania materii żywej z materii nieożywionej – biogenza – nadal pozostaje dla nas zagadką. Jednak odkąd Charles Darwin jako pierwszy opisał proces ewolucji wśród roślin i zwierząt, naukowcy powszechnie zaakceptowali pogląd, że wszystkie żywe organizmy podlegają nieustannemu rozwojowi.
Prawdopodobnie pierwsze zwierzęta pojawiły się w tym samym czasie co pierwsze rośliny. Pierwszymi jednak zwierzętami, o których istnieniu wiemy na pewno są robaki, meduzy i inne podobne do nich organizmy żyjące na Ziemi przed ponad 700mln lat.
Jest prawie pewne że najstarsze zwierzęta były organizmami jednokomórkowymi, czyli pierwotniakami. Dały one początek prostym, wielokomórkowym zwierzętom, choć tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądały.
Ziemie zamieszkuje wielka liczba różnorodnych organizmów. Przez długie wieki sadzono ze ich wygląd był zawsze taki sam. Jednakże odkrycia kopalnych szczątków dawnych organizmów stały się podstawą poglądów, ze zwierzęta podlegające ewolucji, która jest nieustającym procesem prowadzącym do powstania i znikania gatunków.

RYBY
Pierwsze kręgowce (zwierzęta posiadające kręgosłup) wyodrębniły się w bliżej nie znanym podokresie ordowiku. Były to ryby bez szczękowe, czyli ostrakodermy (pokryte „pancerzem z płyt”).
Nie wiemy jak powstały pierwsze kręgowce. Możemy jednak przypuszczać, że wywiodły się od szkarłupni. Większość ostrakoderm miała mniej niż 50cm dł, a ich otworami gębowymi były jedynie szczeliny albo dziury, w których wciągały wodę i pokarm. Istniały 3 główne grupy echinodermów:
1. Cephalaspida (Hemicyclaspis)
2. Pteraspida (pteraspis)
3. Anaspida (jamoytius)

PŁAZY
Pierwsze płazy pojawiły się w późnym dewonie. Przypuszcza się, że wywodzą się od ryb trzonopłetwych.
W dewonie występowała grupa trzonopłetwych nazywanych Rhipidisti. Ryby te wymarły przed około 250mln lat, w permie. Zanim jednak zniknęły dały początek płazom. Rhipidisti tak jak inne ryby miały płetwy. Płetwy te wyrastały jednak z mięsistych wyrostków, które mogły również służyć do pełzania. Prawdopodobnie niektóre Rhipidisti uległy zatem pokusie wypełznięcia z wody na ląd. Dla młodych lekkich ryb zadanie to było łatwiejsze niż dal starszych ryb. Po pewnym czasie u ryb, które z powodzeniem zdobywały pokarm na lądzie wykształciły się silniejsze kończyny. W rezultacie zaczęły one spędzać więcej czasu poza wodą, dając w ten sposób początek prawdziwym płazom.
GADY
Pierwsze gady wyodrębniły się w późnym karbonie. Ziemią zawładnęły w permie przed (280-225mln lat).
Najstarszym znanym gadem jest Hylonomus, którego skamieniałości odkryto w skałach z późnego karbonu. Osiągał dł od 20cm do 1m i żywił się prawdopodobnie owadami. Przypuszcza się, że zamieszkiwał w pniach starych drzew. Hylonomus był reprezentantem grupy kotylozaurów, które najprawdopodobniej dały początek wszystkim późniejszym gadom. Wszystkie kotylozaury wymarły pod koniec permu.
W triasie żyła grupa gadów nazywanych tekodontami. Niektóre z nich przeszły na chód dwunożny. Ich potomkami były dinozaury. Tekodonty dały początek wszystkim zaawansowanym, czyli archozaurom. Należały do nich nie tylko dinozaury, lecz także pterozaury i krokodyle.

PTAKI
Najstarszym znanym ptakiem jest Archaeopteryx, który żył pod koniec jury.
Ptaki wyodrębniły się prawdopodobnie z tekodontów, a początek piórom dały przypuszczalnie łuski gadów. Najprawdopodobniej funkcją piór mogła być pomoc w utrzymaniu ciepłoty ciała zwierzęcia. Istnieją pewne dane na to ze na początku kredy żyły nieliczne podobne do gęsi i perkoza ptaki. Ptaki zaczęły się częściej pojawiać dopiero u schyłku kredy. Należy do nich Ichthyornis – ptak podobny do rybitwy, i Hesperornis – duży, nie umiejący latać ptak nurkujący.

SSAKI
Pierwsze ssaki wyodrębniły się w triasie. Były maleńkie, a z wyglądu przypominały ryjówki. Żywiły się owadami i innymi drobnymi organizmami.
Ssaki rozwinęły się z grupy nazywanej Cynodonta – jednej z ostatnich grup gadów ssakokształtnych. Pojawiły się w triasie, a więc wówczas gdy żyły i rozwijały się dinozaury. Dinozaurom udało się opanować całą kulę ziemska, ssaki zaś nadal pozostawały małą, nieważną grupą. W jurze i kredzie pojawiło się kilka grup ssaków. Wśród ich skamieniałych szczątków znajdują się głównie zęby; różnice w kształcie stanowią podstawę systematyki ówczesnych ssaków. Do ssaków jurajskich należały dokodonty, trikodondy i symetrodonty. Najważniejsza grupą były pantoteria.
Ssaki zajęły miejsce dinozaurów pod koniec kredy (65mln lat temu) stanowi kres występowania dinozaurów.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty