profil

Słownik Frazeologiczny

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
s
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca23%

salomonowa mądrość

Kategoria: Salomonowy

poleca70%

salomonowa mądrość

Kategoria: Mądrość

‘mądrość niezwykła, nadzwyczajna’; wyr. rzecz., bibl.(1 Krl 5, 9-11: „Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi (…)”) (por. salomonowy wyrok ).

poleca36%

salomonowy wyrok

Kategoria: Salomonowy

poleca80%

salomonowy wyrok

Kategoria: Wyrok

‘wyrok sprawiedliwy, odznaczający się niezwykłą mądrością i prawością, uwzględniający interesy obydwu stron często o zaskakującej formule rozstrzygnięcia’; wyr. rzecz., bibl. (Wyrażenie jest aluzją do słynnego przykładu mądrości i sprawiedliwości króla izraelskiego Salomona – 1 Krl 3, 16-28: Dwie mieszkające razem nierządnice urodziły niemal jednocześnie synów, jedno dziecko zmarło w nocy. Przyszły do Salomona, aby je rozsądził, każda bowiem twierdziła, że żywy chłopiec jest jej synem....

polecab/d

Salon

Sprawdź także
poleca100%

salon niezależnych

Kategoria: Salon

‘publiczne miejsce swobodnych, niczym nieskrępowanych wypowiedzi; wolna trybuna’; wyr. rzecz.; Tu wypowiadają się szczerze. Mur ten to jakaś „wolna trybuna”, jakiś „salon niezależnych”.

poleca80%

salwy śmiechu

Kategoria: Śmiech

‘jednoczesny śmiech wielu osób, wiele śmiechów naraz’; wyr. rzecz., wojs.; Rozległy się salwy śmiechu i rzęsiste brawa. – „Angora”.

polecab/d

sam na sam

Kategoria: Sam

‘przebywając bezpośrednio z jedną tylko osobą, bez świadków, w cztery oczy’; wyr. określ.; P otem moja koleżanka nie miała czasu i spotkałam się z nim już sam na sam. – „Cogito”.

polecab/d
polecab/d
poleca78%

sam/samotny jak kołek (w płocie)

Kategoria: Kołek

‘bardzo samotny, opuszczony przez wszystkich’; wyr. określ; [był] Skryty, zamknięty w sobie, żyjący samotnie jak kołek. – K. Dickens.

polecab/d

sam/samotny jak palec

Kategoria: Samotny

polecab/d

sam/samotny jak palec

Kategoria: Sam

poleca63%

sam/samotny jak palec

Kategoria: Palec

‘zupełnie sam, bardzo samotny, opuszczony przez wszystkich’; wyr. określ. Paradoksalnie wydawałoby się, że palec, jeden z pięciu u dłoni, właśnie nie jest samotny. Niektórzy tłumaczą, że słowo palec pokrewne jest słowu pal (por. samotny jak kołek w płocie ). Inni uważają natomiast, że palec początkowo był nazwą tylko kciuka, co uzasadniałoby jego „samotność”; Nie proszę o tę samotność najprostszą/pierwszą z brzegu/kiedy zostaję sam jak palec. – J. Twardowski.

poleca50%
poleca35%
poleca67%

sami swoi

Kategoria: Swój

‘znajomi, osoby bliskie’; wyr. rzecz. spopularyzowane przez film „Sami swoi”; (…) promuje według reguły „sami swoi – samych swoich” (…). – W. Łysiak.

poleca50%
polecab/d

Sarna

Sprawdź także
polecab/d

Sądny

Sprawdź także
poleca54%

sądny dzień

Kategoria: Dzień

‘okres wielkiego zamieszania, chaosu, popłochu’; wyr. rzecz., bibl. (Według religii chrześcijańskiej dzień sądu ostatecznego, mający nastąpić przy końcu świata. Mt 11, 22: „Toteż wam powiadam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam”. Wyrażenie używane w związkach odkładać, czekać do sądnego dnia; sądny dzień ci się przyśni .); w stp. też ‘dzień, w którym odbywały się sądy’; Będą zazdrościć aż do dnia sądnego/Jeden drugiemu. A czego? – Niczego. – J. Sztaudynger.

poleca32%

sądny dzień

Kategoria: Sądny

poleca45%

scena polityczna

Kategoria: Scena

‘arena rozgrywek politycznych i partyjnych, forum publiczne’; wyr. rzecz., teatr.; (…) zarówno Donald Tusk, jak i Lech Kaczyński będą puszczali oko do wyborców z lewej strony sceny politycznej. – „Ozon”.

poleca20%

Scenariusz

Sprawdź także
poleca42%

schować rogi

Kategoria: Róg

‘spotulnieć, stać się uległym, pokornym’; zwrot, bibl. (por. zwrot o znaczeniu przeciwnym: pokazywać/pokazać rogi ).

polecab/d
poleca41%

schować się w mysią dziurę

Kategoria: Dziura

‘ukryć się gdzieś ze strachu, ze wstydu’; zwrot; przyr.

poleca68%

schwytać/przyłapać kogoś na gorącym uczynku

Kategoria: Uczynek

‘zastać, zaskoczyć kogoś w chwili popełniania jakiegoś czynu (raczej złego, nagannego)’; zwrot; (…) to na przykład tutaj właśnie w sposób doraźny karano różnego rodzaju drobnych złoczyńców schwytanych na gorącym uczynku (…). – „Moje Miasto”; Żeby komuś udowodnić kradzież, trzeba go przyłapać na gorącym uczynku. – „Victor J”.

poleca88%
poleca50%

sedno sprawy

Kategoria: Sprawa

poleca54%

sedno sprawy

Kategoria: Sedno

‘istota rzeczy’; wyr. rzecz. (por. trafić w sedno ); Otóż tu właśnie leży sedno sprawy.

polecab/d
polecab/d

sekundować komuś

Kategoria: Sekundować

pomagać, towarzyszyć komuś, wspierać kogoś’; zwrot, zwycz.; Tomek Wilkowski będzie nam dzielnie sekundował (…).

poleca75%

sen wieczny

Kategoria: Sen

‘śmierć’; wyr. rzecz., eufem.; Jęz.

poleca25%

Sens

Sprawdź także
polecab/d
poleca100%

serce czyjeś bije dla kogoś

Kategoria: Serce

‘ktoś darzy kogoś uczuciem’; zwrot; Jęz.

poleca71%

serce komuś pęknie/pęka

Kategoria: Serce

‘kogoś przejmuje uczucie żalu, tęsknoty’; zwrot; Nawet kiedy znaleźli się poza zasięgiem mego głosu, krzyczałem jeszcze i wymachiwałem rękami, a gdy oddalili się ostatecznie – myślałem, że mi serce pęknie.

poleca65%

serce komuś rośnie

Kategoria: Serce

‘ktoś się bardzo cieszy, jest dumny, zadowolony z czegoś’; zwrot (por. fragm. „Pieśni I, 2” J. Kochanowskiego: „Serce roście patrząc na te czasy!” ze stp. formą czas.); A latem Marcin Bachleda zaczął szybować aż serce rośnie.

poleca72%

serce się komuś kraje

Kategoria: Serce

‘ktoś się czymś bardzo martwi, ubolewa nad czymś; ktoś doznaje uczucia smutku, żalu itp.’; zwrot; Jak kardiolog będzie prezydentem, to nam z żalu serce się będzie krajało. – Radio Zet.

poleca69%

serce staje/stanęło komuś w gardle

Kategoria: Serce

‘ktoś doznaje bardzo silnego uczucia trwogi, strachu, ktoś się bardzo przestraszył, przeraził czymś’; zwrot; A jednak włosy zjeżyły mi się na głowie, a serce stanęło w gardle. Miałem bowiem przeczucie, że to, co schowało się w krzakach, nie jest żadnym znanym mi zwierzęciem. – „Victor J”.

poleca20%

serce wali/bije jak młot/jak młotem/jak oszalałe

Kategoria: Serce

‘bije mocno’; zwrot; Serce waliło mi jak młot. – AG1; Już serca w obu wojskach biły jak młoty, ale trąby nie dawały jeszcze znaku do boju. – H. Sienkiewicz, Krzyżacy; Kiedy w piątek zadzwonili, że Gosia żyje, serca waliły nam jak oszalałe. – „Fakt”.

polecab/d
polecab/d

Serdeczny

Sprawdź także
polecab/d
polecab/d

Sezon

Sprawdź także
polecab/d

sezon ogórkowy

Kategoria: Ogórkowy

poleca70%

sezon ogórkowy

Kategoria: Sezon

‘okres letniego zastoju w pracy, w życiu kulturalnym miasta itp.’; wyr. rzecz., gw. warszaw.

poleca48%

sędziwy wiek

Kategoria: Wiek

‘poważny, podeszły wiek’; wyr. rzecz.; (…) tak często spotykały go ze strony ojca szturchańce i razy, że jeszcze w sędziwym wieku wspominał o nich.

polecab/d

Sęk

Sprawdź także
poleca57%

sęk w tym, że…

Kategoria: Sęk

‘na tym polega trudność, kłopot, w tym szkopuł…”; wsk. zespol.; Sęk w tym, że Brazylijczycy postawili zaporową cenę. – „Fakt”.

polecab/d

Sęp

Sprawdź także
polecab/d
poleca61%

siać niezgodę

Kategoria: Niezgoda

‘rozprzestrzeniać niepokój; szerzyć spory, waśnie, sprzeczności, burzyć zgodę, wprowadzać konflikty’; zwrot, roln.; Manifestowanie tożsamości chrześcijańskiej jest – w tym myśleniu – sianiem niezgody (…). – „Ozon”.

polecab/d

siać/szerzyć/wszczynać zamęt

Kategoria: Zamęt

‘powodować zamieszanie, chaos; zakłócać istniejący ład’; zwrot; Kto ma olbrzymie pieniądze na propagandę wyborczą, ten wygrywa, siejąc zamęt w sercach i umysłach wyborców. – „Angora”.

polecab/d

Siak

Sprawdź także
polecab/d
polecab/d
polecab/d

siedem lat chudych

Kategoria: Siedem

poleca67%

siedem lat chudych

Kategoria: Rok

poleca62%

siedem lat chudych

Kategoria: Chudy

‘trudny okres, czas niepowodzeń, biedy’; wyr. rzecz.; bibl. (Rdz 41, 26-28: „Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim – to też siedem lat– głodu” . Aluzja do historii biblijnej: Józef, sprzedany przez braci do niewoli egipskiej, tłumaczy faraonowi sen o siedmiu krowach tłustych, pożartych przez siedem krów chudych oraz o siedmiu kłosach pełnych, z których wyrosło siedem kłosów pustych.; Dobrze uchwycona sytuacja,...

poleca100%

siedem nieszczęść

Kategoria: Siedem

poleca67%
s
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z