profil

Słownik Frazeologiczny

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
f
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
polecab/d

Fabryka

Sprawdź także
polecab/d

fabryka snów

Kategoria: Sen

poleca14%

fabryka snów

Kategoria: Fabryka

‘Hollywood, gdzie nakręca się filmy amerykańskie’; wyr. rzecz.; Swoje marzenia pragnęła zrealizować w tej amerykańskiej fabryce snów. – „Angora”.

poleca50%

fair play

Kategoria: Fair play

‘uczciwa, zgodna z zasadami gra, uczciwe, honorowe postępowanie’; wyr. rzecz., zapoż. z ang.; Oskarżył Anglików, że nie grali fair play. – Radio Zet.

polecab/d
polecab/d

Fajka

Sprawdź także
polecab/d

Fajrant

Sprawdź także
polecab/d

fala krytyki

Kategoria: Fala

poleca100%

fala krytyki

Kategoria: Krytyka

‘wiele negatywnych ocen na jakiś temat pojawiających się w mediach w krótkim czasie’; wyr. rzecz., public.; Nietrudno zaobserwować, że przez prasę przetacza się fala krytyki nowego rządu. – Internet.

poleca42%

fałszywy krok

Kategoria: Krok

‘błąd, nieprzemyślana decyzja, nierozumne działanie’; wyr. rzecz.; Długo czekano, aż zrobi fałszywy krok i wpadnie w zastawioną pułapkę.

polecab/d

Fama

Sprawdź także
poleca40%
polecab/d
poleca83%

farbowany lis

Kategoria: Lis

‘człowiek fałszywy, dwulicowy, udający kogoś innego niż jest naprawdę, oszust’, wyr. rzecz., rzem.; Więc kto teraz? Chyba jakieś farbowane lisy. – „Angora”.

polecab/d

Fart

Sprawdź także
polecab/d

femme fatale

Kategoria: Femme fatale

‘kobieta fatalna, przynosząca nieszczęście, łamiąca serce, karierę, życie mężczyzny’; wyr. rzecz., zapoż. z franc.; Jeszcze jedno „Podwójne ubezpieczenie”, tym razem z Lindą Fiorentini jako femme fatale.

polecab/d

Femme fatale

Sprawdź także
poleca100%
polecab/d

Ferować

Sprawdź także
polecab/d

ferować wyroki

Kategoria: Ferować

poleca77%

ferować wyroki

Kategoria: Wyrok

‘wydawać, orzekać wyroki, osądzać, zatwierdzać’; zwrot, prawn. z łac. ferować przestarz. ‘wydawać, orzekać, postanawiać’; Metafizyczny lichwiarz feruje wyroki,/jakby trwogi w powietrzu było wciąż za mało (…) . – J. Horodyński.

poleca100%

fifty-fifty

Kategoria: Fifty-fifty

‘pół na pół, równo, tyle samo’, wyr. określ., zapoż. z ang. dosł.: 50 i 50; Jakie mamy szanse w tych zawodach. – Myślę, że fifty fifty. – Internet.

polecab/d

Fifty-fifty

Sprawdź także
polecab/d

Figa

Sprawdź także
polecab/d

figa z makiem

Kategoria: Mak

poleca38%

figa z makiem

Kategoria: Figa

‘nic’; wyr. rzecz. zestawiono tu, dla mocniejszego podkreślenia wymowy wyrażenia, słowa, które każde z osobna, było kojarzone z niczym, ze znikomą wartością; (…) po 2006 roku za ciężką pracę górnicy emeryci dostaną figę z makiem – GW; Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę/nad wszystkie figi z makiem – dziś już posoborowe. – J. Twardowski.

polecab/d
polecab/d

Figowy

Sprawdź także
poleca50%
poleca50%

film się komuś urwał

Kategoria: Film

‘ktoś upił się do nieprzytomności’; zwrot, film; Impreza zakończyła się nad ranem, nie wiem, co się działo, bo urwał mi się film. – Internet.

poleca50%
polecab/d

Firma

Sprawdź także
poleca34%

firma krzak

Kategoria: Krzak

poleca93%

firma krzak

Kategoria: Firma

‘przedsiębiorstwo, które nie jest zarejestrowane, fikcyjne, działające nielegalnie’; wyr. rzecz.; Jeszcze gorzej, jeżeli podwykonawcą jakiejś roboty była firma krzak i ślad po niej zaginął. – „Ozon”.

polecab/d
polecab/d
polecab/d

Forum

Sprawdź także
poleca17%

forum publiczne

Kategoria: Publiczny

polecab/d

Fory

Sprawdź także
polecab/d
polecab/d
polecab/d

Frant

Sprawdź także
polecab/d
polecab/d

Full

Sprawdź także
polecab/d
f
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z