profil

Słownik Frazeologiczny

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
a
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca34%

A

Sprawdź także
poleca35%

ab ovo

Kategoria: Ab ovo

‘ od jaja, od samego początku ’; wyr. określ., łac., liter. – Horacy, Sztuka poetycka ; Parę godzin snu, śniadanie i ab ovo. – „Dialog Akademicki”.

poleca56%

Ab ovo

Sprawdź także
poleca50%

Ach

Sprawdź także
poleca41%
poleca86%

achy i ochy/ochy i achy

Kategoria: Ach

‘okrzyki zachwytu, wyrazy podziwu, zwykle przesadzone’; wyr. rzecz.; (…) tylko że prof. Rzepińska zaczęła się w końcu wycofywać ze swoich pierwszych „ochów i achów”. – W. Łysiak 1.

poleca50%

Ad acta

Sprawdź także
poleca50%

Adrenalina

Sprawdź także
poleca58%

Adwokat

Sprawdź także
poleca45%

adwokat diabła

Kategoria: Adwokat

poleca89%

adwokat diabła

Kategoria: Diabeł

‘ktoś, kto broni sprawy niesłusznej, nieuczciwej’; katol.rzecznik publiczny, który w czasie procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego zgłasza zarzuty wobec kandydata na świętego (łac. advocatus diaboli)’; wyr. rzecz.,prawn., teolog.; Rozpoczął się już proces beatyfikacyjny naszego papieża, został powołany adwokat diabła. – TV Trwam.

polecab/d

aksamitna rewolucja

Kategoria: Rewolucja

poleca70%

aksamitna rewolucja

Kategoria: Aksamitny

wyr. rzecz., polit. Tak nazwano wydarzenia w Pradze w 1989 roku; bezkrwawa rewolucja, która doprowadziła do obalenia komunizmu w Czechosłowacji; Rok 1989, czas, kiedy stawiano okrągłe stoły, burzono mury, tkano aksamitne rewolucje. – „Cogito”.

poleca10%

Aksamitny

Sprawdź także
poleca43%
poleca72%

Alarm

Sprawdź także
polecab/d

albo białe, albo czarne

Kategoria: Czarny

poleca60%

albo białe, albo czarne

Kategoria: Biały

‘albo dobre, albo złe, pozytywne lub negatywne’; wyr. określ.; Wszystko było albo białe, albo czarne. – „Prodoks”; Nic nie jest tylko białe, albo tylko czarne (…) .

poleca46%

Alfa

Sprawdź także
poleca10%

alfa i omega

Kategoria: Omega

poleca54%

alfa i omega

Kategoria: Alfa

‘początek i koniec’; autorytet w jakiejś sprawie; ktoś, kto ma bardzo dużą wiedzę w jakiejś dziedzinie, sprawie’; wyr. rzecz., bibl. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego (Ap 21, 6, też Ap 1.8: „I rzekł mi: «Stało się. Jam jest Alfa i Omega. Początek i Koniec».”); On jest tutaj sędzią, alfą i omegą. – W. Łysiak 1.

poleca50%
poleca50%

amator kwaśnych jabłek

Kategoria: Amator

polecab/d

amator kwaśnych jabłek

Kategoria: Kwaśny

poleca82%

amator kwaśnych jabłek

Kategoria: Jabłko

‘człowiek, który ma dziwny gust, nietypowe upodobania, nieakceptowane przez ogół’; wyr. rzecz., przyr.

polecab/d

Ambicja

Sprawdź także
polecab/d

Amen

Sprawdź także
polecab/d
polecab/d
poleca100%

ani mi/mu/nam się śni (coś robić)

Kategoria: Śnić

‘nie mieć zamiaru czegoś robić, nie chcieć czegoś robić’; zwrot; Myślisz, że to za nią zrobię? Ani mi się śni! – Internet.

poleca68%

ani na jotę

Kategoria: Jota

‘wcale, ani trochę’; wyr. określ., bibl. (Mt 5, 18: „Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”) Jota – litera w greckim alfabecie; Mimo że tyle lat już upłynęło od ich ostatniego spotkania, nie zmieniła się ani na jotę. – Internet.

poleca67%

ani na lekarstwo

Kategoria: Lekarstwo

‘ani trochę, nic a nic’; wyr. określ., medyc.; Internet

poleca71%

ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało

Kategoria: Oko

‘o czymś wyjątkowym, niespotykanym,trudnym do ogarnięcia, pojęcia przez ludzki umysł’; wyr. określ., skrócona wersja wyr.bibl. (1 Kor: „(…) lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.”).

polecab/d

ani sieje, ani orze/nie sieją, nie orzą

Kategoria: Orać

‘o kimś mało odpowiedzialnym, lekkomyślnym, kto nie pracuje, żyje na cudzy koszt; fraza, przysł. bibl., skrót przysł. „Ani sieje, ani orze, a wszystko mu się rodzi” (Mt 25, 24: „(…) Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś.”; Mt 6, 26: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi.”); „Nie sieją, nie orzą, a tylko się mnożą”. – „Angora”.

poleca41%

ani w ząb

Kategoria: Ząb

‘ani trochę, zupełnie, nic, wcale’; wyr. określ.; Miałam nadzieję, że przez ten czas chociaż nauczę się trochę języka, ale jak dotąd ani w ząb nie umiem, wolę posługiwać się na migi. – Internet

poleca83%

ani widu, ani słychu

Kategoria: Słych

‘nic o czymś, o kimś nie wiadomo, brak jakichkolwiek informacji o czymś, o kimś, ktoś zaginął, coś przepadło bez wieści’; wyr. określ.

poleca83%

ani ziębi, ani grzeje

Kategoria: Ziębić

‘o czymś, co jest komuś zupełnie obojętne, nic go nie obchodzi; od czegoś ktoś się całkowicie dystansuje’; wyr. określ.; Mnie to naprawdę ani ziębi, ani grzeje. – Internet.

poleca18%

anielska cierpliwość

Kategoria: Anielski

poleca67%

anielska/święta cierpliwość

Kategoria: Święty

poleca56%

anielska/święta cierpliwość

Kategoria: Cierpliwość

‘wielka, bezgraniczna cierpliwość, opanowanie’;wyr. rzecz., relig.; Dla niegrzecznego ucznia trzeba mieć anielską cierpliwość;Bo może powstać walka (jaka?) zacięta,/gdy wyczerpie się moja cierpliwość (jaka?) święta. – A.M. Swinarski.

polecab/d

anielski uśmiech

Kategoria: Anielski

polecab/d

anielski uśmiech

Kategoria: Uśmiech

‘dobroduszny uśmiech, poczciwy i radosny wyraz twarzy’; wyr. rzecz.; (…) Jerzy Engel ze swoim anielskim uśmiechem na twarzy wyciska ze swoich podopiecznych siódme poty.

poleca67%

anielskie dziecko

Kategoria: Dziecko

‘dobre, łagodne, szlachetne’; wyr. rzecz., relig.; Ucałuj to anielskie dziecko, które od wielu miesięcy nie sypia i pracuje po nocach za mnie (…). – E. Amicis.

a
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z