profil

Słownik Frazeologiczny

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
r
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
polecab/d

Raban

‘hałasować, narobić hałasu, czynić zgiełk’; zwrot; Także prasa (…) podniosła raban przeciwko jej zwolnieniu. – W. Łysiak

polecab/d

Rachunek

‘osobiście, samemu, bez pomocy innych, będąc za coś samemu odpowiedzialnym’; wyr. określ., ekon.

poleca20%

rachunek sumienia

Kategoria: Sumienie

poleca59%

rachunek sumienia

Kategoria: Rachunek

‘uprzytamnianie sobie własnych przewinień, grzechów,roztrząsanie win, rozliczanie grzechów’; wyr. rzecz., relig.

poleca25%

Racja

‘uznanie potrzeb i dobra państwa za najwyższą normę działania’; wyr.rzecz., kalka z franc., charakterystyczna dla jęz. oficjalnego; A. Markowski.

Sprawdź także
polecab/d

racja stanu

Kategoria: Stan

poleca67%

racja stanu

Kategoria: Racja

‘uznanie potrzeb i dobra państwa za najwyższą normę działania’; wyr.rzecz., kalka z franc., charakterystyczna dla jęz. oficjalnego; A. Markowski.

polecab/d

Rada

‘doradzać komuś, udzielać wskazówek’; zwrot; Dziewczyny sobie radzą, a ja zawsze służę fachową radą – zapewnia. – „Nowy Dzień”.

Sprawdź także
polecab/d

radosna twórczość

Kategoria: Twórczość

poleca62%

radosna twórczość

Kategoria: Radosny

‘nieprzygotowane, nieprzemyślane, chaotyczne działanienie uwzględniające ujemnych skutków; działanie nieodpowiedzialne, ryzykanckie, nieliczące się z jakimiś normami, zasadami’; wyr. rzecz., hist. Hasło używane w propagandzie sanacyjnej przed 1930 r.; niekiedy przypisywane J. Piłsudskiemu ; Programy tych partii to raczej radosna twórczość niż jakieś merytoryczne, konkretne propozycje. – Internet.

poleca56%

radosny jak skowronek

Kategoria: Radosny

poleca70%

radosny jak skowronek

Kategoria: Skowronek

‘o człowieku zadowolonym, radosnym, szczęśliwym’; wyr. określ., przyr.; Tosia przybiegła ze szkoły radosna jak skowronek. – K. Grochola.

poleca36%

Radość

‘gwałtowna, radosna reakcja na coś, szczęście’; wyr. rzecz.; Przez godzinę najgłośniejsi na całym stadionie Qi Hong kibice z Chile mieli powody do wybuchów radości. – „Nowy Dzień”.

Sprawdź także
poleca47%

Raj

‘wejście do krainy szczęśliwości, pojawienie się nowych możliwości do realizacji siebie i swoich planów’; wyr. rzecz., relig.; Bo taka propozycja była jakby otwarciem przed nim bram raju. – „Angora”.

poleca73%

raj na ziemi

Kategoria: Ziemia

poleca66%

raj na ziemi

Kategoria: Raj

‘piękne, urocze, rozkoszne, szczęśliwe miejsce, gdzie są szczególnie sprzyjające warunki do życia’; wyr. rzecz., relig. raj w niektórych religiach ‘kraina szczęśliwości, miejsce pobytu Boga/bogów i jego wybrańców’; Wielu z nich sądziło, że po 1989 roku, choć nie zbudujemy od razu raju na ziemi, to przynajmniej otrząśniemy się z dawnego kłamstwa. – W. Łysiak

poleca100%

Rajski

Sprawdź także
poleca50%

rajski ptak

Kategoria: Rajski

poleca72%

rajski ptak

Kategoria: Ptak

wyjątek, niezwykłość, niesłychana i piękna rzadkość’; wyr. rzecz.,relig.; w niektórych religiach raj ‘kraina szczęśliwości, miejsce pobytu Boga/bogów i wybrańców’; J est on jednak rajskim ptakiem, przedziwną rzadkością, rodzynkiem w zakalcu życia

polecab/d

Rak

‘dać komuś nauczkę, dokuczyć komuś,zemścić się na kimś, odpłacić się czymś za coś’; zwrot, przyr.; [chłopacy] od rana do nocy opowiadali, ile oni przeżyli przygód i jacy są silni. Postanowiłyśmy z dziewczynami pokazać im, gdzie raki zimują. – „Victor J”.

poleca85%

ramię w ramię

Kategoria: Ramię

‘bardzo blisko siebie, tuż obok jeden drugiego; razem, wspólnie,solidarnie’; wyr. określ.; Dlatego właśnie wziąłem ze sobą ludzi (…), którzy ramię w ramię stali ze mną na Majdanie (…).

polecab/d

Rana

‘o kimś wyjątkowo spokojnym, uprzejmym, miłym, zgodnym’; wyr. określ.; To jest człowiek do rany przyłóż. – TVP 2; (...) surowy i do rany przyłóż/dobry i niemiłosierny (...) – J. Twardowski; Czasami taki, że choć do rany przyłóż… to znowu całe tygodnie ledwie bąknie jakie słowo i ani spojrzy .– W. Reymont.

poleca100%

Randka

‘schadzka miłosna, spotkanie z nieznaną wcześniej osobą płci odmiennej’; zwrot; Bohaterką jest atrakcyjna nowojorska dziennikarka, która porzucona przez narzeczonego, odbywa w ciągu roku całą serię pocieszających randek w ciemno.

Sprawdź także
polecab/d

randka w ciemno

Kategoria: Randka

‘schadzka miłosna, spotkanie z nieznaną wcześniej osobą płci odmiennej’; zwrot; Bohaterką jest atrakcyjna nowojorska dziennikarka, która porzucona przez narzeczonego, odbywa w ciągu roku całą serię pocieszających randek w ciemno.

polecab/d

Ranny

Sprawdź także
poleca60%

ranny ptaszek

Kategoria: Ranny

poleca68%

ranny ptaszek

Kategoria: Ptaszek

‘ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje’; wyr. rzecz., przyr.; Ranny ptaszek– tak powiemy o kimś, kto nie lubi się wylegiwać w łóżku i bardzo wcześnie wstaje. – „Victor J”; Chłopi to ranne ptaszki (tyt.) – „Fakt”; Przespacerujcie się w czasie zachodu słońca (wersja dla rannych ptaszków – spacer o wschodzie słońca)… – „Cogito”.

polecab/d

Rano

‘przez całą noc, do wschodu słońca, do świtu’; wyr. określ.; Bandyci po skokach balowali do białego rana.

Sprawdź także
poleca34%

ratować skórę

Kategoria: Skóra

‘dbać o siebie, ratować siebie’; zwrot; (…) esbecy gotowi byli na współpracę z organami ścigania po to, by ratować własną skórę. – „Ozon”.

polecab/d
polecab/d

Raz

‘na stałe, na zawsze; ostatecznie, definitywnie, nieodwołalnie’; wyr.określ.

poleca25%

raz kozie śmierć

Kategoria: Koza

poleca46%

raz kozie śmierć

Kategoria: Śmierć

‘niech się dzieje, co chce; wszystko jedno’; fraza.

poleca100%

raz na zawsze

Kategoria: Raz

‘na stałe, na zawsze; ostatecznie, definitywnie, nieodwołalnie’; wyr.określ.

polecab/d

raz na zawsze

Kategoria: Zawsze

‘w sposób ostateczny, nieodwołalny; definitywnie’; wyr. określ. ; Chciała z nim zerwać raz na zawsze, jednak za każdym razem ulegała jego prośbom. – Internet.

polecab/d

raz po raz/raz za razem/raz po razie

Kategoria: Raz

‘bezustannie, wciąż, stale, co chwila, kolejno, jeden po drugim’; wyr. określ.

poleca63%

razi coś kogoś jak fałszywa nuta

Kategoria: Nuta

‘coś wywołuje niemiłe wrażenia, obraża czyjeś poczucie estetyki’; zwrot, muz.; Nigdy dotąd nie słyszałem ludzkiego głosu, a więc każdy nowy i obcy dźwięk wdzierający się tutaj, w uroczyste milczenie tej sennej samotności, razi moje ucho jak fałszywa nuta.

polecab/d

Rąbek

‘ujawnić coś częściowo, pozwolić poznać część tajemnicy’; zwrot; Poprosiliśmy ekspertów, którzy doradzają dużym i małym firmom, menedżerom i szeregowym pracownikom, o uchylenie rąbka tajemnicy, co zrobić, by wziąć się w garść. – „Newsweek”.

poleca100%

Rączka

‘dać, dawać coś komuś za życia, za swego istnienia’; zwrot; Nowa władza zawsze rozdaje ciepłą rączką pieniądze. – Internet.

polecab/d

Reakcja

‘szybka reakcja, szybki oddźwięk’; wyr. rzecz., techn.; Reakcja Układu Warszawskiego była błyskawiczna. – „Ozon”.

poleca53%

reakcja łańcuchowa

Kategoria: Reakcja

‘związek następujących po sobie, ściśle powiązanych zjawisk, procesów, wydarzeń itp.’; wyr. rzecz., techn

polecab/d

Rej

przewodzić, dyrygować, rządzić innymi; zajmować w czymś pierwsze miejsce’; zwrot; rej – z niem. (dziś tylko w zwrocie: w odzić rej i w wyr. wodzirej ); W tej zabawie rej wodziły przez kilka dekad komunistyczne Niemcy (…). – W. Łysiak

Sprawdź także
poleca100%

Relatywizm

‘stanowisko polegające na przypisywaniu czemuś (pojęciom,poglądom) względnego, dwojakiego charakteru moralnego’; wyr. rzecz., filoz.; Sianie relatywizmu moralnego (…), to wypaczanie prawdy metodą wypaczania języka. – W. Łysiak

Sprawdź także
poleca71%

relatywizm moralny

Kategoria: Relatywizm

‘stanowisko polegające na przypisywaniu czemuś (pojęciom,poglądom) względnego, dwojakiego charakteru moralnego’; wyr. rzecz., filoz.; Sianie relatywizmu moralnego (…), to wypaczanie prawdy metodą wypaczania języka. – W. Łysiak

polecab/d

Relikwia

‘uważać coś za świętość, za rzecz bezcenną’;zwrot, relig. relikwia ‘szczątki świętych’; Korespondowaliśmy z różnymi znanymi psychologiami, a oni przysyłali nam swoje nadbitki – traktowaliśmy je jak relikwie (…). – „Cogito”.

poleca17%
polecab/d

Rezon

‘nie tracić pewności siebie’; zwrot; rezon zapoż. z franc.,dawn. ‘rozsądek, rozum, pewność siebie’; Co więcej, wydaje się być zmęczony tym remontem, czasem przerażony, czasem zniechęcony, ale nie traci rezonu. – „Angora”.

Sprawdź także
poleca74%

ręce komuś opadają

Kategoria: Ręka

‘być bezsilnym wobec czegoś, nie móc nic zrobić’; zwrot, gest; No, dosłownie ręce opadają na drugą stronę skorupy ziemskiej.

polecab/d

ręczne sterowanie

Kategoria: Ręczny

polecab/d

ręczne sterowanie

Kategoria: Sterowanie

‘odgórne zarządzanie czymś, np. gospodarką, manipulowanie czymś’; wyr. rzecz., techn.; Przykładem „ręcznego” sterowania listami może być przypadek wrocławskiego posła (…). – SE; Miała być apolityczna służba cywilna, a jest ręczne sterowanie (…). – GW.

polecab/d

Ręczny

Sprawdź także
poleca50%

Ręka

Sprawdź także
poleca65%

ręka rękę myje

Kategoria: Ręka

‘o sytuacji nie całkiem legalnej: jeden drugiego kryje, popiera, wspiera (np. łapówką)’; fraza, liter. starożyt.; z niezachowanej komedii Epichrama z Syrakuz, spopularyzowany – w wersji łac. manus manum lavat przez Senekę i Petroniusza; w Polsce jak o przysł.: „Ręka rękę myje, noga nogę wspiera”; Wszak nie jesteśmy w stanie chwalić sytuacji, gdy ręka rękę myje, jak to się dzieje w wypadku dającego i biorącego łapówkę (…).

polecab/d

Robak

Sprawdź także
poleca67%

robi się komuś słabo

Kategoria: Słabo

‘ktoś zaczyna źle się czuć, komuś jest niedobrze, jest bliski omdlenia’; zwrot; (…) wróciło „Daleko od szosy” (robi mi się słabo). – „Fakt”.

poleca72%

robić bokami

Kategoria: Bok

‘mieć kłopoty finansowe, czyjeś interesy, sprawy idą źle; być zmęczonym, mieć dosyć’ zwrot; Od jakiegoś czasu wielu przedsiębiorców robi bokami, nie radząc sobie z fiskusem. – Internet.

poleca73%

robić coś pod dyktando

Kategoria: Dyktando

‘robić coś niesamodzielnie, na czyjeś żądanie, polecenie,pod czyjąś kontrolą’; zwrot, nauka; Zmiana struktury władzy w Polsce po roku 1989 dokonała się pod dyktando ukrytych gospodarczych wpływów różnych ludzi (…). – W. Łysiak

poleca60%

robić coś w jedwabnych/białych rękawiczkach

Kategoria: Rękawiczka

‘działać w jakiejś sprawie bardzo ostrożnie, grzecznie’; zwrot; Olejniczak zaczął swoją rewolucję w jedwabnych rękawiczkach – ale ostro.

poleca56%

robić coś z sercem

Kategoria: Serce

‘robić coś z uczuciem’; zwrot; Wykonuj z sercem swoją pracę, jakkolwiek by była skromna.

poleca63%

robić coś z zawiązanymi oczyma

Kategoria: Oko

‘robić coś bez zastanowienia, na ślepo, bez przygotowania; mieć coś bardzo dobrze opanowane’; zwrot; Mogłem zapisywać odpowiedzi z zawiązanym i oczyma.

poleca67%

robić coś/działać na własną rękę

Kategoria: Ręka

‘robić coś samemu, bez pomocy, nadzoru innych’; zwrot; Postanowiłem zacząć się uczyć na własną rękę. – „Cogito”; (…)funkcjonariusze MSW nie działali na własną rękę. – „Ozon”.

poleca72%

robić do kogoś/na czyjś widok słodkie/maślane oczy

Kategoria: Oko

‘wdzięczyć się, zalecać do kogoś’; zwrot; Tak czy siak, odnosimy wrażenie, że na widok Przemka wiele dziewczyn robi maślane oczy. – „Victor G”; Maślane oczy – tak nazwiesz spojrzenie osoby zakochanej. – „Victor J”.

poleca83%

robić dobrą minę do złej gry

Kategoria: Gra

‘udawać, że się jest z czegoś zadowolonym; nie dać po sobie poznać rozczarowania, niezadowolenia’; zwrot, karty; Jak zobaczyli, że to wczasy w Ciechocinku, to robili dobrą minę do złej gry. – TV Polsat.

poleca67%
poleca86%

robić furorę

Kategoria: Furora

‘odnosić sukcesy, wprawiać otoczenie w podziw, robić wrażenie’; zwrot; zapoż. z niem., ale wyraz ten występuje też w innych językach w znaczeniu ‘wywoływać szał, zachwyt, entuzjazm’; (…) dzięki temu NRD-owscy sportowcy robili furorę (i złoto) na wszystkich arenach (…). – W. Łysiak

polecab/d

robić głupstwa

Kategoria: Głupstwo

‘robić rzeczy niemądre, nierozważne, popełniać błędy’; zwrot; Niektórzy spośród nich plotą głupstwa z powodu nieznajomości prawa inni z tego samego powodu robią głupstwa (…). – „Angora”.

polecab/d

robić kanty

Kategoria: Kant

‘oszukiwać’; zwrot; Jak można żyć w kraju, w którym połowa obywateli robi różne kanty. – Internet.

poleca86%

robić komuś świństwa

Kategoria: Świństwo

‘postępować wobec kogoś nieuczciwie, krzywdzić kogoś, szkodzić komuś’; zwrot; Nikt nikomu nie robi świństw, nie podkłada nogi, nic z tych rzeczy. – „Nowy Dzień”.

r
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z