profil

Czasy z angielskiego - tabelka

poleca 85% 1216 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Nr

TENSE (czas)

PREDICATOR (orzeczenie)

TIME EXPRESSIONS (określniki czasu)

EXAMPLE

(przykłady)

1.

PRESENT SIMPLE


określa czynność powtarzającą się, zwyczaj;

rozkład jazdy lub wydarzeń

przysłowia  

I vf (verb form)
wyjątek w 3 os. l.p. + ‘es’ lub ‘s’
-? do/ does

always

sometimes

usually

often

seldom/ rarely- rzadko

every

He usually plays football Thursday afternoon.
He doesn’t play football Thursday afternoon.
Does he play football Thursday afternoon?

2.

PRESENT CONTINUOUS


określa czynności odbywające się w chwili mówienia o niej;

określa czynność tymczasową, nie stałą

plany osobiste

rozwój sytuacji niezależnie od nas

określa irytację mówiącego na skutek usta licznie powtarzającej się czynności

(always)

be( am, are, is)

+ I- ing

now

at this/ at the moment

this week

at present/ these days

nowadays

He is playing football now.
He isn’t playing football now.
Is he playing football now?

3.

PRESENT PERFECT


określa czynność, skutki, które widzimy i odczuwamy.


have/ has + III vf/ed

never

ever

just

already- już

-yet/ still

for- przez jakiś czas

since- od jakiegoś czasu.

so far/ up till now

He has already played football.
He hasn’t played football yet.
Has he played football yet?

4.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS


określa czynność która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej


- have/ has +been +ing

for

He has been football for on hour.
He hasn’t been football for on hour.
Has he been playing football for on hour?

5.

PAST SIMPLE


określa czynność, która odbyła się w konkretnym momencie przeszłości

czas jest znany lub wynika z kontekstu  

II vf/ ed

yesterday

last week

a week ago

in 1925

po ‘when’

He played football on hour ago.
He didn’t play football on hour ago.
Did he play football on hour ago?

5 6.

PAST CONTINUOUS


określa czynność, która odkrywa się przez jakiś czas w konkretnym momencie przeszłości


was/ were + ing

I, he, she, it- was

- yesterday at 5 o’clock

- from 1 to 4 o’clock yesterday

-this time yesterday

- po ‘while’- podczas gdy

He was playing football from 2 to 4 o’clock yesterday.
He wasn’t playing football from 2 to 4 o’clock yesterday.
Was he playing football from 2 to 4 o’clock yesterday?

7.

PAST PERFECT


określa czynność, która odbyła się przed jakimś czasem lub inną czynność przeszłą

had + III vf/ed

before- zanim

after- potem

by the time- do czasu

for

He had played football before he went home.
He hadn’t played football before he went home.
Had he played football before he want home?

8.

PAST PERFECT CONTINUOUS


określa czynność, która trwała przez jakiś czas, az do momentu wystąpienia innej czynności


had + been + ing

for

He had been playing football for 2 hours before he want home.
He hadn’t been playing football for 2 hours before he want home.
Had he been playing football for 2 hours before he want home.

9.

FUTURE SIMPLE


określa czynności, która odbędzie się w konkretnym momencie przyszłości; obietnica


will + I vf

will not = won’t

tomorrow

the next day

in 2010

He will play football tomorrow.
He won’t play football tomorrow.
Will he play football tomorrow?

10.

FUTURE CONTINUOUS


określa czynność, która będzie się odbywała przez jakiś czas, w konkretnym momencie przyszłości


will + be +V-ing

tomorrow at 5 o’clock

from 2 to 4 o’clock

this time

He will be playing football at 5 o’clock tomorrow.
He won’t be playing football at 5 o’clock tomorrow.
Will he be playing football at 5 o’clock tomorrow?

11.

FUTURE PERFECT


określa czynność, która odbędzie się przed jakimś czasem lub inną czynnością przyszłą


will have + III vf/ ed

tomorrow

before

after

by the time

for


He will have played football before he goes home
He won’t have played football before he goes home.
Will he have played football before he goes home?

12.

FUTURE PERFECT CONTINUOUS


określa czynność, która będzie się odbywała przez jakiś czas, aż do wystąpienia kolejnej czynności


will have + been + v ing

for

He will have been playing for 2 hours before he goes home.
He won’t have have been playing for 2 hours before he goes home.
Will he have have been playing for 2 hours before he goes home?

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata