profil

Geografia

(39)
poleca84%

Województwa

Zachodniopomorskie - Szczecin Kujawsko pomorskie - Bydgoszcz, Toruń Lubelskie - Lublin Małopolskie - Kraków Opolskie - Opole Lubuskie - Gorzów wlkp. Zielona Góra Łódzkie - Łódź Podkarpackie - Rzeszów Podlaskie - Białystok Śląskie -...

poleca77%

Cechy klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej. Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należna: - położenie w średnich szerokościach geograficznych - usytuowanie w centrum Europy miedzy jej...

poleca74%

Wkład Polaków w odkrycia geograficzne i poznawanie Ziemi

Rozwój geografii nastąpił na przełomie XV i XVI wieku, w okresie Wilkich Odkryć geograficznych. W tym czasie wśród odkrywców i podróżników dominowali głównie Portugalczycy i Hiszpanie. Polscy badacze, choć niejednokrotnie mniej znani także brali...

poleca83%

Charakterystyczne cechy klimatu Polski.

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych. Znajduje się ona pomiędzy klimatem morskim,lądowym i kontynentalnym. Do głównych mas powietrza kształtujących klimat Polski należą: - powietrze polarnomorskie(północny...

poleca77%

Klimat i masy powietrza nad Polską

Klimat jest to zespół zjawisk i procesów atmosferycznych dla danego obszaru określonych na podstawie wieloletnich obserwacji. Czynniki tworzące klimat dzielimy na dwie grupy: METEOROLOGICZNE : - temperatura, - opady, - rozkład...

poleca75%

Pojezierza Polskie

Pojezierze, typ krajobrazu występujący na obszarach, które podlegały zlodowaceniu w plejstocenie, charakteryzujący się młodoglacjalną rzeźbą terenu i występowaniem licznych jezior polodowcowych. W krajobrazie Pojezierzy bardzo wyraźne są ślady...

poleca72%

Położenie geograficzne Polski.

Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego, określanego według czasu słonecznego południka 15* długości geograficznej wschodniej (czas zimowy), Polska leży na półkuli północnej i wschodniej między 49*00’ a 54*00’ szerokości geograficznej...

poleca84%

Warszawa - zabytki

Warszawa - miasto położone na Nizinie Mazowieckiej, po obu brzegach Wisły. Jest stolicą Polski od 1596 roku, kiedy to Zygmunt III Waza przeniósł ją z Krakowa. Wiele warszawskich zabytków zostało wpisanych na listę UNESCO (np. Stare Miasto). Nasi...

poleca84%

Miasta nad Wisłą - kilkudniowa wycieczka po Polsce.

Na kilkudniową wycieczkę po Polsce chciałbym się wybrać do kilku miast położonych nad Wisłą. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski. Ma około tysiąca kilometrów. Źródła ma na stokach Babiej Góry. Uchodzi kilkoma ramionami do Morza Bałtyckiego. Na...

poleca75%

Charakterystyczne cechy klimatu Polski

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany jest przez bilans cieplny, obieg wilgoci i krążenie mas powietrznych...

poleca80%

Charakterystyka wybranego regionu turystycznego.

Według mnie najatrakcyjniejszym regionem turystycznym Polski są moje rodzinne Żuławy Wiślane. Opisując jego, historie, zabytki, poszczególne miasta udowodnię, że tak jest. Żuławy Wiślane zajmują zaledwie około 2 procent powierzchni Polski,...

poleca84%

Klimat Polski

Czynniki kształtujące klimat Polski: * położenie geograficzne * położenie w Europie * sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim * występowanie łańcuchów górskich * napływ na Polskę mas powietrza Masy powietrza: * masy powietrza...

poleca84%

Położenie geograficzne Polski.

1. Polska jest położona w Europie Środkowej. 2. Konsekwencje położenia Polski w tej części kontynentu możemy podzielić na: a) Przyrodnicze, na przykład różne długości dnia lub różnice czasu słonecznego; b) Gospodarcze, na przykład ułatwiony...

poleca84%

Zdarzenia geologiczne od prekambru do czasów dzisiejszych na terenie Polski.

Polska leży na pograniczu Europy Zachodniej i Europy Wschodniej ,na styku trzech wielkich jednostek tektonicznych :platformy prekambryjskiej Europy Wschodniej (wschodnioeuropejska);platformy paleozoicznej Europy Zachodniej...

poleca83%

Województwo Podlaskie.

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora...

poleca83%

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce.

Temat: Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie. Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gospodarczych i społecznych w określonym środowisku przyrodniczym podczas...

poleca84%

Miasto Gniwkowo

Położenie miasta oraz gminy Gmina Gniewkowo leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim. Od wschodu graniczy z gminą Aleksandrów Kujawski, od południa z gminą Inowrocław oraz gminą Dąbrowa Biskupia, od...

poleca84%

Gdynia - środowisko geograficzne

I REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ŚRODOWISKA Mezoregiony fizycznogeograficzne, na których obszarze położona jest Gdynia, uformowane zostały pod względem przypowierzchniowej budowy geologicznej i ukształtowania terenu w okresie zlodowaceń...

poleca84%

Położenie geologiczne Polski i Europy.

1 Europa jest bardzo zróżnicowanym kontynentem, na jej terenie występują struktury z wszystkich okresów geologicznych. Takie zróżnicowanie nazywa się mozaiką geologiczną. Na terenie Europy występują zarówno struktury fałdowe jak i alpejskie. 2...

poleca85%

Bajkał

BAJKAŁ, jezioro w azjat. części Rosji, najgłębsze na Ziemi, w rowie tektonicznym, lustro wody na wys. 456 m; otoczone górami o wys. ponad 2500 m; pow. 31,5 tys. km2 (w tym 27 wysp, największa Olchon); dł. 636 km, szer. do 79,4 km; średnia głęb....

poleca85%

Region gdański.

Obejmuje: POBRZEŻE KASZUBSKIE, MIERZEJĘ HELSKA, ŻUŁAWY WIŚLANE, WYSOCZYZNĘ ELBLĄSKĄ, RÓWNINĘ WARMIŃSKĄ, WYBRZEŻE STAROPRUSKIE. - Występują tu wszystkie typy krajobrazu nadmorskiego oraz krajobraz deltowy. - Linia brzegowa jest dobrze...

poleca84%

Kujawsko-pomorskie opis wojewodztwa-turystyka

Informacje o województwie Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice ? Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). Główne miasta regionu to ?...

poleca85%

Historyczne, społeczne, polityczne oraz ekonomiczne podstawy rozwoju Górnego Śląska.

Ten najważniejszy okręg przemysłowy Polski, stanowiący największą aglomerację miejską naszego kraju i skupiający największą liczbę zatrudnionych w przemyśle, jest okręgiem wybitnie surowcowym, który powstał i doszedł do dzisiejszych rozmiarów...

poleca86%

Charakterystyka Ustrzyk Dolnych.

1. Położenie Ustrzyki Dolne są najdalej na południowy wschód wysuniętym ośrodkiem miejskim w Polsce, w województwie podkarpackim. Liczą ok. 11 tyś. mieszkańców. Powszechnie uważane za "stolicę" Bieszczadów, są siedzibą władz powiatu i...

poleca67%

Surowce mineralne w Polsce

Polska jest krajem zasobnym w surowce miner.; wydobywa się ponad 70 różnych kopalin, w tym 40 ważnych dla gospodarki; łącznie wydobywa się ok. 400 mln t surowców, w tym 40% stanowi węgiel kam., 35% — piasek i żwir, po 8% — węgiel brun. i skały...

poleca85%

Turystyka w Polsce

Turystyka - zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania na dłuższy lub krótszy pobyt, wędrówki po obcym terenie w celach krajoznawczych lub zdrowotnych. Już od początku istnienia państwa polskiego były notowane sporadyczne podrożę...

poleca91%

Wejherowo

Wejherowo liczy blisko 50 tysięcy mieszkańców i jest położone na północno-zachodnim krańcu aglomeracji gdańskiej. Leży w malowniczej okolicy, u podnóża porosłych lasem wzgórz morenowych w pradolinie rzeki Redy. Śladami osadnictwa w dobrach...

poleca91%

Nieużytki Podhala jego przyszłością

Nieużytki Podhala jego przyszłością Podhale ze Spiszem i Orawą tworzy obniżenie między Beskidami i Tatrami. Moj region tj. Powiat Tatrzański charakteryzuje się w skali kraju bogactwem oraz zróżnicowaniem walorów przyrodniczych i...

poleca85%

Kraków - statystyki, sztuka, historia, itp...

Kraków druga stolica Polski, a także miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, około 741 tys....

poleca85%

Ustronie - największe osiedle Radomia.

Ustronie ? największa dzielnica Radomia, zlokalizowana po południowej stronie linii kolejowej. Jest owocem trwających pod koniec lat 60. rozważań nad stworzeniem ? nie jak dotąd pojedynczego osiedla ? ale zwartej, samowystarczalnej dzielnicy...

poleca85%

Położenie geograficzne. Terytorium i suwerenność państwa polskiego.

1. Położenie geograficzne Polski a) Kraj w środkowej Europie Nasz kraj leży w ŚRODKOWEJ CZĘŚCI EUROPY, w większości na przewężeniu Niżu Europejskiego, które od południa ograniczone jest przez łuk Karpat i Sudetów, A od północy przez Morze...

poleca88%

Kudowa Zdrój i okolice.

KUDOWA ZDRÓJ I OKOLICE Kudowa zdrój jest jednym z ważniejszych miast położonych w Sudetach. Znajduje się tam wiele atrakcji turystycznych. Park zdrojowy - położony jest u stóp Góry Parkowej w Kudowie. Został założony w XVII wieku na wzór...

poleca88%

Planowana przyszłośc w rozwoju gospodarki województwa pomorskiego.

Przedstawiona wizja województwa przyświeca uchwalonej przez sejmik województwa pomorskiego w 2000 roku strategii rozwoju. Kapitał ludzki, unowocześnianie gospodarki, rozbudowa infrastruktury, kreowanie wysokiej jakości życia i współpraca...

poleca86%

Zieleń w Pile

Piła wyrosła ze starej, rybackiej osady położonej na rzeką Gwdą. W naszym mieście jest wiele interesujących miejsc. Piła widziana z lotu ptaka to zielone miasto. Około polowe jego powierzchni stanowią lasy i parki wypełniające tereny pomiędzy...

poleca86%

Zabytki Będzina

I. BĘDZIŃSKIE ZABYTKI 1.  ZAMEK Gotycki zamek w miejscu wcześniejszego grodu wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV wieku. Pierwotnie składał się z zamku górnego (zachowanego do dziś i dolnego, a całość była ściśle...

poleca85%

Charakterystyka struktury demograficznej gminy Przodkowo.

Wstęp Niniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie struktury demograficznej wraz z jej problemami w typowej gminie województwa Pomorskiego – w Gminie Przodkowo. Autor pracy posługując się metodami kameralnymi (tj. zbieranie i analizowanie...

poleca86%

JURA krakowsko czenstochowska

Region objęty mapą w zasadzie obejmuje jednostkę geograficzną zwaną Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, poszerzoną o tereny przyległe. Wyżyna ta bywa popularnie nazywana Jurą, ze względu na podobieństwo do Jury Frankońskiej. Ta nazwa przyjęta się...

poleca85%

Wałcz

Położenie. Miasto położone 120m nad poz. morz, na Pojezierzu Wałeckim (jest jego stolicą), położone pomiędzy dwoma jeziorami: Raduńskim i Zamkowym, węzeł dróg kołowych biegnących w kierunku Piły(27km), Trzcianki, Człopy, Kalisza Pomorskiego,...

poleca85%

Gmina Wierzchlas.

GMINA WIERZCHLAS Gmina Wierzchlas leży w południowo- wschodniej części powiatu wieluńskiego, zajmującego południowe krańce województwa łódzkiego. Sąsiaduje z gminami: Działoszyn, Wieluń, Siemkowice, Osjaków i Pątnów....