profil

Geografia

(8)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt w Polsce.

Zwierzęta hodowlane i główne cele chowu: • Bydło – mleko, mięso • Trzoda chlewna – mięso, tłuszcz • Owce – wełna • Konie – siła pociągowa • Kozy – mleko • Kury – jaja, mięso • Kaczki i gęsi – mięso, pierze • Króliki – mięso, futerka •...

poleca82%

Życie codzienne miast i wsi w XIX wieku - rozwój gospodarki i przemysłu.

Drogi rozwoju polskiego rolnictwa: zmiany ustroju agrarnego agrarnego zaborach pruskim austriackim i rosyjskim. W 1815 r. gospodarka w Polsce opierała się na rolnictwie, w którym pracowało blisko 80 procent ludności. Istniały wówczas warunki,...

poleca80%

Rolnictwo Żuław Wiślanych

Żuławy Wiślane zaczęły się tworzyć około 5 tysięcy lat temu, w dolinie Wisły i Nogatu. Mają one kształt trójkąta długość- 50 km natomiast szerokość- 60 km. Ich powierzchnia to 2,5 tys. km2, z czego 450 km2 to tereny depresyjne w pobliżu...

poleca80%

Uprawy w Polsce

Pszenica Gatunki pszenicy uprawiane w Polsce wymagają urodzajnych gleb. Warunki glebowe, a w mniejszym stopniu klimatyczne, powodują, że na rozległym obszarze północnej i środkowej Polski, z wyjątkiem województw nad środkową i dolną Wisłą (woj....

poleca85%

Rolnictwo i przemysł na ziemiach polskich

Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowle zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci produktów...

poleca85%

Rolnictwo w Polsce

Polskie Rolnictwo na tle innych krajów świata, a szczególnie Unii Europejskiej. Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw, wysoką liczbą pracujących, przewagą gleb o średniej i małej przydatności rolniczej, a...

poleca85%

Potencjal polskiego rolnictwa. Poziom produkcji rolniczej. Rola transportu w gosp żywnościowej

1.Charakterystyka potencjalu polskiego rolnictwa -zasoby czynnikow wytworczychj -trwale i obrotowe srodki produkcji -zasoby pracy żywej i ich wiedza -organizacja produkcji -technologia 2.Poziom produkcji rolniczej Wydajność i efektywność...

poleca89%

Podstawy produkcji rolnej 7 luty 2005 rok

Zadania rolnictwa 1. Zadania podstawowe: - dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia - produkcja surowców dla przetwórstwa rolno – spożywczego i innych gałęzi przemysłu 2. Zadanie dodatkowe: - zatrudnienie i źródło utrzymania ludności...