profil

Planowana przyszłośc w rozwoju gospodarki województwa pomorskiego.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedstawiona wizja województwa przyświeca uchwalonej przez sejmik województwa pomorskiego w 2000 roku strategii rozwoju. Kapitał ludzki, unowocześnianie gospodarki, rozbudowa infrastruktury, kreowanie wysokiej jakości życia i współpraca międzynarodowa są priorytetami, które określać będą rozwój województwa pomorskiego w najbliższych latach.
Tradycyjne sektory gospodarki, takie jak: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł okrętowy i żegluga, by sprostać konkurencji na światowych rynkach, będą musiały się unowocześniać. Jednak nowe możliwości rozwoju drzemią głównie w sektorach opartych na wiedzy. Na Pomorzu, by umożliwić rozwój współpracy między nauką i gospodarką, tworzone będą centra transferu nowych technologii. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw będzie wspierany przez łatwiejszy dostęp do kapitału, odpowiednią informację gospodarczą, kształcenie kadr oraz promocję międzynarodową.
Usprawnienie gospodarki przestrzennej, tworzenie obszarów ułatwionego inwestowania i przyspieszonego rozwoju, dalsze wykorzystanie dwóch specjalnych stref ekonomicznych mają służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Obecność nowoczesnego portu lotniczego i portów morskich sprawiają, że w Trójmieście powstaną centra logistyczno-dystrybucyjne, generujące dla regionu wartość dodaną.
Strategia rozwoju województwa zakłada zwiększenie roli Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto. Z myślą o rozwoju regionu i wygodzie podróżnych konsekwentnie realizowany jest plan jego rozwoju. Wraz ze wzrostem ruchu pasażerskiego planowana jest budowa nowych terminali pasażerskich oraz rozbudowa pozostałych elementów infrastruktury lotniska. Wzrost ilości obsługiwanych ładunków zaowocował rozpoczęciem prac związanych z budową nowego terminalu cargo. Wokół Portu Lotniczego (na specjalnie przygotowanych na ten cel terenach) potencjalni inwestorzy będą mogli rozwijać również usługi towarzyszące: centra handlowe i wystawiennicze, hotele, biurowce, parkingi itp. Pozwala to z optymizmem patrzeć na Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto jako na podstawowy element pomorskiej gospodarki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta