profil

Energia jądrowa

poleca 85% 142 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Odkrycie w 1896 roku przez H. Becquerela promieniotwórczości było pierwszym krokiem w rozwoju energetyki jądrowej. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania palin kopalnych, lecz z rozczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje zastąpiony reaktorem jądrowym. W reaktorze przebiega kontrolowana reakcja łańcuchowa, podczas której rozczepiane jest tyle jąder ile potrzeba do wytworzenia pary wodnej. Energia cieplna tej pary zostaje zamieniona w energię mechaniczną w procesie rozprężania pary w turbinie, a dalej następuje przemiana energii kinetycznej w energię elektryczną w napędzonym przez łopatki turbiny generatorze prądu. Obecnie elektrownie jądrowe produkują ponad 20% całkowitej światowej energii elektrycznej . Zwolennicy tego źródła energii, podkreślają, że jest to gotowa, sprawdzona technologia, która nadaje się dla cywilizacji XXI wieku, pragnącej uwolnić się od paliw kopalnych i przy tym nie zbankrutować.

W szeregach obrońców środowiska naturalnego, który dekadę temu ledwie tolerowali wzmianki o energii jądrowej, możliwość szerszego jej wykorzystania, spotyka się z coraz bardziej przychylnym nastawieniem. Dla wielu z nich bowiem perspektywa zmiany klimatu jest znacznie groźniejsza niż obawy związane z energią jądrową.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ENERGII JĄDROWEJ:
jest niezależna od surowców naturalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) elektrownie mogą pracować bez obawy szybkiego wyczerpania się zapasów paliwa
z używanego paliwa jądrowego uzyskuje się więcej energii elektrycznej niż z jakiegokolwiek źródła naturalnego
energetyka jądrowa jest nieszkodliwa dla środowiska, tzn. Nie zanieczyszcza powietrza, nie emituje pyłów i gazów (klasyczne elektrownie emitują duże stężenia dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, i innych trujących substancji, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego
nie wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia ludzi
nie wymaga hałaśliwych urządzeń
można ją wykorzystać w celach medycznych (bomby kobaltowe , które używa się w leczeniu nowotworu)

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ENERGII JĄDROWEJ
główne zagrożenie może wystąpić w przypadkach awarii reaktora(np. Czarnobyl w 1986 roku doszło do skażenia środowiska, śmierci i ciężkich chorób nowotworowych u ludzi)
składowanie odpadów radioaktywnych (pierwiastki mają długi czas połowicznego rozpadu, proces jest ten długotrwały i wymaga, aby składowisko było dobrze zabezpieczone
transport materiałów promieniotwórczych musi być bezpieczny. Odbywa się drogą morską i lądową
skażenia radioaktywne w tym promieniowanie prowadzi do wystąpienia chorób u ludzi, głównie są to choroby nowotworowe skóry, białaczki, które prowadzą do śmierci organizmu, uszkodzenie układu limfatycznego (spadek odporności), uszkodzenia szpiku kostnego, uszkodzenia zarodków i płodów. Po bombach zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki pod koniec II wojny światowej przez pilotów amerykańskich doszło do śmierci wielu tysięcy ludzi, a skutki są obserwowane do dzisiaj.(zahamowanie wzrostu u dzieci, upośledzenie umysłowe, białaczki)
możliwość skażenia wody przez co woda jest niezdatna do picia ; powietrza i gleby (wyjałowienie gleby)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata