profil

Czy budować w Polsce elektrownię atomową?

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwsze elektrownie atomowe powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, jednak ich głównym zadaniem nie było wytwarzanie prądu lecz produkcja wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni atomowej. W latach siedemdziesiątych nastąpił wzrost zainteresowania elektrowniami atomowymi. Zapał entuzjastów został ostudzony, dwiema bardzo poważnym katastrofami, w Three Mile Island w 1979r. oraz w Czarnobylu w 1986r. Kolejne kraje odrzucały plany budowy elektrowni jądrowych, aż do roku 2000. Powodów takiej zmiany nastawienia było kilka:
- zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla
- prognozy wzrostu cen paliw kopalnych
- ciągły wzrost zużycia energii elektrycznej oraz chęć dywersyfikacji jej źródeł.

W przeciwieństwie do większości krajów Europy, w Polsce nie ma elektrowni
atomowej. Jest jedynie reaktor badawczy ?Maria? należący do Państwowej Agencji Atomistyki. W latach osiemdziesiątych były plany budowy elektrowni Żarnowiec w województwie pomorskim, niestety prace przerwano na początku lat dziewięćdziesiątych. 4 stycznia 2005r. rząd przyjął dokument dotyczący Polityki Energetycznej Polski Do 2025r., w którym wyraźnie zaznaczono potrzebę posiadania przez Polskę energii atomowej.

Oczywistym jest, że budowa i działanie reaktora jądrowego ma swoje wady i zalety. Do podstawowych minusów można zaliczyć:
- ogromne koszty inwestycyjne
- konieczność składowania odpadów radioaktywnych przez bardzo długi czas
- znaczne skażenie środowiska w przypadku awarii
Zaletami są:
- czyste powietrze w przeciwieństwie do elektrowni węglowych
- tańszy sposób pozyskiwania energii niż np. z węgla
- ogromne korzyści płynące z wykorzystania pewnych zjawisk oddziaływania promieniowania z materią w przemyśle, medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska.

Rozważając wszystkie za i przeciw, jestem zdania, że elektrownie atomowe są potrzebne Polsce. Jeszcze teraz zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zaspokajane przez tradycyjne elektrownie wspierane w niewielkim procencie przez alternatywne źródła energii, aczkolwiek ilość potrzebnej energii elektrycznej będzie się zwiększać. Musimy pamiętać, że proces projektowania i budowy reaktora atomowego jest bardzo złożony i może trwać nawet do 10 lat. Więc rozpoczęcie inwestycji jest konieczne z odpowiednim wyprzedzeniem. Moim zdaniem odpowiedź na pytanie: ?Czy budować w Polsce elektrownię atomowa?? brzmi zdecydowanie tak. Wymagane jest według mnie także rzetelne przedstawienie społeczeństwu, wszystkich szczegółów dotyczących tychże inwestycji, gdyż obecnie jest ono nastawione sceptycznie do takich pomysłów. Nie jest to tylko cecha Polaków, ponieważ ludzie w wielu krajach obawiali się istnienia elektrowni jądrowych, jednak gdy przekonali się o korzyściach płynących z takiego rozwiązania, stopniowo zmieniali zdanie. Należy odważnie podjąć ten temat, budzący tyle kontrowersji. W dzisiejszych czasach nie ma wydajniejszego i bardziej oszczędnego źródła energii, więc nie pozostaje nam nic innego jak dołączyć do najbardziej rozwiniętych krajów Świata. Mam nadzieję, że ludzie od których zależą te sprawy myślą podobnie i w przyszłości nadrobimy dystans jaki nas dzieli od wiodących w tej materii krajów.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty