profil

Dlaczego lubie elektrownie jądrowe a jeszcze bardziej elektrownie wiatrowe?

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Elektrownie to zakłady energetyczne wytwarzające energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Można je podzielić na 2 sposoby. Ze względu na wykorzystanie ciepła opadowego (elektrownie kondensacyjne i elektrociepłownie) i ze względu na źródło energii pierwotnej (cieplne, jądrowe, wodne, szczytowo ? pompowe, słoneczne, wiatrowe, maretermiczne i geotermiczne). W mojej pracy postaram się przybliżyć dwie elektrownie moim zdaniem oferujące najlepsze rozwiązania a mianowicie elektrownie atomowe (jądrowe) i wiatrowe.

Elektrownia jądrowa to obiekt przemysłowo-energetyczny, wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu, w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. Elektrownie tą cechuje przede wszystkim ekologiczna eksploatacja. Do środowiska z niej nie wydobywają się żadne szkodliwe substancje, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Obecnie w 31 krajach działa 437 reaktorów, co pozwala uniknąć emisji do atmosfery 2,3 miliarda ton dwutlenku węgla. Takie rozwiązanie zasilania miast eliminuje również problem składowania lotnych popiołów i nie wymaga hałaśliwych maszyn do nawęglania, co sprawia, iż warunki pracy są milsze. Budowa elektrowni atomowej jest kosztowana, ale korzyści jakie niesie są olbrzymie. Pomimo wielkich kosztów budowy samo energia była by o wiele tańsza, gdyż złoża uranu to złoża bardzo długotrwałe. Na Ziemi jest go na tyle dużo, że wystarczy na kilkaset lat czego nie można powiedzieć o węglu (głównym składniku napędowym elektrowni). Węgiel to źródło energii, które jak szacują naukowcy wystarczy na co najwyżej kilkadziesiąt lat. Wiadomo, iż jak każda rzecz elektrownia jądrowa ma również swoje wady. Niekontrolowane awarie lub co gorsza wybuchy mogą być powodem potężnych szkód, jak na przykład wybuch reaktora w Czarnobylu. Widmo awarii jest poważną wadą, jednak największym problemem owych elektrowni jest kłopotliwe składowanie i zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych oraz możliwość skarżenia wód i gleby znajdujących się w rejonie składowania odpadów. Mniej uderzającymi wadami jest możliwość wykorzystania elektrowni jako fabryki do budowy broni atomowej przez terrorystów oraz oczywiste obawy społeczeństwa i protesty ekologów.

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Prąd elektryczny pochodzący z tych elektrowni nazywany jest ekologicznym prądem, gdyż wytwarzanie jego nie pociąga za sobą spalania żadnego materiału. Elektrownia ta jest całkowicie bezpieczna dla środowiska, co jest głównym celem ekologów na świecie. Nie pociąga również ze sobą produkcji jakichkolwiek odpadów. Dzięki nieskomplikowanej budowie urządzeń jest doskonałym rozwiązaniem dla małych gospodarstw nie mających dostępu do sieci elektrycznej. Oczywistą zaletą tej elektrowni jest to, że wiatr to zasób nie wyczerpywany. Jeszcze jednym plusem jest fakt, iż duża ilość farm wiatrowych pozwala na zmniejszenie siły wiatru. Niestety rozwiązanie w postaci elektrowni wiatrowej nie jest możliwe dla wszystkich, gdyż w głębi kontynentu europejskiego występują cisze wiatrowe. Ewidentnymi minusami budowy takich elektrowni są wysokie koszta i zagrożenie dla powietrznej flory. Ogromne wiatraki według wielu szpecą krajobraz i wytwarzają hałas. Dlatego też elektrownie wiatrowe nie są najmodniejsze wśród społeczeństwa zamieszkującego piękne krajobrazowo tereny.

Dlaczego lubię elektrownie atomowe? Lubię je, ponieważ przynoszą wiele korzyści . I chociaż mają swoje wady to pomimo wszystko są jak na razie jednym z lepszych rozwiązań dla współczesnego świata. Dlaczego bardziej od elektrowni jądrowych lubię elektrownie wiatrowe? Bo to najbezpieczniejsze rozwiązanie problemu zasilenia miast. Chociaż pociąga za sobą wysokie koszty to jest bardzo korzystne dla środowiska. I nawet minusy jakie jej towarzyszą nie są w stanie odwieść mnie od mojego stanowiska. Bo czymże jest zeszpecony krajobraz czy niewielki hałas w porównaniu z czystym powietrzem. Po co marnować wartościowe złoża, których odnowienie trwa tysiące milionów lat skoro mamy nie wyczerpywalne zasoby. Jak można mówić, iż elektrownie wiatrowe są nieprzydatne skoro chociażby Niemcy mają tyle farm wiatrowych, że stanowią około 40% zapotrzebowania. Cisza wiatrowa to nie powód aby rezygnować z ekologicznego rozwiązania. Przecież podczas tej ciszy można skorzystać z innych nie wyczerpywalnych źródeł. A tam gdzie nie ma możliwości budowy farm wiatrowych zawsze można postawić elektrownie atomową, która jest też dość korzystnym rozwiązaniem.

Problem energetyki zawsze pozostanie kwestią sporną, ale mam nadzieje, że owe spory zaczną być rozwiązywane z korzyścią dla środowiska. A ludzie odpowiedzialni za elektrownie w pełni potrafili wykorzystać ich potencjały i w bezpieczny sposób dostarczać nam tyle energii ile tylko potrzebujemy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty