profil

Fizyka

(31)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe

Charakterystyka pola elektromagnetycznego Pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i magnetycznych, np. naładowanych cząstek spoczywających lub będących w...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

WPŁYW NA CZŁOWIEKA Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne. Wiadomo również, że najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki istnieniu tego pola może nasz organizmu normalnie funkcjonować, możliwy jest przepływ krwi i...

poleca84%

Paramagnetyki, reguła prawej dłoni, kompas

Kompas – jest to przyrząd, który wskazuje północ. Bieguny jednoimienne magnesu odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Tę właściwość wykorzystano przy budowie kompasów, których najważniejszą częścią jest igła magnetyczna. Igła magnetyczna...

poleca83%

Ściąga z magnetyzmu

Ściąga na sprawdzian z magnetyzmu. (czcionka 5)

poleca83%

Prądnica

Prądnica, maszyna wytwarzająca energię elektryczną kosztem dostarczonej jej energii mechanicznej. Podstawą fizyczną działania prądnicy jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Podstawową prądnicą jest ramka z przewodnika obracana w polu...

poleca82%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Pole magnetyczne - fizyce jest przestrzenią, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne jest obok pola elektrycznego przejawem pola...

poleca82%

Długość i częstotliwość fal elektromagnetycznych

NAZWA FALI DŁUGOŚĆ [m] CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] radiowe, długie 1000 - 15000 104 - 105 radiowe, średnie 100 - 1000 105 - 106 radiowe, krótkie 10 -100 106 - 107 Hertza 0,1 -10 107 - 109 mikrofale 0,0001 - 0,1 109 -...

poleca83%

Magnetyzm - najważniejsze pojęcia

Pole magnetyczne – jest to własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczoną w niej igłę magnetyczną działają siły. Jego źródła : - magnes
 - ziemia - przewodniki z prądem Reguła prawej dłoni : Jeżeli prawą dłonią obejmiemy...

poleca83%

Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji, wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, co to jest radiofonia, telegrafia, telefonia, telewizja i radar.

„Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i...

poleca80%

Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej

pobierz załącznik... w nim: Foto, opis, i wiele innych by Kucin from Głowno Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega to zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej w przewodniku pod...

poleca83%

Sposoby wykorzystywania elektryzowania ciał.

Kopiowanie za pomocą kserokopiarki Polega na utworzeniu na aluminiowym wałku (pokrytym selenem) elektrycznego obrazu kopiowania dokumentu. Wałek elektryzuje się dodatnio w miejscach odpowiadających ciemnym partiom dokumentu. Do tych punktów...

poleca82%

Ferromagnetyki

ciała wykazujące szczególne właściwości magnetyczne dzięki uporządkowanej strukturze elementarnych momentów magnetycznych, cechuje je bardzo duża przenikalność magnetyczna i nieliniowa zależność namagnesowania od natężenia pola magnetycznego....

poleca78%

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Przewodnik prostoliniowy, przez który płynie prąd elektryczny, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne, którego linie tworzą okręgi leżące w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika o środkach leżących na przewodniku. Zwrot linii tego pola...

poleca77%

Reguła prawej ręki

Przewodnik prostoliniowy Aby określić kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego wokół przewodnika prostoliniowego korzystamy z reguły prawej dłoni Jeżeli prawą dłoń ułożymy tak, że odchylony kciuk wskaże nam kierunek przepływu prądu to...

poleca80%

Magnes, Regułą prawej dłoni, elektromagnetyczność

1- I.magnes zawieszony swobodnie na nitce ustawia się wzdłuż kierunku północ- południe II.N i N, S i S - takie same bieguny są odpychające. N i S - przeciwne bieguny są przyciągające III.kiedy zetkniemy ze soba biegun N jednego magnesu z biegunem...

poleca78%

Przestrzeń wokół magnesu

Przestrzeń wokół magnesu, w której na przedmioty z żelaza działa siła magnetyczna nazywamy POLEM MAGNETYCZNYM chrom i nikiel. Każdy magnes ma dwa bieguny północny blue i czerwony południowy. Plus i minus różnoimienne się przyciągają a jedno...

poleca76%

Zastosowanie magnesów i elektromgnesów

Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne. Magnesy dzieli się na: - magnesy trwałe, - magnesy proszkowe, - magnesy tlenkowe, - elektromagnesy, - magnesy nadprzewodnikowe. Magnes neodymowy Zawansowane...

poleca85%

Pole magnetyczne, domeny magn., elekrtomagnas, ferromagnetyki.

1.Ferromagnetyk – cialo zbudowane z domen magetycznych, wykazujace silne właściwości magnetycz. 2.Domeny magnetyczne – bardzo male obszary stalego namagnesowania. w przyrodzie najczesciej ulozone sa chaotycznie a ich pola mogą się wzajemnie...

poleca85%

Pole magnetyczne - w punktach

1. Ziemia posiada bieguny magnetyczne - Północny (N) i południowy (S). 2. Igła magnetyczna a) magnes trwały b) używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego w tym i w kompasie 2. Bieguny jednoimienne magnesów odpychają...

poleca89%

Magnetyzm - teoria

1. Rodzaje magnesów: - sztabkowy - podkowiasty Każdy magnes posiada dwa bieguny: - północny N - południowy S 2. Oddziaływania pomiędzy magnesami: a) bieguny jednoimienne N,N ; S,S ; odpychają się b) bieguny różnoimienne N,S lub S,N...

poleca85%

Promieniowanie mikrofalowe

Promieniowanie mikrofalowe, inaczej mikrofale jest to promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, o zakresie długości fal od 1 mm do 1 m i częstotliwości 0,2 – 300000 MHz. Źródłem są nadajniki radiowe, telewizyjne, radarowe oraz...

poleca85%

Elektromagnes

Pole magnetyczne to przestrzeń, w której na umieszczone ładunki będą działały siły magnetyczne. Pole magnetyczne ma kształt okręgów. Pole przechodzi za pomocą linii sił pola, które są ciągłe i nie przecinają się. Pole magn. Wokół magnesu...

poleca85%

Doświadczenie fizyczne Kompas domowy

1. cel doświadczenia: konstruowanie kompasu ilustrującego zjawisko przyciągania magnetycznego 2. zestaw przyżadów i materiałów : magnes , korek , duża igła ,taśma klejąca , miska z wodą 3. przebieg doświadczenia : igłę pocierałąm...

poleca85%

Telegrafia

Falą elektromagnetyczną- nazywa się rozchodzące przestrzeni zaburzenie pól elektrycznego i magnetycznego. Telekomunikacja- zajmuje się przekazywaniem na odległośc różnego rodzaju sygnałów:...

poleca85%

Michael Faraday.

Michael Faraday to jeden z najsłynniejszych fizyków którzy kiedykolwiek istnieli. Zawdzięczamy mu między innymi powstanie prądnicy i odkrycie powiązania pomiędzy elektryką a magnetyzmem. Urodził się 22 września 1791r. w Newington Butts, w...

poleca85%

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe, w tym szczególnie na człowieka budził zawsze zainteresowanie wielu badaczy. Już w starożytnym Egipcie używano magnesów, uważając je za środki zwiększające odporność na czynniki szkodliwe, a tym samym...

poleca85%

Magnatyzm - opracowanie

FEROMAGNETYK: ciało zbudowane z domek magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne. DOMENY MAGNETYCZ.: bardzo małe obszary stałego namagnesowania. POLE MAGNETYCZNE: przestrzeń w której na umieszczony w niej magnes lub poruszający...

poleca85%

Magnetyzm - pomoc naukowa - ściąga

Przestrzeń wokół magnesu Przestrzeń wokół magnesu, w której na przedmioty z żelaza działa siła magnetyczna nazywamy POLEM MAGNETYCZNYM chrom i nikiel. Każdy magnes ma dwa bieguny północny blue i czerwony południowy. Plus i minus...

poleca86%

Elektromagnetyzm

Wszystko napisane w pliku do pobrania :)

poleca85%

Ściąga - elektromagnetyzm, wzory i pojęcia

Pole magnetyczne: przestrzeń wokół biegunów magnesu, roztacza się wokół przewodnika prostoliniowego w którym płynie prąd. Ferromagnetyk: substancja o silnych właściwościach magnetycznych, składa się z domen magnetycznych. Aby frm stał się...

poleca86%

Magnesy

1.Magnes to ciało które wytwarza pole magnetyczne, posiada dwa bieguny płn. i płd.2.Bieguny północny(N) i południowy(S), Bieguny różnoimienne przyciągają się, a bieguny jednoimienne odpychają się.3.Podkowiasty i sztabkowy.4.Pole magnetyczne wokół...