profil

Kinematyka - klasa 2 gimnazjum

poleca 80% 1754 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. KINEMATYKA

Ruch - zmiana zmiana położenia ciała względem danego układu odniesienia( wybranego układu ciał)
Tor ruchu - linia jaką zakreśla poruszające się ciało ( krzywoliniowy i prostoliniowy)
Droga - długość odcinka toru
Przemieszczenie (przesunięcie) - wektor o początku w punkcie położenia początkowego i końcu w punkcie położenia końcowego

* Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch w którym ciało pokonue jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu ( V= s/t) torem ruchu jest linia prosta
* Ruch niejednostajny - prędkość jest zmienna
- prędkość chwilowa stosunek pzremieszczenia do małego przyrostu czasu
- prędkość średnia stosunek przesunięcia do czasu trwania ruchu ( nie wolno obliczać przez dodanie prędkości chwilowych!!)
* Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - w tym ruchu odcinki drogi pokonywanie w kolejnych sekunach mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste. Droga ejst wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, przyspieszenie ma wartosć stałą,
- przyspieszenie (opóźnienie)- stosuneki przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił (a= delta V/ delta t)
s= at2/2
* Ruch po okręgu
siła dośrodkowa - działąjąca na ciało, które porusza się po okręgu ( siłą wprawiająca ciało w ruch) zwrot skierowany do środka okręgu, kierunek zgodny z promieniem
V=2*pi*r/T

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Rozkład materiału