profil

Fizyka

(18)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Elektrostatyka - notatka

Oddziaływanie elektryczne - oddziaływanie ciał naelektryzowanych; 2 jednoimiennie naelektryzowane ciała odpychają się, a różnoimiennie naelektryzowane - przyciągają. Prawo Coulomba Wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych...

poleca83%

Elektrostatyka - ściąga

Pole elektrostatyczne - wytworzona przez nieruchome ładunki elektryczne przestrzeń, w której na dowolne ładunki elektryczne działają siły elektrostatyczne. Linie pola elektrostatycznego - linie, do których styczne w każdym punkcie mają kierunek...

poleca83%

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na zycie człowieka.

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Z tymi zjawiskami związane jest chodzenie w butach, których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących? Guma, tworzywa sztuczne, korzystanie z różnego rodzaju sprzętów wykonanych z...

poleca82%

Elektrostatyka

1. Rodzaje ładunków proton e 1840m elektron -e 1m neutron 0 1840m 2. Co to jest 1 kulomb? Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym 3. Elektryzowanie przez pocieranie...

poleca83%

Elektrostatyka

Elektrostatyka Błyskawice i pioruny od zawsze budziły w ludziach strach i grozę. W cywilizacjach antycznych pioruny były utożsamiane z bronią bogów, a ich moc i zagadkowość ciągnęły śmiałków do poznania tych zjawisk. Dzisiaj wiemy już całkiem...

poleca76%

Elektryzowanie ciał

Elektrostatyka jest dziedziną fizyki zajmująca się oddziaływaniami między nieruchomymi ładunkami elektrycznymi, czyli oddziaływaniami elektrostatycznymi. Ładunek dzielimy na ładunki dodatnie i ujemne, istota ładunku elektrycznego jest związana...

poleca78%

Elektryzowanie ciał

Z elektryzowaniem ciał spotykamy się codziennie. Nie zwracamy nawet uwagi jak dużą rolę w naszym życiu odgrywa elektryzowanie ciał. Korzystamy z niej nie wiedząc nawet o tym i nie zdajemy sobie sprawy jak trudne byłoby życie bez zjawiska...

poleca77%

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Choćby gdy chodzimy w butach, których podeszwa została wykonana z tworzywa sztucznego np. z gumy, czy kiedy korzystamy ze sprzętów wykonanych również z tworzyw sztucznych, czy nawet...

poleca82%

Izolatory - pojęcia

Kulomb Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym Elektryzowanie przez pocieranie Elektryzowanie laski ebonitowej Na skutek pocierania PCV o materiał przechodzą z materiału na PCV ładunki ujemne. PCV...

poleca85%

Elektrostatyka

Ładunek elektryczny - to cecha niektórych ciał pojawiająca się w wyniku ich pocierania powodująca że ciała zaczynają oddziaływać ze sobą na odległość. Oddziaływanie elektrostatyczne - występuje między naelektryzowanymi ciałami. Atom zbudowany...

poleca90%

Elektrostatyka

1. Rodzaje ładunków proton e 1840m elektron -e 1m neutron 0 1840m 2. Co to jest 1 kulomb? Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym 3. Elektryzowanie przez pocieranie...

poleca85%

Pole elektrostatyczne i jego opis

Pole elektrostatyczne i jego opis • Pole elektrostatyczne to przestrzeń wokół nieruchomych ładunków lub ciał naelektryzowanych, w której na ładunki elektryczne działają siły. Ładunki oznaczamy symbolami Q lub q. Jednostką ładunku elektrycznego...

poleca85%

Elektryczność statyczna

Elektrostatyka – fizyka nieruchomych ładunków elektrycznych Elektryzowanie ciał – przenoszenie między ciałami elektronów bądź jonów Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: dodatnie i ujemne Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju:...

poleca85%

Wpływ elektrostatyki na życie człowieka

Każdy z nas na co dzień spotyka się ze zjawiskami elektrostatycznymi. Z tego powodu warto wspomnieć czym w ogóle jest elektrostatyka. A więc elektrostatyka to dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami i właściwościami ładunków...

poleca85%

Elektrostatyka, Prawo Coulomba, Zachowania ładunku, polaryzacja, dipol.

prawo Coulomba – wartość siły wzajemnego oddziaływanie dwóch ładuków punktowych jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Oddziaływanie elektrostatyczne może...

poleca85%

Elektrostatyka

Dwa elektroskopy elektryzujemy różnoimiennie. Następnie łączymy je metalowym przewodem. Obserwujemy rozładowanie elektroskopów(wskazówki wracają do swojego położenia pierwotnego).W przewodniku metalowym powstaje pole elektryczne wytworzone przez...

poleca85%

Elektrostatyka

1.Elektrostatyka-dział fizyki zajmujacy się zjawiskami fizycznymi wywoływanymi przez nieruchome ładunki elektryczne i związane z nimi niezmieniające się w czasie pola elektryczne. 2.Pierwiastek-sub. zbudowana z jednego rodzaju atomu. 3.Opis...

poleca85%

Elektrostatyka

Elektrostatyka- dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami i właściwościami ładunków elektrycznych w stanie spoczynku. Elektryzowanie się- to gromadzenie przez dane ciało ładunku jednego znaku. 2 rodzaje ładunku elektrycznych: ładunki +...