profil

Fizyka

(22)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych

REGUŁKI: Drgania gasnące-drgania zanikające, czyli drgania o malejącej w czasie amplitudzie Drgania niegasnące- drgania których amplituda w miarę upływu czasu nie zmienia swojej wartości. Ruch Drgający – ruch polegający na okresowych zmianach...

poleca81%

Dźwięk - co to jest dźwięk, fale dźwiękowe, cechy dźwięku

Co to jest dźwięk? Dźwięk jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku ( takim jak; ciało stałe, płyn i gaz) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między częstotliwościami granicznymi od...

poleca80%

Poznajmy ultradźwięki i infradźwięki.

Ultradźwięki to fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za granicę uważa się 20 kHz, choć dla większości ludzi granica ta jest znacznie niższa. Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np....

poleca82%

Hałas zjawisko z którym trzeba walczyć

Źródła hałasu z zewnątrz: ? Środki komunikacji, transportu, ? Lotniska, dworce, zajezdnie, ? Obiekty przemysłowe, rozrywkowe, sportowe, itp. Źródła hałasu w domu: ? Głośna muzyka ? Suszarka Naturalne źródła dźwięków: ? grzmoty, ?...

poleca83%

Zjawisko rezonansu

Jako pierwszy zjawisko rezonansu zauważył Galileusz pod koniec XVI wieku, obserwując ruchy świecznika na wieży w Pizie. Stwierdził, że to, czy świecznik jest mocno rozbujany, czy słabo, jedno wahnięcie trwa ciągle tyle samo. Galileusz dowiódł,...

poleca77%

Drgania i fale

Drgania Aby scharakteryzować ruch drgający podajemy AMPLITUDĘ I OKRES lub CZĘSTOTLIWOŚĆ. Amplituda ? największe wychylenie z położenia równowagi Okres ? czas jednego pełnego drgania (4 amplitudy) Częstotliwość ? liczba drgań w jednej...

poleca85%

Rezonans mechaniczny - notatka

Rezonansem mechanicznym nazywamy przekazywanie drgań pomiędzy ciałami o tej samej częstotliwości. Rezonans zachodzi wówczas, gdy częstotliwość siły wymuszającej jest równa częstotliwości drgań własnych układu drgającego. - Po czym można...

poleca85%

Wpływ hałasu na organizm ludzki i sposoby jego zwalczania

Hałas to mieszanina dźwięków i szmerów niepożądanych z punktu widzenia kultury i organizacji pracy oraz wypoczynku. Fizyczna charakterystyka hałasu uwzględnia częstotliwość składających się na niego dźwięków (mierzonych w hercach – Hz), ich...

poleca85%

Fale

Fala - zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. Fale przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują...

poleca85%

Fale radiowe

Fale radiowe to nośniki sygnału, dzięki którym możemy słuchać radia. Każda stacja w postaci sygnałów analogowych ma swój generator połączony z anteną nadawczą, urządzenia, te służą do wytwarzania fali elektromagnetycznej o określonej...

poleca85%

Ultradźwięki

Ultradźwięki, fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka) i niższej od 100 MHz (hiperdźwięk). W naturze ultradźwięki emitowane są przez niektóre ssaki (m.in. nietoperze i delfiny)...

poleca85%

Rezonans

Rezonans to zjawisko, które bierze się stąd, że niemal każdy układ mechaniczny ma możliwość drgania z charakterystyczną dla siebie częstością ; jeżeli więc popychać go z taką właśnie częstością (lub współmierną z częstością jego drgań własnych),...

poleca85%

Rola fal dźwiękowych w przyrodzie

1.Dźwięk fiz. zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym zdolne do wywołania wrażenia słuchowego, a także wrażenie słuchowe wywołane tym zjawiskiem; dźwięk stanowią zachodzące z odpowiednią częstotliwościach zmiany ciśnienia akustycznego; źródłem...

poleca85%

Rola fal dźwiękowych w przyrodzie

Fala dźwiękowa jest falą podłużną, nie rozchodzi się w próżni lecz w cieczach, ciałach stałych i gazach. Ludzie żyjący we współczesnym świecie narażeni są na hałas. Echo jest falą dźwiękową, która powraca do nas po odbiciu się od jakiejś...

poleca85%

Proces słyszenia

FALE AKUSTYCZNE (dźwiękowe) są falami podłużnymi falami związanymi z drganiami cząsteczek wzdłuż kierunku rozchodzenia się, tworzącymi obszary wysokiego i niskiego ciśnienia. Rozchodzić się mogą w ciałach stałych cieczach i gazach. Mają szeroki...

poleca85%

Hałas

Skutki hałasu: - zakłóca wiele funkcji i procesy psychospołeczne, - jest źródłem uciążliwości, dolegliwości, - przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia, - niszczy narząd słuchu (uszkadza bębenek), - prowadzi do natychmiastowej i...

poleca85%

Regułki i wzory

Ruch drgający- ruch, w którym ciało cyklicznie przemieszcza się tam i z powrotem po tym samym torze. Gasnące-drgania zanikające, czyli drgania o malejącej w czasie amplitudzie Niegasnące- drgania, których amplituda w miarę upływu czasu się...

poleca85%

Ruch drgający

1.Ruch drgający– to ruch polegający na okresowych zmianach położenia. np. krtań, membrana głośnika i silnik. 2.A-amplituda[m]- największe wychylenie z położenia równowagi. T- okres drgań[s]- czas jednego pełnego drgania. f-...

poleca85%

Świat dźwięków

Człowiek żyje w oceanie dźwięków. Kontakt z dźwiękami uzależnia nie gorzej niż papierosy, alkohol czy narkotyki. Wizyta w komorze bez-echowej - miejscu, w którym naprawdę nie ma dźwięków (uwaga: nie zaleca się osobom o słabej odporności...

poleca85%

Drgania - podstawowe informacje

Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zmiany pola elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością c = 3 * 10do8 m/s Światło to fale elektromagnetyczne o długości fali od około 400 nm...

poleca85%

Fale wokół nas

Wielkości charakterystyczne fal to: długość fali, szybkość fali, amplituda, częstotliwość, okres. Długość fali jest to odległość pomiędzy powtarzającymi się fragmentami fali. Oznacza się ją grecką literą ?. Szybkością fali nazywamy jej prędkość....

poleca85%

Zjawisko Dopplera

Zjawisko Dopplera-polega na pozornej zmianie częstotliwości dźwięku docierającego do odbiorcy. Zmiana ta wynika z wzajemnego ruchu odbiorcy i źródła dźwięku. 1.Żródło dźwięku zbliża się do nieruchomego odbiorcy. Jeżeli źródło dźwięku zbliża...