profil

Magnes, Regułą prawej dłoni, elektromagnetyczność

poleca 80% 1205 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Prąd przemienny

1- I.magnes zawieszony swobodnie na nitce ustawia się wzdłuż kierunku północ- południe II.N i N, S i S - takie same bieguny są odpychające. N i S - przeciwne bieguny są przyciągające III.kiedy zetkniemy ze soba biegun N jednego magnesu z biegunem S drugiego magnesu bieguny zanikają I\/.magnes przyciąga stal i żelazo a nie przyciaga aluminium i miedzi \/.stalowe gwoździe w pobliżu magnesu magnesują się \/I.kiedy magnes wytwarza własne pole magnetycznepole magnetyczne- to taka własność przestrzeni w której na umieszczony magnes działa siła 5- najprostszy elektromagnes zbudowany jest z cewki o bardzo dużej ilości zwojów, rdzenia stalowego i zasilany jest ze źródła prądu. Kiedy przez zwoje cewki płynie prąd, to cewka wytwarza własne, słabe pole magnetyczne, które magnesuje stalowy gwóźdź i pojawia się drugie pole m rdzenia stalowego. Kiedy wyłączymy prąd- oba pola znikną7-Wartość siły elektrodynamicznej zależy od: *siły pola [M] magnesu *natężenia prądu płynacego przez przewodnik *długości przewodnika objętego p [M] 3-kiedy prąd płybue przez przewodnik dookoła przewodnika z prądem pojawia sie pole magnetyczne.żwrot i kierunek tego p.m wyznacza sie za pomocą reguły prawej dłoniREGUŁA PRAWEJ DŁONI DLA PRZEWODNIKA:jeżeli prawą dłonią obejmujemy przewodnik z prądem w takie sposób że kciuk zwrócony będzie zgodnie z kierunkiem płynącego przez przewodnik prądu to pozostałe cztery palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego 6b-Jeżeli lewą dłoń ułożymy w polu [M] tak aby linie pola zwrucone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni, a 4 wyprostowane palce wskazywały kierunek prądu, to odchylony o 90o kciuk wskaże kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik.8a- Silnik prądu stałego zbudowany jest z3 zasadniczych części: obracającego się wirnika; nieruchomego silnego magnesu; komutatora, który składa się z 2 półpierścieni i szczotek dotykających tych pierścieni. Silnik jest zasilany prądem stałym, który płynie od +do
2- ziemia zachowuje sie jak wielki magnes którego biegun S w pobliżu połnocnego bieguna geograficznego a biegun N w poblizu południowego bieguna geograficznego.Bieguny geograficzne znajdują się w pobliżu biegunów magnetycznych ziemi.Bieguny geograf. nie przemieszczają sie a bieguny magnetyczne przemieszczają sie 6a-Siła elektrodynamiczna to siłą pomiędzy dwoma polami [M], np. pomiędzy p. magnesu a p [M] przewodnika przez który płynie prąd. Reguła lewej dłoni służy do oznaczania kierunku zwrotu siły elektrodynamicznej, która wypycha przewodnik z prądem znajdujący się pomiędzy dwoma biegunami magnesu. 8b- Lewa szczotka-> na lewy półpierścień-> przez wirnik-> wraca na prawy półpierścień-> prawa szczotka. Płynący prąd przez wirnik wytwarza P[M] pojawia się siła elektrodynam. Która powoduje że wirnik zaczyna wirować. Po wykonaniu ½ obrotu prąd zmienia kierunek dzięki komunikatorowi i wirnik może wykonać następne ½ obrotu. 9a- Zjawisko indukcji elektrycznej polega na wzbudzaniu przepływu prądu cewki pod wpływem zmiennego P elektro[M]. Można to zrealizować na wiele sposobów:1) zbliżanie i oddalanie magnesu od cewki. Zbliżając lub oddalając magnez do cewki, przez zwoje cewki płynie prąd indukcyjny w prawo i w lewo, dlatego prąd zmienny.
17. prawo Maxwella 1) każdej zmianie p.m towarzyszy powstanie zmiennego pola elektro. 2)każdej zmianie p. elektro. Towarzyszy powstanie zmiennego pola magnet.1)Kiedy magnes zbliża się do przewodnika to narasta p. magn. W zamkniętym zwoju. Pojawia się siłą działająca na ładunku czyli zmienne pole elekt.2)Umieszczamy swobodną igłę magnet. Pomiędzy dwiema równoległymi metalowymi płytkami, na które doprowadzony byłby ładunek + i – spowodować można obroty igły. Kiedy ładunek zmieniał by znak na przeciwny. Wniosek zmienne p .e. powoduje powstanie zmiennego p.m. 10- Kiedy zbliżymy magnes biegunem N do cewki, wtedy od strony zbliżającego się bieguna N magnesu pojawia się biegun N cewki i magnes jest odpychany. R. Lenza: Kierunki prądu indukcyjnego powstałego w zwojnicyna skutek zmiany pola magnetycznego w jej wnętrzu jest zawsze taki, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała przyczyni, która go wywołała 12a- Prąd zmienny I1 powoduje w uzwojeniu wejściowym (pierwotnym) powstawanie zmiennego strumienia magnetycznego. To zmienne pole magnetyczne wędruje rdzeniem do uzwojenia wyjściowego (wtórnego). Zachodzi tam zjawisko indukcji elektrycznej. I w uzwojeniu wturnym zaczyna płynąć prąd zmienny I2. Pod warunkiem, że do wyjścia transformatora podłączony jest odbiornik R. 4. jeżeli przez zwoje cewki płynie prąd to ta cewka staje się magnesem i wytwarza własne p.m. Zwrot tego p.m i bieguny magnetyczne cewki wyznaczamy za pomocą reguły prawej dłoni dla cewkiREGUŁA PRAWEJ DŁONI DLA CEWKI: jezeli prawą dlonią obejmujemy zwojnice tak aby cztery palce skierowane były zgodnie z płynącym w zwojnicy prądem to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego w zwojnicy (czylu wskaże koniec zwojnicy przy którym położony jest biegun północny powstałego magnesu)
13- U1*I1=U2*I2U1-napięcie pierwotne U2- napięcie wtórne I1-natężenie na wejściu I2-natężenie na wyjściu.Wzór ten oznacza że moc P1=U1*I1 na wejściu jest równa mocy P2=U2*I2 na wyjściu transformatora oznacza to ze transfor.. przekazuje moc z wejścia na wyjście przy bardzo małych stratach. 15. wzór: U1/U2=Z1/Z2 Jeżeli np. liczba zwojówZ2 będzie 2X mniejsza od Z1 to natężenie prądu I2 na wyjściu tr będzie 2X większe od I114- Wzór=U1/U2=I2/I1 Jeżeli np. tr. Zwiększa napięcie U2 np. 4X (U1*4=U2) to natęrzenie na wyjściu zmniejsza się 4X 12b-Transformator służy do podwyższania i obniżania napięcia na wyjściu transformatora. Można również otrzymać większy lub mniejszy prąd na wyjściu. Zależy to od przekładu transformatora, czyli stosunku liczby zwojów na wejściu i wyjściu. 18.- x=c/f x-dł. Fal elektro. Magnet. Podawana w metrach c- prędkość światła w próżni c=300mln m/sf-częstotliwość fal podawania w Hz Za pomocą tego wzoru można obl. Np. dł. Fali jeżeli znamy częstotliwość stacji nadającej. Przykład częstotliwości RZW-88,6mhz Jest to zakres fal U.K.F 19a. Prąd stały to taki prąd, który nie zmienia kierunku oraz jego wartośc jest stała. Prąd zmienny zmienia wartość oraz kierunek. 9b- 2)Te dwie cewki umieszczając blisko siebie i zasilając „1” cewkę prądem zmiennym (I) ta pierwsza cewka wytworzy swoje zmienne P [M], które jeżeli przeniknie zwoje „2” cewki to w tej”2” cewce wzbudzi się przepływ zmiennego prądu indukcyjnego. 3) sytuacja odwrotna do przykładu pierwszego cewkę zbilżamy do magnesu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut