profil

Gęstość, siła ciężkości, ciśnienie.

poleca 84% 1448 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii.
1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g.
Wektor:
-kierunek (północny lub południowy)
-zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo)
-wartość
-punkt przełożenia
1 hPa ma 100 Pa.
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa.
Wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi około 1000 hPa.
Gęstość to ilość 1 cm3 lub 1m3 danej substancji. Wyrażamy ją w cm3 przez g i m3 przez kg.
Fc=mg
Fc-siła ciężkości
m-masa
g-współczynnik grawitacyjny około 10 N( dokładnie 9,81)

Podoba się? Tak Nie