profil

Fizyka

(15)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Wykorzystanie praw Archimedesa i Pascala

-Prawo Archimedesa To podstawowe prawo hydro- i aerostatyki, według którego na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu hydrostatycznego skierowana przeciwnie do ciężaru ciała, równa ciężarowi cieczy, która by się zawierała w objętości...

poleca83%

Prawo Archimedesa - krótko

Prawo Archimedesa głosi, że ciało zanurzone w cieczy lub gazie jest poddawane siłom, która wypycha to ciało ku górze. Wartość tej siły, która podlega na ciało jest równa ciężarowi tego płynu. Prawo Archimedesa nie jest wcale...

poleca79%

Prawo Pascala i prawo Archimedesa - definicja

Prawo Pascala Ciśnienie wywierane z zewnatrz w gazach lub w cieczach jest przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach. Prawo Archimedesa Na każde ciało zanurzone w cieczy działa sila wyporu skierowana pionowo w gore i równa jest...

poleca84%

Archimedes i jego prawo - prawo Archimedesa

Archimedes był to matematyk i fizyk. Żył w latach 287 – 212 p.n.e w Grecji. Mieszkał w Syrakuzach. Początkowo zajmował się wymyślaniem różnorakich maszyn wojennych. Odkrył zasady działanie dźwigni, wyznaczył prawa działanie równi pochyłej,...

poleca82%

Naczynia połączone

W życiu spotykamy wiele rodzajów naczyń.Jednymi z nich są naczynia połączone. Są to co najmniej dwa naczynia połaczone ze soba tak, aby ciecz mogła w nich swobodnie przepływać. Są to naczynia różnych kształtów, mogą być połączone systemem...

poleca82%

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa jest często wykorzystywane do pomiarów gęstości ciał stałych, jest wykorzystywane przy budowie łodzi podwodnych, unoszeniu się balonów w powietrzu, w badaniu gęstości ciał ciekłych, stałych i gazowych. Łódź podwodna ukazuje...

poleca81%

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Ciśnienie atmosferyczne określa nacisk słupa atmosfery na jednostkę powierzchni. Wartość ciśnienia zależy od: 1. wysokości słupa atmosfery znajdującego się nad powierzchnią pomiaru, 2. gęstości powietrza znajdującego się w słupie atmosfery nad...

poleca85%

Budowa i zastosowanie naczyń połączonych

Naczynia połączone są zbudowane z co najmniej dwóch naczyń skonstruowanych ta, by ciecz mogła spokojnie przepływać. Dzięki połączeniu ciecz, która znajduje się na dnie naczynia może spokojnie przepływać między naczyniami. Niezależnie ile wody...

poleca85%

Ciśnienie

Ciśnienie jest to wielkość fizyczna określająca, jaka siła działa na jednostkę powierzchni. wzór - P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni) Zależy od – masy ciała i powierzchni na jaka działa Ciśnienie hydrostatyczne jest to...

poleca85%

Ciecz

Ciecz - stan skupienia materii - pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu...

poleca85%

Charakterystyka ciśnienia atmosferycznego

Powietrze wyższych warstw atmosfery naciska na warstwy znajdujące się poniżej. Nacisk ten spowodowany jest tym, że powietrze, jak każde inne ciało, ma swój ciężar. Pierwszym, który zauważył ten fakt, był Galileusz (w XVII w.) Do wniosku tego...

poleca85%

Ciężar ciała w powietrzu i w wodzie - obl. gęstość ciała - zadanie i rozwiązanie

Zadanie: Ciężar pewnego ciała w powietrzu wynosi 2,8 N; w wodzie 1,8 N. Jaka jest gęstość tego ciała? ROZWIĄZANIE W PLIKU PDF. (załącznik)

poleca85%

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa – podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa,...

poleca85%

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa – podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa,...

poleca85%

Wykorzystanie warunków pływania ciał w życiu codziennym i w technice

Zbliża się jesień i już niedługo będziemy mogli zobaczyć liście pływające na kałużach. Lecz czy wiemy, czemu tak się dzieje? Czemu liść nie tonie? Dzieje się to za sprawą siły wyporu, grawitacji i gęstości ciała i cieczy. W tym wypadku siła...

Ciekawostki ze świata