profil

Fizyka

(40)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Silnik cieplny

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

poleca83%

Wpływ temperatury na proces dyfuzji. Dyfuzja - doświadczenie

Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami...

poleca83%

Skale temperatur na świecie

Pojęcie temperatury Pojęcie temperatury wyrosło z naszych wrażeń zmysłowych ciepła i zimna. Kiedy uważamy ciało za ciepłe, mówimy, że ma wysoką temperaturę. Kiedy zaś wydaje się nam zimne - mówimy, że ma niską temperaturę. Uczymy się mierzyć...

poleca84%

Gęstość, siła ciężkości, ciśnienie.

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (północny lub południowy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca84%

Miary długości

Miary długości: GRECKIE - Grecy początkowo mierzyli przedmioty porównując je do długości rozmaitych części ciała: · Stopa (pous) - jej wielkość była różna: powszechnie używana w architekturze = 0,294 - 0,296 m i 0,326 m; olimpijska = 0,320 m;...

poleca81%

Termometr cieczowy

Jak zbudowany jest termometr cieczowy? Jaka jest zasada jego działania? Termometr cieczowy składa się z pojemniczka na ciecz połączonego z bardzo cienką rurką tzw. kapilarą oraz skali (dzięki której możemy odczytać ile wynosi temperatura,...

poleca84%

Burza

Burza Burza intensywne opady deszczu lub deszczu i gradu, którym towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze (pioruny, błyskawice i grzmoty). Jak powstaje burza? Szybki rozwój ogromnych gęstych chmur burzowych tzw. Cumulonimbusy o...

poleca82%

Skale temperatur

Skala Celsjusza to jedna ze skal pomiaru temperatury (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742). Anders Celsius w roku 1742 zbudował swój pierwszy termometr rtęciowy. Aby mierzyć temperaturę musiał...

poleca84%

Źródła hałasu

Z akustycznego punktu widzenia, hałasem określimy każdy dźwięk niepożądany, który w jakiś sposób wpływa na tło akustyczne (np. zakłóca je).Poziom hałasu czy choćby siłę głosu można zmierzyć specjalnymi urządzeniami - fonometrami. Medyczny...

poleca84%

Fizyka jądrowa - referat (promieniotwórczość, rozpad promieniotwórczy, rozszczepienie jądra, synteza termojądrowa)

FIZYKA JĄDROWA 1) PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ 2) ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY 3) ROZSZCZEPIENIE JĄDRA 4) SYNTEZA TERMOJĄDROWA

poleca82%

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - pojęcia.

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - podstawowe pojęcia. Siła - wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami. Tarcie - (opory ruchu) to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem...

poleca84%

Siła ciężkości, ciśnienie i gęstość

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (pionowy lub poziomy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca83%

Przedrostki do wielokrotności i podwielokrotności jednostek

Przedrostek Skrót Mnożnik peta P 10 15 tera T 10 12 giga G 10 9 mega M 10 6...

poleca82%

Zegary dawniej i dziś

Kalendarium 3000 p. n. e- gnomon < Chiny > 2500 p. n. e- znany jest pręt pionowy rzucający cień, zegary słoneczne < Chiny, Egipt > 1400 p. n. e- zegar wodny < Egipt > 1500 p. n. e- zegary piaskowe-klepsydry < Grecja >...

poleca82%

Przykładowy test z fizyki, ogólne wiadomości

Podaj wzór na ciśnienie. Q = m c p = F/S F = m g v = s/t Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego? Stoper Higrometr Kalejdoskop Barometr Platforma o szer. 30m i dł. 40 m jedzie z prędkością...

poleca84%

Glin

Glin jest srebrzystobiałym metalem. Jest kowalny i ciągliwy, daje się łatwo rozwalcowywać. Glin należy do najbardziej rozpowszechnionych metali w przyrodzie w postaci różnorodnych związków chemicznych. Konfiguracja elektronowa atomu glinu:...

poleca83%

Najważniejsze rzeczy z kinematyki, dynamiki i optyki

PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. DRUGA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało działa...

poleca82%

Pozytywne i negatywne skutki rozwoju techniki

W ostatnim stuleciu nastąpił bardzo szybki i dynamiczny rozwój techniki. Naturalną rzeczą jest, że ludzka cywilizacja posuwa się do przodu. Coraz to nowe rozwiązania w technice tworzone są po to, żeby jak najbardziej ułatwić ludziom życie. Z...

poleca77%

Energia - powtórka z fizyki

ENERGIA WEWNĘTRZNA Energia wewnętrzna ciała jest to suma energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnych wynikających z wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego. CIEPLNY PRZEPŁYW ENERGII Cieplny przepływ...

poleca85%

Termometr - historia podziału temperatury.

Termometr - przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w...

poleca85%

Prawa i zasady stosowane w fizyce

PRAWA Prawo Archimedesa - siła wyporu, jaką wywiera ciecz na zanurzone w niej ciało, jest zwrócona pionowo w górę, a jej wartość jest wprost proporcjonalna do wartości ciężaru właściwego i objętości wypartej cieczy; wartość siły wyporu...

poleca85%

Wyładowanie atmosferyczne

Wyladowanie atmosferyczne-zjawisko czysto fizyczne;przeplyw ladunkow elektrycznych(dodatnich badz ujemnych)miedzy czynnikami jonizujacymi(chmurami,ziemia)w dielektryku( powietrzu).Ze wzgledu na rodzaj osrodkow, miedzy ktorymi wystepuja...

poleca85%

Silnik cieplny - prezentacja

Pobierz załącznik

poleca85%

Analiza energetyczna procesów cieplnych

1. Energia wewnętrzna ciała. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna ciała - to suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek ciała. Temperatura ciała - jest miarą średniej energii jego cząstek. Całkowita...

poleca85%

Zamiana energii chemicznej na cieplną.

Paliwem spalanym jest węgiel dostarczany wagonami z kopalni,następnie jest ważony i rozładowywany na dwóch zwrotnicach a następnie przenośnikiem taśmowym transportowany na składowisko węgla. Następnie surowiec jest...

poleca85%

Silnik dwusuwowy

w załączniku

poleca85%

Układ SI - podstawowe informacje

Układ SI (franc. Système International d'Unités) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zawiera usystematyzowany zbiór jednostek miar, przyjęty w 1960 roku i zalecany przez Generalną Konferencję Miar, oparty na 7 jednostkach podstawowych: metr,...

poleca85%

Silniki cieplne - referat

Silnik cieplny jest to urządzenie wytwarzające energię mechaniczną oraz elektryczną z energii cieplnej. Czynnikiem pracującym w silniku cieplnym jest ciecz, która charakteryzuje się dużymi zmianami objętości właściwej wraz ze zmianą...

poleca85%

Różne zagadnienia

Energia mechaniczna-suma energi kinetycznej i potencjalnej. Energia potencjalna-to energia równoważna wykonanej pracy na jaką to ciało zostanie wzniesione. Energia kinetyczna-czyli energia ciała w ruchu jest tym większa,im większą masę ma...

poleca85%

Łożyska mechaniczne.

Łożysko - część urządzenia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy (np. wał, oś). Cechy materiału łożyskowego: dobra odkształcalność,...

poleca85%

Wpływ zjawisk fizycznych na ciało człowieka.

Na człowieka jako część przyrody ma wpływ wiele zjawisk fizycznych. Zarówno nasze ciało jak i psychika różnie na nie reagują. Poniżej wymieniam moim zdaniem najciekawsze, a także najczęściej spotykane reakcje ludzkiego ciała na bodźce...

poleca85%

Powtórka z praw

PRAWO OHMA Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami. REGUŁA LENZA Kierunek prądu indukcyjnego powstałego w zwojnicy na skutek zmiany pola magnetycznego w jej wnętrzu jest zawsze...

poleca85%

Telegrafia

Telegrafia- dział telekomunikacji obejmujący przesyłanie wiadomości w postaci znaków pisma; wiadomość, przetwarzana w aparacie nadawczym na kombinacje elementów alfabetu telegraficznego., Jest przesyłana (zwykle kanałem telefonicznym) do aparatu...

poleca85%

Skład paliwa rakietowego.

Rakieta zawiera silnik rakietowy (odrzutowy) spalinowy, który składa się z materiałów pędnych: stałych, ciekłych i mieszanych. Materiały stałe:  Jednorodne - nitrogliceryna, nitroceluloza, czyli koloidalne mieszaniny estry kwasu azotowego,...

poleca88%

Oddziaływania

Załączniki!!!!

poleca86%

Do plakatu

REGUŁA PRAWEJ DŁONI - jeżeli prawą dłoń ustawimy tak, żeby kciuk wskazywał zwrot prądu w przewodniku, to cztery palce obejmując przewodnik wskażą nam zwrot linii pola magnetycznego. PIORUNOCHRON- urządzenie chroniące budynki przed uderzeniem...

poleca85%

Projekt ,,ciepłego” domu

W każdym domu w zimie nie powinno być zimno, a w lecie gorąco. Współczesne technologie budownictwa pozwalają stosować bardzo wiele sposobów by zapobiec wymianie ciepła z otoczeniem. Ciepło z domu ucieka różnymi drogami – przez podłogę na gruncie,...

poleca86%

Prawa

prawa Kirchhoffa: Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna prądów przepływających przez wszystkie przewody w sieci łączące się w jednym punkcie jest równa zeru. prawo Coulomba: Siła działająca między dwiema cząstkami punktowymi...

poleca85%

Przemiany energii w środowisku naturalnym

PRZEMIANA ENERGII W ŚRODOWISKU NATURALNYM. Całokształt reakcji biochemicznych zachodzących w komórkach organizmów żywych, zapewniający im wzrost, pobudliwość, zdolność do ruchu, egzystencji, regeneracji i rozmnażania opiera się na...